Print E-mail
There are no translations available.

 НА ФОКУС   plovdiv 2019

 

 Заедно в библиотеката

detski otdel"Заедно в библиотеката“ е проект на Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив, който има за цел да интегрира децата с различни социални потребности; да им бъде дадено правото до безплатен достъп до всякакви услуги и ресурси в една нова, вдъхновяваща и стимулираща развитието им  среда, където да се чувстват свободни да играят, четат, общуват и творят заедно с останалите деца, игнорирайки различията.

Проектът е насочен към децата с физически и психически увреждания, които в Детския отдел винаги са посрещани с любов, грижа и внимание от библиотекарите, но за техните творчески занимания е необходимо да се направи цялостна промяна в интериора на читалните зали, да се закупят нови стелажи, а и да се набави специализирана литература за техните родители.

Обновеният кът за децата със специални потребности ще привлече повече деца  с дислексия, със Синдрома на Даун, с аутизъм и с други увреждания; ще има даде възможност за придобиване на знания и за активно включване в атрактивни образователни дейности; ще утвърди децата като активни личности, чрез групови задачи и взаимодействия; ще превърне библиотеката в желано място за посещение, учене и забавление.

С реализирането на проекта ще бъде подобрен жизнения стандарт на децата и ще бъдат запълнени образователни дефицити. Обновените читални зали ще могат да се използват и от преподавателите на децата със специални образователни потребности за провеждане на извънкласни занимания, а библиотеката ще се превърне в информационен център, отворен и достъпен за всички.

Избери, за да помогнеш!

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

       
                   

                                          


   

 

 
 Buying twitter followers from Fast Followers later tonight, wish me luck. . sbobet casino . the real tooth fairies . sign making equipment . eyaculacion precoz