КАРТА НА ЗОНИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В БИБЛИОТЕКАТА

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

shema1

ПАРТЕР

ВХОД за лица с физически затруднения
Немска читалня
Обучителен център
Конферентна зала

Книжарница

shema2

ВХОД

Гардероб
WC

Отдел  “Краезнание”

Каталожна зала

Експозиционно пространство
Консултантско бюро
Бюро за приемане на поръчки (заемане за дома и в читалните зали)
Регистрация на потребителите
Зали за свободен достъп (заемане за дома)
Междубиблиотечна заемна служба

Вътрешен двор

Обществен информационен център

Читална зала №3 Текуща периодика
Кафе 

American Space


shema3

ІІ ЕТАЖ

Изкуствотека

Дигитален център

Читалня № 1 Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки

Читалня № 4 Изкуства

Читалня № 5 Специални сбирки
Копирен център

Административна зона

Справочно-библиографски и информационен отдел
Директор
Редакционно-издателски отдел
Каса

ІІІ ЕТАЖ  

Методичен отдел
Кабинет "акад. Петър Динеков"
Лаборатория за консервация и реставрация на документи 

 

СГРАДА НА ДЕТСКИ ОТДЕЛ - ул. "Авксентий Велешки" № 15

І ЕТАЖ

Чуждоезикова читална зала
Читална зала за деца до 11 г.
Читална зала за деца над 11 г.

ІІ ЕТАЖ

Регистрация на потребителите
Зали за свободен достъп
(заемане за дома)

FaLang translation system by Faboba