Библиотеката ИЗДИРВА 

depozitПловдивската народна библиотека изпълнява функциите на второ национално хранилище на българската книжнина.
Приетият от Областното събрание на Източна Румелия през 1881 г. Закон за свободата на печата, съгласно чл. 3 на който библиотеката получава по два екземпляра от всички публикации, издадени на територията на Източна Румелия, прави Пловдивската народна библиотека първата депозитна библиотека в страната, а и на Балканите.

Народната библиотека "Ив. Вазов" – Пловдив получава пълен депозит.

Депозитните институции, каквато е и НБИВ, трябва да могат да предоставят ефективни библиографски услуги и достатъчен достъп до депозираните публикации, с цел да се увеличи ефективността им. В течение на над 130 години обгрижваме отговорно и методично своя Архив на българската книжнина. Независимо, че според Правилата за обслужване, библиотечните документи от Архива се ползват само в читалните зали, неизбежно с годините те са подложени на рискове от загуби и непълноти и естествена амортизация.

В интерес на доброто физическо състояние и пълнотата на тази важна колекция със статут на културно наследство, отправяме апел към всички, които притежават в домашните си библиотеки търсени за библиотечния фонд заглавия.

Към момента това са:

1. Албум. Гоблени. – София; изд. на сп. „Домакиня и майка“, 16 с., с ил., 17.5/24.3. Премия на сп. „Домакиня и майка“, год. V. [1937–1938].
2. Лавренов, Цанко: [комплект фотокартички] / Текст Т. Мангов. – София : Бълг. худож., 1956. – 8 с., 9 цвет. репрод., 15х10.5 см.
3. Лавренов, Цанко. Репродукции (цветни фотокартички). – София : Фотоиздат., /1968/. – 10 к., 10.5х14.5 см.
4. Родопски багри: [албум] / предг. Петко Пунтев. – София: Фотоиздат, 1968. – 20 с. текст, 10 л.цв. репрод., 21х14,5 см.
5. Родина на древно изкуство. / предг. Ив. Венединков. – София : Фотоиздат, 1968. – 10 отд. л. репрод.
6. Съкровищата на Рилския манастир : [албум] / фотогр. Васил Евтимов, Юлиан Томанов ; авт.-състав. Анчо Анчев. – София : Фотоиздат, 1972. – 1 албум (22 с.) : с репрод. ; 21 x 21 см.
7. Експериментът на века : [фотоснимки–албум] [Съвместения полет на „Союз“ и „Аполо“]. – б.м.г. /деп. 1976/., 15 фотоси 36 х 30 см.
8. България през погледа на света. [фотоалбум]. / София. – [депоз. 1976]., 19 ед.л. фотосн., 30х36 см.
9. Портрети на членовете на Политбюро на ЦК на БКП. – 1985.
10. Фотопортрети на членовете на Политбюро на ЦК на БКП и секретаря на БЗНС. – 1979.

FaLang translation system by Faboba