НОВИНИ


 
Пътуващите изложби на НБ "Иван Вазов"
"Пътуващите изложби на НБ "Иван Вазов" - Пловдив и тази година потеглиха из страната.
Изложбата "Лъвът - българският национален символ през епохата на Възраждането" в РБ "Проф. Беню Цонев" - Ловеч.
IMG 0205 IMG 0213 1
 
 
Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“
 
Logo Digital Skills for Bulgarian SMEs bgПрез месец ноември 2017 г. стартира Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество с Народна библиотека "Иван Вазов"  Пловдив и регионалните библиотеки в областите Смолян и Стара Загора и представлява една нова за България концепция, с потенциал да се превърне в изключително важна социална иновация.
 
7А именно, как обществените библиотеки могат да се превърнат в достъпен център за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от собствениците и заетите в малките и средни предприятия в България. Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Периодът на неговото изпълнение е една година, като се очаква да приключи в края на октомври 2018 г.
Проектът се основава на идеята за реализиране на междусекторно партньорство между библиотеките, бизнеса, неправителствени и други заинтересовани организации в страната. Ще се разработят учебни модули за придобиване на най-съвременни цифрови умения, съобразени с нуждите на МСП: дигитален (цифров) маркетинг; услуги в облак за МСП; защита и поверителност на данните и безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.
 
Visit Latvia Snimki 4Иновативната образователна програма ще се основава на равен достъп и гъвкави процеси за неформално учене:
• смесен подход на обучение: лице в лице, онлайн обучение и практическо приложение на усвоените знания,
• съвременна онлайн обучителна платформа с автоматизирани процеси,
• свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и парнтьори в обществените бибилотеки.
Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, обхващаща над 980 обществени библиотеки в цялата страна и сред членовете на Съюз Произведено в България, който обединява над 492 индивидуални членове (МСП) и 14 колективни членове – браншови организации, които отделно имат още 1000  членове.
 
 
 
abonament2018Абонамент за 2018 година в Народната библиотека
 
През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.
 
 

Бележити дати през 2018 г. 

PKaravelovПрез настоящата година Пловдивската народна библиотека отбелязва бележити дати от рождението на личности, неразривно свързани с историята на културната институция:
*23 февруари 195 г. от рождението на Найден Геров Хаджиберович (1823–1900), писател, езиковед, фолклорист, общественик, организирал първоначалното фондонабиране на книжовните колекции на Библиотеката.
*28 февруари 150 г. от рождението на Борис Иванов Дякович (1868–1937), историк, археолог, библиотечен и музеен специалист, библиотековед, един от най-заслужилите директори на Пловдивската народна библиотека, ръководил дейността ѝ повече от 30 години (1901–1932).
*05 април 175 г. от рождението на Петко Каравелов (1843–1903), български политик, кмет на Пловдив (1883–1884), три пъти министър-председател на България, първостроител на Пловдивската народна библиотека.
*10 април 120 г. от рождението на Димитър Цончев Минчев (1898–1962). Действителен член на Българския археологически институт. През 1934 г. е назначен за директор на Народната библиотека и музей в Пловдив, които управлява до 1944 г. Поставя началото на археологическата карта за Пловдивска област като ръководи разкопките на всички антични обекти в града.
*27 август 190 г. от рождението на Христо Груев Данов (1828–1911), възрожденски учител и книжовник, родоначалник на книгоиздаването в България, щедър дарител на Библиотеката.
*09 септември 190 г. от рождението на Йоаким Груев Пройчев (1828–1912), просветител, педагог, преводач, книгоиздател и общественик, директор на Народното просвещение в Източна Румелия, първоосновател на Пловдивската народна библиотека.

FaLang translation system by Faboba