ПДФ Печат Е-мейл

СЕКТОР ЕСТЕСТВЕНИ, ТОЧНИ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ

Читална зала № 2  Естествени, точни и приложни науки

chitalnia2Специализирана читалня за техническа, природонаучна, медицинска, селскостопанска и спортна литература.
Читалнята разполага с 40 места. Читателите се обслужват от библиотекари - специалисти. Тук могат да се направят тематични справки в традиционната и електронната база на библиотеката, и кратки справки в интернет. На място могат да се ползват  справочници и най-нови учебници за висшите училища в съответните области на науката.
Предоставени са  периодични издания в предлаганите области на знанието и науката.
Техническата читалня разполага с богат фонд от български авторски свидетелства и патенти, патенти за полезни модели, стандарти.
Патентната литература е източник  на техническа и юридическа информация. От 1970 г. получаваме и съхраняваме по депозит български авторски свидетелства и патенти, класирани по Международна патентна класификация. Обслужването с патенти, търговски марки, полезни модели и стандарти се извършва чрез съответна заявка от читателя.
За по-важни годишнини, събития или личности се подреждат  изложби и витрини.
Колективът на читалнята има възможност да сътрудничи на организации и учебни заведения в организирането и провеждането на различни събития и годишнини.