Дигитализация на продължаващи издания

digitizationДигитализацията е основната първа стъпка за генериране на дигитално съдържание, което ще подпомогне създаването на дигитални колекции. Това е жизнено важна дейност за опазване и съхранение на колективното културно наследство. Ползите от дигитализацията включват възможността за по-широк и по-лесен достъп до документите, съхраняване на оригиналните издания, начин  подобаващо да се оцени стойността и значението на  притежаваните колекции. Критериите за подбор при формиране на дигиталните колекции са:

•  Значението на материалите за културното наследство на общността, региона, страната;
•  Уникалността на оригинала;
• Физическото състояние на материалите и нуждата от опазване на оригиналите чрез създаване на дигитални версии като алтернативи за ползване.

Дигитализацията позволява на библиотеката да обслужва традиционните си ползватели по нов начин. В социален аспект, дигиталните технологии предлагат качествено нови подстъпи към осъществяването на универсално значими цели като получаване на образование, извършване на научни изследвания и разработки, културно израстване и обогатяване.

В изпълнение на тези цели, Народната библиотека започна работа по дългосрочен проект за дигитализация на колекциите си от продължаващи издания. Целта е формирането на каталог, който ще включва библиографска информация за продължаващите издания, съхранявани в четири от най-големите библиотеки в страната за периода до 1944 г. 

maritzaПрез 2009 и 2010 г. бяха дигитализирани продължаващите издания от Източнорумелийския период:  вестниците Марица (1879-1885), Народний глас (1879-1885), Независимост (1881), Положение (1882), Редь (1882), Съединение (1883-1886), Южна България (1883-1885), Вестниче (1884-1885), Самозащита (1885), Борба (1885), Борба за кокал (1885), Народът (1885-1886), Земледелец (1883-1885), Българска илюстрация (1880-1882), Кукуригу (1883),  Таласъм (1890); Възрожденска периодика: България (1859-1860), Македония (1866-1872), Съветник (1863-1865),  Турция (1864-1873); вестниците Пловдив (1887-1907), Югъ (1918-1944), Балбунарски новини (1932-1933), Зора (1937).

В работен режим към настоящия момент са заглавията от колекцията Възрожденска периодика – списанията Журнал за наука, занаят и търговия (1862), Летоструй или домашен календар  (1869-1876), Читалище (1870-1875).

FaLang translation system by Faboba