Библиотеката ИЗДИРВА 

depozitПловдивската народна библиотека изпълнява функциите на второ национално хранилище на българската книжнина. Тя получава пълен депозит.

Депозитните институции, каквато е и НБИВ, трябва да могат да предоставят ефективни библиографски услуги и достатъчен достъп до депозираните публикации, с цел да се увеличи ефективността им. В течение на над 120 години обгрижваме отговорно и методично своя Архив на българската книжнина. Независимо, че според Правилата за обслужване, библиотечните документи от Архива се ползват само в читалните зали, неизбежно с годините те са подложени на рискове от загуби и непълноти и естествена амортизация.

В интерес на доброто физическо състояние и пълнотата на тази важна колекция със статут на културно наследство, отправяме апел към всички, които притежават в домашните си библиотеки търсени за библиотечния фонд заглавия.

Към момента това са:

1. Албум. Гоблени. – София; изд. на сп. „Домакиня и майка“, 16 с., с ил., 17.5/24.3. Премия на сп. „Домакиня и майка“, год. V. [1937–1938].
2. Лавренов, Цанко: [комплект фотокартички] / Текст Т. Мангов. – София : Бълг. худож., 1956. – 8 с., 9 цвет. репрод., 15х10.5 см.
3. Лавренов, Цанко. Репродукции (цветни фотокартички). – София : Фотоиздат., /1968/. – 10 к., 10.5х14.5 см.
4. Родопски багри: [албум] / предг. Петко Пунтев. – София: Фотоиздат, 1968. – 20 с. текст, 10 л.цв. репрод., 21х14,5 см.
5. Родина на древно изкуство. / предг. Ив. Венединков. – София : Фотоиздат, 1968. – 10 отд. л. репрод.
6. Съкровищата на Рилския манастир : [албум] / фотогр. Васил Евтимов, Юлиан Томанов ; авт.-състав. Анчо Анчев. – София : Фотоиздат, 1972. – 1 албум (22 с.) : с репрод. ; 21 x 21 см.
7. Експериментът на века : [фотоснимки–албум] [Съвместения полет на „Союз“ и „Аполо“]. – б.м.г. /деп. 1976/., 15 фотоси 36 х 30 см.
8. България през погледа на света. [фотоалбум]. / София. – [депоз. 1976]., 19 ед.л. фотосн., 30х36 см.
9. Портрети на членовете на Политбюро на ЦК на БКП. – 1985.
10. Фотопортрети на членовете на Политбюро на ЦК на БКП и секретаря на БЗНС. – 1979.

FaLang translation system by Faboba