Проект “Мениджмънт на обществените библиотеки”

Brit1Народна библиотека “Иван Вазов” се включи в съвместен проект на Българска библиотечно-информационна асоциация и Британски съвет на тема “Мениджмънт на обществените библиотеки”. Проектът съдейства за повишаването на квалификацията и професионалното израстване на ръководителите на обществени библиотеки и за развитието на българските библиотеки в съответствие със съвременните изисквания и европейски тенденции. Основните дейности по проекта бяха насочени към обучението на ръководителите на обществени библиотеки в България с повече от 3-ма библиотекари.
Като първа част от проекта, от 1-3 октомври 2008 г. в гр. София беше организирано обучение на 12 обучители - десет от България и двама от Македония, проведено от г-н Том Форест, експерт от Обединеното кралство.
За трима обучители от България от 24 до 28 ноември 2008 г. Британски съвет организира посещение на публични библиотеки на гр. Манчестър и околностите му и в публичните библиотеки на градовете Болтън, Престън, Карнфорд. Това бяха бъдещите обучители по проекта: Стефка Илиева, методист от Народна библиотека “Иван Вазов”, Росица Попаркова, директор на Библиотеката при НЧ ”Просвета” гр. Гоце Делчев и Анелия Иванова, завеждащ „Обслужващи звена” в РБ Монтана.
Brit2В Народната библиотека на 26 март 2009 г. се проведе обучителен семинар за ръководители на общински и читалищни библиотеки „Мениджмънт на обществените библиотеки”, съвместна инициатива на Британски съвет - София, Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и библиотеката. Гости на семинара бяха Цветанка Панова - мениджър “Проекти и програми” към Британски съвет - София и н.с. Ваня Грашкина - Председател на ББИА. В семинара участваха 50 ръководители на библиотеки с повече от трима души библиотечен персонал от областите Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Четирима лектори проведоха обучение на директорите за съвременните тенденции в развитието на библиотеката и методите на управление, за подбора и мотивацията на библиотечния персонал, сътрудничеството с другите организации, застъпничеството и лобирането, стратегическото планиране.
С финансовата подкрепа на Британски съвет - България Университетско издателство „Св. Климент Охридски” издаде книгата “Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни мениджъри” с трима автори: Ваня Грашкина - Минчева, Анета Дончева и Александър Димчев. Чрез отдел „Методичен” книгата достигна до всички по-големи обществени библиотеки в Пловдивска област.

FaLang translation system by Faboba