ДИГИТАЛЕН ЦЕНТЪР

scener webДигиталният център е създаден през 2008 г. в резултат на проект за опазване на културно-историческото наследство и популяризирането сред широк кръг потребители на особено ценни документи, притежание на библиотеката. Оборудването на центъра включва съвременни скенери на водещата в бранша френска фирма i2s - формати А2 и А0.
Центърът работи за решаване на редица теоретични и практични въпроси като:        
• разработка на методика и най-добри практики за сканиране на обекти от културното наследство;
• разработка на методика за цифрова обработка на сканираните изображения с оглед тяхното ползване;
• изследване на факторите, гарантиращи дългосрочното съхранение на информацията в Дигиталната библиотека;
• осъществяване на връзка с други библиотеки и културни институти за изграждане на мрежа за представяне и съхранение на научното и културното наследство с национална значимост.
През 2017 г. беше реализиран проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ финансиран по програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Целта на проекта беше дигитализация на движимото и недвижимото културно-историческо наследство от фондовете на седем от най-големите културни институции на територията на Община Пловдив – Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей, Регионален археологически музей, Общински институт „Старинен Пловдив“,  Градска художествена галерия – Пловдив и ромската общност в града.
В рамките на проекта беше разработен онлайн портал, в който да се представят дигитализираните културни ценности в интернет. Част от информационната платформа е и Дигиталната библиотека

Към настоящия момент Народната библиотека „Иван Вазов” представя 7 отделни колекции: Книги, Периодични издания, Картографски издания, Графични издания, Архиви, Фотографии, Нотни издания. В процес на разработка са колекциите Ръкописи и Аудиовизуални документи.

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Това е колекцията, която към момента се развива най-динамично. Понастоящем представени в дигиталната библиотека са 105 заглавия (непоказвани до момента от периода 1844–1944 г.)
В-к „Стършел“ (1946 – )
Правата за дигиталния достъп до съдържанието на в-к Стършел са официално договорени между Пловдивската народна библиотека и издателите на вестника. Дигитализирано и представено онлайн e цялото течение на вестника от 1946 г. до днес.
КНИГИ
Колекция, която предстои да се развива. До момента в дигиталната библиотека има публикувани 16 устава на професионални организации от Пловдив. Предстои да се покажат палеотипи, славянски първопечатни издания от ХVI до края на ХVIII век, българска възрожденска книжнина, още устави на професионални организации от Пловдив, първи издания на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, редки и ценни издания, книги със старинна и оригинална подвързия и отпечатани по особен начин, издания с необикновен формат.

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ
Развива се и колекцията Графични издания, в която вече може да бъде видяна подколекцията Проекти на монументални произведения, представяща творби на художниците Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Анастасия Кметова. Голяма част от проектите са знакови за Пловдив и България, много от тях реализирани. Представляват изключителен интерес  и са ценни при нужда от възстановяване на унищожени оригинали или реставрация.

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ
В момента са представени 14 карти от богатата колекция картографски издания, съхранявана в Народна библиотека „Иван Вазов”. Ценна е най-старата карта на България, съставена от българин и отпечатана на български език  – „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на принадлежащите земли” издадена от Димитър хаджи Руссет в Страсбург, 1843 г. Особен интерес представляват и „Карта на санджак Филибе" от 1819 г. и 1876 г., „План на град Пловдив и околността", 1827 г., „План г. Филиппополя" от 1878 г., Планове на град Пловдив от Йосиф Шнитер и др.

АРХИВИ
В Колекция Архиви към момента могат да бъдат разгледани пълнотекстово:
Протоколна книга на Ефорията на Дома на благотворителността и на народното здраве „Димитър Петров Кудоглу” в Пловдив; Златна книга на благодетелите на Дома на благотворителността и на народното здраве и Книга за посетителите.
Предстои показване и на други архивни документи от Български исторически архив, които разкриват важни моменти от политическото, икономическото и културно развитие на България. Документите обхващат периода от ХVII до ХХ век.

Приоритетни ресурси, които библиотеката ще предостави онлайн в дигитален формат:
    колекции „Пловдивска периодика“ (1878–1944), Възрожденска периодика;
    палеотипи и старопечатни книги, славянски първопечатни издания;
    картографски издания от 19 век;
    художествени щампи и гравюри, оригинални картини, офорти, листова графика и др.;
    фотографии;
    архивна колекция –Фонд № 2 „Йоаким Груев“, Фонд № 19 „Източна Румелия“ и др.;
    нотни издания.

Ще продължава да се развива активно и сбирката от ръкописи на Пловдивската народна библиотека в Дигиталната библиотека на Репозиториум НАБИС: своден каталог на водещи академични библиотеки в страната, Централната библиотека на БАН и НБИВ. Към момента имаме представени: 95 славянски ръкописа в хронологичен обхват 12–18 в. Предстои да се добавят: 42 ръкописа  (13–18 век) и 19 ръкописа (19 век).


FaLang translation system by Faboba