calendar      СЕПТЕМВРИ


01.Ден на движението на необвързаните страни. Чества се от 1981 г. На тази дата през 1961 г. в Белград представители на 25 държави от Африка, Азия и Европа участват в Първата конференция на необвързаните страни.
Световен ден на мира. Отбелязва се в деня на нападението на Германия над Полша, с което започва Втората световна война (1939 – 1945).
Празник на Криводол. На 01 септември 1969 г. е обявен за град.

02.Празник на Димитровград. На 2 септември 1947 г. с Постановление на Министерския съвет селата Раковски и Марийно, Хасковска околия, Черноконево, Чирпанска околия, се обединяват в едно селище- Димитровград.

04.Ден на Алфатар. На 4 септември 1974 г. село Алфатар е обявено за град
Ден на Гурково. На 4 септември 1974 г. село Гурково е обявено за град.
Ден на Златарица. На 4 септември 1974 г. село Златарица е обявено за град.
Ден на Якоруда. На 4 септември 1964 г. селоЯкоруда е обявено за град.

05.Празник на Главиница. На 5.09. 1984 г. село Главиница е обявено за град.
Празник на град Суворово. На 5.09. 1984 г. Суворово е обявен за град.
Празник на град Съединение. Отбелязва се в навечерието на Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г.

06.Ден на Съединението. Чества се Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. Ден на гр. Пловдив. Официален празник.
Празник на град Камено. Отбелязва се в Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г.
Празник на град Пловдив. С решение на Общинския съвет от януари 1993 г., Празникът се чества на този ден.
Празник на град Чипровци. Отбелязва се в Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 г.
Празник на град Чирпан. Обявен с Решение на Общински съвет от 1995 г. Отбелязва се в Деня на Съединението на Княжества България с Източна Румелия през 1885 г.

07.Празник на град Белене. На 7 септември 1964 г. Белене е обявен за град.
Празник на град Раднево. На 7.09.1964 г. Раднево е обявен за град.
Седмица на пожарната и аварийна безопастност / до 14 /.

08.Международен ден за ликвидиране на неграмотността. Отбелязва се по инициатива на ЮНЕСКО от 1966 г.
Ден на международна солидарност на журналистите. Чества се от 1958 г. по решение на Международната организация на журналистите.
Световен ден за борба с беса. Отбелязва се от 2007г. по инициатива на британския Съюз за контрол на беса, създаден през януари 2006 г. за разпространението на информация за предпазването на хора и животни от болестта бяс. През 2006 г. над 55 000 души, предимно от Азия и Африка, са станали жертва на болестта.
Празник на град Берковица. Чества се на църковния празник Рождествона Пресвета Богородица – храмов празник на църквата в града, построена през 1843 г. Отбелязва се от 1997 г.
Празник на град Полски Тръмбеш. Празникът е възобновен от 8.09.1993 г. чества се в чест на църковния празник Рождество на Пресвета Богородица.
Празник на град Симитли. Чества се на църковния празник на Рождество на Пресвета Богородица.
Празник на град Хасково. Чества се от 1993 г. с решение на Общинския съвет в Деня на църковния празник на Рождество на Пресвета Богородица.

09.Световен ден на красотата. Отбелязва се по инициатива на Международния комитет по естетика и козметология.

10.Световен ден за предотвратяване на самоубийствата. Чества се по инициатива на Международната асоциация за предотвратяване на самоубийствата с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО).

13.Празник на българските инженерни войски. На 13 септември 1878 г. с Приказ № 11 се обявява създаването на първата българска строева сапьорна рота.

14.Професионален празник на Национална служба „Пожарна безопастност и защита на населението” и на българските пожарникари. Годишнина от учредяването през 1905 г. на първото професионално обединение на пожарникарите в България.Обявен за празник с Решение на Министерски съвет от 12 септември 1995 г.
Празник на вестник “Българска армия”. На този ден през 1944 г. излиза брой 1 на вестник “Народна войска” (“Всекидневен вестник за войската и народа”), преименуван на 14 септември 1952 г. в “Народна армия”. На 27 май 1991 г. е преименуван във в.”Българска армия”. От януари 2000 г. е седмичник, а от 1 октомври 2000 г. е всекидневник.
Празник на град Бяла Слатина. Отбелязва се на църковния празник Кръстовден с Решение на Общински съвет от 2002 г.
Празник на град Силистра. Отбелязва се от 1992 г. на църковния празник Кръстовден.

15.Международен ден на демокрацията. Чества се за първи път по решение на Общото събрание на ООН от 8 ноември 2007 г. Отбелязва 20-годишнината от провеждането в Манила, Филипините, на Първата международна конференция на страните с „възстановени” демокрации.
Световен ден за борба с лимфома. Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на американския актьор Роб Лоу под патронажа на Международната организация „Коалиция за борба с лимфона”.
Международни дни „Да почистим планетата”. / до 17 /. Провеждат се от 1993 г. по инициатива на австралийския мореплавател Иън Киърън под патронажа на Програмата на ООН за околната среда. Всяка година в инициативата участват над 35 милиона души от 120 страни.

16.Международен ден за защита на озоновия слой. Отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г. в деня на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой през 1987 г.

17.Международен ден в памет на загиналите в Сабра и Шатила. Отбелязва се от 1983 г. с решение на Международната конференция за солидарност с народите на Палестина и Ливан. Кървавата разправа на произраелските “Ливански сили” над мирните жители на палестинските бежански лагери Сабра и Шатила в Бейрут е от 16 до 18 септември 1982г.
Празник на град София. С решение на Столичния общински съвет от 25 март 1992 г. църковният празник на Мчци София, Вяра, Надежда и Любов се определя като празник на града.
Празник на град Лом. За първи път се празнува на 17 септември 1993 г.
Празник на град Костинброд. Определен с Решение на Общински съвет от 14 юни 2007 г.
Европейска седмица на мобилността (16-22.09.)

21.Празник на град Тутракан. На 21 септември 1940 г. по силата на Крайовската спогодба Тутракан официално е освободен от румънска окупация. От 1993 г. с решение на Общинския съвет този ден е обявен за празник на града.
Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер.Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на Международната организация за борба с болестта на Алцхаймер.

22.Ден на обявяване на независимостта на България. Официален празник. На 22 септември 1908 г. във Велико Търново с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. На историческия хълм Царевец Търновският митрополит коронясва след петвековно прекъсване българския цар. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и Великите сили признават официално българската независимост.
Ден на есенното равноденствие.
Световен ден за защита на слоновете.
Европейски ден без автомобили
Празник на град Чепеларе. На 22.09.1964 г. е обявен за град.

24.Европейски дни на наследството (30). Организатор е Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) и с участието на Съюза на архитектите в България. Провеждат се под егидата на Министерството на културата.

25.Празник на град Добрич. По силата на Крайовската спогодба на 25.09.1940 г. градът е освободен от румънска окупация.
Ден на свързочнити войски и органите за информационно осигуряване в Българската армия. Празник на свързочните войски. Обявен е със заповед на министъра на отбраната през 1998 г. Първото свързочно подразделение е създадено на 13 септември 1878 г. в състава на Българската земска войска.
Празник на община Мадан и ден на миньора.

26.Европейски ден на езиците. Обявен с решение на Съвета на Европа.
Празник на град Карнобат. Отбелязва се в деня на празника на храма „Свети Йоан Богослов” с решение на Общински съвет от 30 юни 1999 г.
Световен ден на контрацепцията. Мисията на Световния ден на контрацепцията е да допринесе за увеличаване знанията на младите хора за предпазването от нежелана бременност и репродуктивното здраве.

27.Световен ден на туризма. Отбелязва се от 1980 г. по повод приемането на устава на Световната организация по туризъм.
Ден на информационното общество. Професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. С Решение № 633 от 27 септември 2007 г. на Министерски съвет

28.Международен ден на правото да знам (правото на достъп до обществената информация ). Отбелязва се от 2003 г. по инициатива на Международната мрежа на защитниците на свободата на информацията, създадена на международната среща на организациите за свобода на информацията в София., България / 28 септември 2003 г. /.

30.Световен ден на превода. Отбелязва се от 1991 г. по решение на Съвета на Международната федерация на преводачите / ФИТ /.

Европейски ден на еврейската култура. Отбелязва се през първия неделен ден на м. септември.
Световен ден на първата помощ. Отбелязва се от 2001г. през втората събота на м. септември по предложение на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. Отначало като Европейски ден на първата помощ, от 2003 г. – като Световен ден на първата помощ. В България се чества от 2003
Международен ден на мира. Отбелязва се по инициатива на ООН през третия вторник от м. Септември като ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие, призовават се всички държави и народи да спазват прекратяването на военните действия през този ден.
Международен ден на глухите. Отбелязва се през последния неделен ден на м. септември по повод създаването през 1951 г. на Световната федерация на глухите.
Световен ден на морето. Отбелязва се от 1978 г. с Решение на Международната морска организация от ноември 1977 г., първоначално на 17 март. От 1980 г. се чества в един от дните през последната седмица на месец септември.
Международен ден на локомотивния машинист. Чества се всяка трета събота на месец септември. В България се отбелязва от 1993 г. На 16 септември 1832 г. е създаден първият парен влак.
Световен ден на сърцето. Чества се от 1999 г. през последната неделя от м.септември по инициатива на Световната федерация на сърцето, подкрепена от Световната здравна организация, ЮНЕСКО и други международни организации.
Празник на град Драгоман. Чества се първата събота, след 29 август. Датата се определя с решение на Общински съвет и е във връзка с обявяването на Драгоман за град през 1963 г.
Празник на Костенец. Чества се четвъртата събота на м. септември. Обявен с Решение на Общински съвет от 1998 г.

FaLang translation system by Faboba