calendar         ЯНУАРИ


 01.Нова Година. Официален празник.
Световен ден на мира. Обявен от папа Павел Шести в рамките на католическата общност.І. Отбелязва се от 1967 г.
Ден на световното семейство.  Чества се от 2007 г. по инициатива на американската фондация „Световно семейство” с подкрепата на Конгреса / Парламента / на САЩ и на Общото събрание на ООН като ден на мира и разбирателството между хората и народите, за обединението на човечеството в едно световно семейство.

02.Официален празник на България. Обявен с Решение 722/18 октомври 2006 г. на МС във връзка с приемането на България в Европейския съюз.

09.Празник на висшето военноморско училище “Н.Й.Вапцаров” - Варна. Най-старото българско техническо учебно заведение е създадено на 9 януари 1881 г. в Русе като Машинна школа за подготовка на машинисти и огняри за корабите с тригодишен курс на обучение. Първи ръководител на училището е Александър Конкеевич. След няколко години се премества във Варна. През 1904 г. става средно учебно заведение, а от 1915 г. – военноморско. През 1942 г. става Висше военноморско училище, а от 1949 г. носи името Н. Й. Вапцаров.  

12.Ден на военното разузнаване. На 12 януари 1908 г. (1 януари ст.ст.) влиза в сила указ на княз Фердинанд І, с който Информационното бюро към Щаба на войската се преобразува в Разузнавателна секция.

13.Професионален празник на работещите в областта на киното. Обявен с Решение на МС от 27 декември 2005 г. Това е датата, на която през 1915 г. е прожектиран първия български игрален филм “Българан е галант”. Негов автор е Васил Гендов, а изпълнители на главните роли са актьорите от Народния театър Мара Липина и Васил Хаджигендов.
Празник на Висше транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков” – рождената дата на Тодор Каблешков /1851 – 1876/, революционер и водач на Априлското въстание в Панагюрския революционен окръг, автор на историческото „Кърваво писмо” (1876).

14.Празник на войските на министерството на транспорта. Празникът е обявен с Решение на Министерски съвет от 6 януари 1994 г. като празник на войските на Министерството на транспорта. През 1888 г. с Указ 4 на княз Фердинанд I в Русе се създава първото военизирано железопътно подразделение в Блгарската армия – Железопътна рота към Пионерния полк в Русе. С това се поставя началото на обособен род транспортни войски, които преминават през различни етапи на развитие.

16.Професионален празник на хората, работещи в областта на растителната защита. Празникът е обявен с Решение на Министерски съвет 28 септември 2005 г. На този ден е издаден указ на княз Фердинанд І, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксерната зараза (чума по лозята) и за възобновяването на опустошените от нея лозя, обнородван в Държавен вестник, брой 50 от 4 март 1896 г., с който се поставя началото на растителната защита като част от селскостопанската наука.

21.Ден на родилната помощ. Професионален празник. Отбелязва се официално от 1951 г. на Бабинден (тогава на 21.01.). В деня на празника се отдава почит на хората, допринесли за развитието на родилната помощ в България.
Международен ден на прегръдката. Отбелязва се чрез приятелски прегръдки дори и с непознати хора. Началото е поставено в студентските среди на западноевропейската младеж. На този ден хората се прегръщат, без да се влага интимност. “Хората сме родени като ангелите – с едно крило. За да полетим трябва да се прегърнем” (Китайска мъдрост).

25.Ден на радиото. На тази дата цар Борис ІІІ издава указ за одържавяване на Радио София. Първите радиопредавания са осъществени от малка радиостанция през декември 1929 г. От 1930 г. започва излъчвания предавателят “Родно радио”, който от 6 юни 1931 г. се преименува в Радио София. От 27 януари 1993 г. с решение на 36-то Народно събрание се нарича Българско национално радио.
Рожден ден на Българската народна банка (БНБ). На 25 януари 1879 г. с подписа на Дондуков-Корсаков е утвърден първият устав на БНБ. Според този документ банката се учредява като правителствен кредитен институт с основен капитал 2 000 000 лева. Официално банката е открита на 23 май 1879 г. На 6 юни с.г. е извършена първата банкова операция – министърът на финансите внася 2 млн. златни франка установен капитал на БНБ. Законът за БНБ е от 18 януари 1885 г. – банката става емисионен институт, като й се дава право да издава банкноти.

26.Международен ден на митниците. Отбелязва се от 1983 г. по инициатива на Европейския съюз за  митническо сътрудничество. Годишнина от от Учредителната сесия / 1953 / на Съвета за митническо сътрудничество, от 1994 г. – Световна митническа организация.
България е член на Организацията от 4 юли 1973 г. През 2007 г. членове на Световната митническа организация са 171 държави.
Международен ден на митническия служител. Професионален празник.

27.Международен ден в памет на жертвите от Холокоста. Обявен на 27 януари 2000 г. на международна конференция за Холокоста в Стокхолм, Швеция. Годишнина от освобождението на концентрационния лагер Освиенцим (Аушвиц) в Плоша (1945 г.).

28.Европейски ден за защита на данните. Отбелязва се от 2007 година по инициатива на Съвета на Европа и на Комисията на Европейския съюз.
Празник на Разград. Чества се по Решение на Общинския съвет от януари 1994 г. На този ден през 1878 г. градът е освободен от османско иго по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878).

29.Празник на град Търговище. Чества се от 1993 г. На този ден през 1878 г. градът е освободен от османско иго по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878).
Професионален празник на работещите в системата на главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието. Обявен с Решение 862/15 декември 2006 г. Отбелязва се в деня на подписване на Привременните правила за учредяване на затворите – първият документ, полагащ началото на затворното дело в България.

Световен ден за помощ на болните от проказа (лепра). Отбелязва се от 1954 г. в последната неделя на м. януари.
Ден на мигрантите и бежанците.  Чества се от 1904 г. през втората неделя на януари в рамките на католическата общност.
Световен ден на религиите. Чества се от 1950 г. през третата неделя на януари по инициатива на Бахайската общност в САЩ.

FaLang translation system by Faboba