calendar       МАЙ


Месец за защита на природата. Отбелязва се всяка година, съгласно т. 5 от Постановление 23 на Министерски съвет от 20 април 1967 година. До 1966 година се чества като Месец за защита на родната природа.

01. Ден на труда и на международната работническа солидарност. Повод за обявяването му стават синдикалните борби на чикагските работници през месец април – май 1886 г. За България начало на отбелязването на празника слагат първомайските манифестации през 1893 г. в София,Пловдив и Видин.Официален празник е от 1945 г.
Месец за защита на природата. Отбелязва се от 1967 г.
Празник на град Първомай.
Празник на вестник „Дума” и на левия печат. Отбелязва се всяка година.

02. Ден на град Харманли. Отбелязва се от 2000 г. с решение 156 на Общинския съвет от 22 март 2000 г.
Ден на град Копривщица. Чества се всяка година на 2 май по повод началото на Априлското въстание (20 април 1876 ст.ст.)
Ден на цар Борис Първи Покръстител, български хан и княз / 852 – 889 / / неизв. – 907 /.. Отбелязва се всяка година в Плиска.

03. Световен ден  на свободата на печата. Отбелязва  се за първи път през 1992 г. по инициатива  на ЮНЕСКО от 3 май 1991 г., утвърдена с решение 48/432 на Общото събрание на ООН от 20 декември 1993 г. В България се отбелязва от 1994 г. На същия ден се присъжда Световната награда на ЮНЕСКО за свобода на печата „Гилермо Кано”.

05. Ден на Европа. / Празник на Съвета на Европа /. Годишнина от създаването /    1949 / на Съвета на Европа.На 5 май 1949 г. в Лондон, Великобритания, е подписан Уставът на Съвета на Европа. Чества се от 1965 г. В България се отбелязва от 1990 г.
Европейски ден на протест на хората с увреждания. Чества се от1992 г. по инициатива на  Европейската мрежа за независим живот / ENIL /. Българският филиал на Европейската мрежа съществува от 1995 г. под името Център за независим живот.

06. Ден на храбростта и  Българската армия. През 1880 г. се отбелязва за първи път с Указ на княз Александър І Батенберг като Празник на кавалерите на Ордена  за храброст. Официален празник.
Празник на земеделците в България. Денят на св. Георги Победоносец (Гергьовден) се почита като празник на земята, земеделието и скотовъдството.
Празник на етнографите в България. Професионален празник. Отбелязва  се от 1984 г.
Празник на град Каварна.
Празник на град Поморие.
Празник на град Петрич. Обявява се с решение на кметската управа от 15 април 1994 г.
Празник на град Русе. Чества се за пръв път през 2002 г.
Ден на град Мездра. Чества се на Гергьовден.
Празник на община Баните и на минералната вода. Чества се на Гергьовден с Решение на Общински съвет.
Празник на Якоруда. Отбелязва се на Гергьовден от 2008 г.
Празник на община Антон.
Празник на град Луковит.

07. Ден на радиото и телевизията. На този ден, през 1895 г., руският учен Александър С.  Попов демонстрира, изобретения от него уред, за предаване и приемане на информация по електрически път на големи разстояния, без проводник. През 1899 г. той включва към уреда телефонна слушалка и създава възможност за слухово приемане на сигналите.

08. Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец. Годишнина от рождението на Анри Дюнан /1828-1910/, швейцарски общественик и хуманист, един от основателите на организацията. Чества се от 1953 г. по инициатива на международната конференция на Червения кръст.
Ден на победата над фашизма. Отбелязва се в страните от антихитлерската коалиция от Втората световна война (1939-1945 г.). На 8 май 1945 г. в Берлин, Германия е подписан акт за безусловна капитулация на Германия.
Дни на памет и примирение / и на 9 май /. Отбелязва от 2005 година с Решение на 59-ата сесия на Общото събрание на ООН от 22 ноември 2004 г. по инициатива на Русия и страните от ОНД във връзка с отбелязването на 60-годишнината от края на Втората световна война (1939-1945).  
Световни дни на прелетните птици /8 и 9 май/ . Отбелязва се от 2006 г. в рамките на проявите по повод Международната година на биоразнообразието – 2010 година, провъзгласена от Общото събрание на ООН. Темата за 2010 г. са редките видове птици.

09. Ден  на Европа. / Празник на европейските общности /.  На този ден през 1950 г. е приет т. нар. План Шуман – инициатива на френския министър на външните работи Робер Шуман,  станал основа за процесите на европейска интеграция. У нас обявен с Потановление на Министерски съвет от 29 март 2005 г. а отбелязване на 9 май – Деня на Европа.
Празник на Златарица. Определен с Решение на Общински съвет от 1998 г.

10. Ден на химика. Определен съгласно Устава на Българската камара на химическата промишленост, приет на Общото събрание на организацията на 8 ноември 2001 г.  

11. Ден на Св. св. Кирил и Методий – покровители на Европа. Определен с Решение 892 на Министерски съвет от 27 декември 2006 г.
Професионален празник на библиотекарите. Обявен е с Решение 344 на Министерски съвет от 11 май 2006 година.
Празник на радикалдемократическата партия.
Празник на град Ловеч. Чества се с решение на Общински съвет от 1993 г.
Ден на град Шумен. Чества се с Решение на Общински съвет от 2000 година.

12. Световен ден на медицинските сестри. Чества се официално от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри (ICN). Годишнина от рождението на английската медицинска сестра Флорънс Найтингейл / 1820 – 1910 /.

15. Международен ден на семейството. Отбелязва  се по инициатива на ООН от 1994 г., съгласно Резолюция на Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г.
Световен ден за борба с промяната в климата.
Празник на град Плевен.

17. Световен ден на информационното общество. Чества се от 2006 г. с Резолюция  на Общото събрание на ООН, приета на 27 март 2006 г.
Световен ден на телекомуникациите. Отбелязва  се от 1969 г. по повод годишнина от създаването през 1965 г. в Париж на Международния съюз за телекомуникации.
Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. Приет с решение № 581 на МС от 4 август 2006 г.
Международен ден срещу хомофобията. Чества се от 2005 година. Годишнина от датата / 1990 /, на която Световната здравна организация премахва хомосексуалността от списъка с умствени заболявания.

18. Международен ден на музеите. Отбелязва се от 1978г. по решение на Международния съвет на музеите / ICOM /, прието на ХІ Генерална конференция през 1977 г. в Москва, Русия.

19. Празник на град Джебел. Обявен с решение на Общински съвет от 14 май 1998 г. Датата е свързана с първата мирна демонстрация на българските турци срещу тоталитарния режим, заради насилствената смяна на имената.
Празник на интернистите „Чилови дни”. Провежда се ежегодно в София и Смолян от 1998 г. от 19 до 21 май и са посветени на делото на чл. Кор. Проф. Константин Чилов / 1898-1956 /.
Световен ден за борба с хепатита.

20. Европейски ден на морето. Отбелязва се по инициатива на Европейския съюз от 2008 г. с цел да отбележи постиженията и потенциала на Европа в областта на океана и моретата.
Световен ден на метрологията. Чества се от 2000 г. Годишнина от подписването /1875 / в Париж, Франция, на Международната конвенция за усъвършенстване на метричната система, т. нар. „Конвенция за метъра”. Приета е на заключително заседание на Международната конференция по мерки и теглилки /CGPM /.
Професионален празник на метролога. Обявен е с Решение 342 на Министерски съвет от 17 май 2001 г. В България Закон за мерките и теглилките е приет през 1888 г.

21. Световен ден на културното разнообразие в името на диалога и развитието. Отбелязва се по инициатива на ООН от 2003 година с Резолюция на Общото събрание на ООН, от 20 февруари 2002 година, след като на 2 ноември 2001 година в Париж, Франция, е приета Общата декларация на ЮНЕСКО за културното разнообразие.
Празник на св. равноапостолни Константин и Елена.
Празник на град Елена. Чества се в Деня на църковния празник на Св. св. равноапостоли Константин и Елена.
Празник на град Пазарджик. Чества се с Решение на Общински съвет от 1930 г.
Празник на Университета за Национално и Световно Стопанство.
Патронен празник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”.

22. Международен ден на биологичното разнообразие. Отбелязва се от 2001 г. с Резолюция на 55/201 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2000 г. Годишнина от приемането / 1992 / на Международната конвенцията за биологичното разнообразие. Влиза в сила на 29 декември 1993 г.
Европейски ден за борба със затлъстяването. Отбелязва се по инициатива на     
Световната здравна асоциация от 2010 г.

23. Световен ден на кръводарителя.
Професионален празник на Националната разузнавателна служба. Обявен със Заповед на директора на Националната разузнавателна служба от 2006 г.
Празник на божура – празник на град Божурище /и на 24 май /. Отбелязва се от 1998г. около 24 май.

24. Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Чества се за първи път в гр. Пловдив през 1851 г. Официален празник.
Ден на българската журналистика. Отбелязва се по инициатива на Съюза на българските журналисти от 1990 г.
Празник на град Балчик.
Празник на Благоевград. Обявен с решение на Общински съвет от май 1992г. Възстановява се и традиционния на този ден Горноджумайски събор.
Празник на град Кубрат. Отбелязва се от 1994 г.
Празник на Чепеларе. Отбелязва се от 1994 г.
Празник на град Велики Преслав. Определен с Решение на Общински съвет от 23 ноември 2004 г.
Празник на народните читалища. Обявен, съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет от 26-тия Редовен Конгрес през ноември 1990 г.
Европейски ден на парковете. Отбелязва се по инициатива на  Европейската федерация на националните и природни паркове.

25. Седмица за солидарност с народите от несамостоятелните територии / 25-31 май /. Отбелязва се всяка година с Резолюция на54/91 на Общото събрание на ООН от 6 декември 1999 г. За първи път започва като седмица за солидарност с колониалните народи от южната част на Африка, Гвинея – Бисау и островите Зелени нос / сега Република Кабо Верде /. Започва на 25 май, Деня на освобождението на Африка / Ден на Африка /.
Ден на Африка. Отбелязва се всяка година с Решение на Учрудителната конференция на Организацията нза африканско единство в Адис Абеба, Етиопия, 25 май 1963 г. / сега Африкански съюз /.
Международен ден на изчезналите деца. Отбелязва се от 2003г. предимно в страните от Европейския съюз по инициатива на Европейската федерация на безследно изчезналите деца и децата жертви на сексуално насилие.
                                                     
29. Международен ден на омиротворителните сили на ООН. Отбелязва се по инициатива на ООН от2003 година с Резолюция на Общото събрание на ООН от 11 декември 2002 година.
Празник на град Горна Оряховица. Обявен с Решение на  на Общински съвет през 2006 година.

30. Ден на град Козлодуй. Четата на Христо Ботев слиза на българския бряг на 30 май 1876г.
Празник на Националния студентски дом.  Обявен със заповед на МОН през 2002 г. На този ден през 1931 г. е направена първата копка на сградата, завършена две години по-късно.

31. Световен ден без тютюнопушене. Отбелязва се по инициатива на Световната здравна организация, одобрена на 42-рата и сесия, с Резолюция 42.19 от 17 май 1989 г.
Ден на военните духови оркестри. Обявен на 31 май  2001 г., когато е създаден първият военен духов оркестър.

Ден на Габрово. Чества се на втория неделен ден от м. май.
Месец за защита на природата. Отбелязва се всяка година, съгласно т. 5 от Подтановление 23 на Министерски съвет от 20 април 1967 г. До 1966 г. се чества като Месец за защита на родната природа.
Ден на работниците от съобщенията. Професионален празник. Отбелязва се през     втория  неделен ден от м. май.
Световен ден на жертвите от СПИН. Отбелязва се от 1983 г.  през третата неделя на м. май  в памет на починалите от СПИН и за оказване на помощ на серопозитивните.
Световен ден за борба с астмата. Отбелязва се от 1998 година по проект на  Световната инициатива за борба с астмата / GINA /. Чества се всяка година през първия вторник на месец май.
Световен ден за борба с хипертонията. Чества се от 2005 година по инициатива на Световната лига за борба с хипертонията / WHL / през втората или третата събота на май.
Празник на Асеновград. Чества се през последната неделя на месец май, съгласно Решение на Общински съвет.
Международен ден на предизвикателството. Отбелязва се от 1990 година в последния вторник на май с различни спортни състезания и игри под мотото „Спорт за всички” в около 24 държави. В България се провежда от 1994 г.
Професионален празник на хлебопроизводителите и сладкарите. Отбелязва се на този ден с Решение на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България от 1999 г.
Празник на автомобилистите.
Празник на град Златица.
Ден на загиналите българи за Македония. През 1921 г.  загиват младите войводи    Илия Кушев и Любомир Весов. Оттогава по инициатива на студентското дружество „Вардар” църковният празник Свети дух се чества като ден на Македония. През 1934 г. е забранен. Възражда се през 1990 г.
Празник на град Елин Пелин. Чества се в деня на църковния празник Свети Дух.
Празник на град Монтана. Чества се в деня на църковния празник Свети Дух. С Решение на Общински съвет от 1994 г.
Празник на град Царево. Чества се в деня на църковния празник Свети Дух.
Празник на град Ямбол. Чества се в деня на църковния празник Свети Дух.

FaLang translation system by Faboba