calendar ЮЛИ

01.Международен ден на хомосексуалистите и лесбийките. Годишнина от събитията през м. юли 1969 г. в Ню Йорк (САЩ ), когато стават ожесточени сблъсъци между полиция и хомосексуалисти. Оттогава хомосексуалистите го празнуват като символ на своята еманципация.

02.Международен ден на спортния журналист. Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на Международната асоциация на спортната преса.
Световен ден на неидентифицираните летящи обекти (НЛО). През 2001 г. Хактан Акдоган, създател на Международния музей на НЛО в Истанбул, Турция, публикува предложение за честването му. Годишнина от инцидента в Розуел, САЩ (юни-юли 1947), където е намерено катастрофирало НЛО.

05.Празник на служителите на МВР. Професионален празник. Обявен е с решение 79 на Министерския съвет от 28 февруари 1992 г. На 5 юли 1879 г. княз Александър І Батенберг издава указ за назначаването на Тодор Бурмов за първи министър на вътрешните работи.

06.Европейски ден на радиолюбителите.

07.Европейски ден на шоколада. На този ден през 1550 г.от Америка в Испания е дос
тавена първата партида шоколад. Тази дата е избрана от Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. Ацтеките са първите хора в света, които правят шоколад. Те го наричат храна на боговете.

08.Световен ден за борба с алергиите. Чества се от 2005 г. по инициатива на Световната организация за борба с алергиите / WAO / с Решение на Световния конгрес за борба с алергиите в Мюнхен, Германия / 26 юни-1 юли 2005 /, с цел популяризиране на информацията за алергичните заболявания и превенцията им.

11.Световен ден на населението. Обявен от ООН през 1990 г. по повод раждането на 11 юли 1987 г. на 5 – милиардния жител на планетата.

12.Празник на националната гвардейска част. Определен с Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част, приет с Постановление на Министерския съвет 124 от 14 май 2001 г. На 12 юли 1879 г. новообразуваната софийска конна сотня  с командир поручик Александър Молосов посреща на Враждебна княз Александър І Батенберг и го екскортира, като изпълнява служба на почетна стража.

17.Празник на град Созопол. Чества се на Св.Вмчца Марина- закрилница на района. Възобновен със заповед на кмета на града от юли 1992 г.

18.Ден на гражданска защита. Отбелязва  се от 1993 г. На 18 юли 1936 г. цар Борис ІІІ издава указ 310, с който утвърждава Наредба-закон за противовъздушната отбрана и химическата защита на Царство България. С това се поставя началото на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности на България. Организацията, отговорна за опазване живота на хората при различни видове природни и технологични опасности, преминава през много етапи, различна подчиненост и наименования, но запазва своите функции. Съществува като Местна противовъздушна отбрана на НРБ (съгласно Указ 213 на Президиума на Народното събрание от 28 април 1951 г.), Гражданска отбрана на НРБ (съгласно Указ 251 на Президиума на Народното събрание о т9 юни 1962 г.), Гражданска защита (съгласно Решение на Министерския съвет 95/22 март 1993 г.), служба “Гражданска защита на Република България” към министъра на отбраната (съгласно ПМС 237/21 декември 1999 г.). С ПМС 53 от 2 март 2001 г. се преобразува в Държавна агенция “Гражданска защита” към Министерския съвет.
Празник на град Левски.  С Решение на Общинския съвет от 1992 г. рожденната дата на Васил Левски е обявен за празник на града.
Празник на град Карлово. Чества се от 18 юли 1997 г. в деня на рождението на Васил Левски. Провежда се народен събор.

19.Ден на българската дипломатическа служба. Отбелязва се от 1999 г. На този ден Княз Александър І назначава през 1879 г. с Указ първите български дипломатически представители в чужбина.

20.Международен ден на шахмата. Отбелязва се в деня на основаването през 1924 г. на Международната шахматна федерация.
Професионален празник на пивоварите. Определен с Решение на УС на Съюза на пивоварите в Република България през 1996 г. Чества се в Деня на св. Пророк Илия поради това, че кръстителят на Съюза – агатоникийски епископ Наум, избира Светия Пророк за покровител на пивоварите.

25.Международен ден на системния администратор

26.Професионален празник на служителите от национална служба “Жандармерия”. Определен с Решение на Министерския съвет от 6 юни 2002 г. През 1881 г. с княжески указ е утвърден Привременен устав за устройството на жандермерията. До септември 1944 г. е разформирована и възстановявана три пъти. От 1948 до 1961 г. съществува като вътрешни войски по съветски модел.Със Закона за МВР от 1997 г. Нацижонална служба „Вътрешни войски е преобразувана в Национална служба „Жандармерия”. От 1 октомври 2004 г. Службата е напълно професионализирана. Със Закона за МВР от 9 февруари 2006 г. Национална служба „Жандармерия” се преобразува в Главна дирекция „Жандармерия” към Национална служба „Полиция”.

31.Ден на африканските жени. Обявен от Общоафриканската конференция на жените в Дар ес Салам, Танзания / юли 1962 /. Годишнина от основаването на Общоафриканската организация на жените / PAWO /.

Международен ден на кооперативите. Отбелязва се от 1995 г. по инициатива на  ООН  през  първата  събота на  м. юли.
Ден на Велинград. Отбелязва се всяка първа събота на м. юли.С Решение 158 от 23 януари 1948 г. и Постановление 4 на Министерски съвет, обнародвано на 5 февруари 1948 г., селата Лъжене, Каменица и Чепино се обединяват в едно селище, обявено за град - Велинград

FaLang translation system by Faboba