НОВИНИ


academic search complete„Academic Search Complete“ през 2020 г. при нас

Мултидисциплинарната база данни „Academic Search Complete“ на EBSCO покрива всички научни направления.  Разработена е специално за академични институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани. Освен пълен текст базата предлага индексиране и рефериране на 12 500 списания и 13 200 публикации, между които монографии, доклади от конференции и други. По-голямата част от документите са на английски, но предлага и такива на немски, френски, руски, испански, турски, италиански и други езици. Малко на брой са документите на български език.
Пълният текст на публикациите е в PDF и HTML формат. Възможен е превод на статии единствено в HTML формат, например от английски на български език. За този формат се предлага прослушване с американско, британско и австралийско произношение. Възможно е изтегляне на файла в MP3 формат, за по-късно прослушване. Очакваме Ви!

 

Безплатен достъп до бази данни

flipster custom logo

Предлагаме Ви безплатен достъп до необятните ресурси на базата данни eLibraryUSA. Вижте:
НОВИНИ
**PressReader
Четете популярни вестници от цял свят и американски списания в лесен за четене и разглеждане формат.
**Flipster
Достъп до най-новите броеве на популярни списания в САЩ, включително National Geographic, Entrepreneur, Wired, Fast Company и Popular Science.
АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РЕСУРСИ
**Gale Academic OneFile
Търсете темата си в 8000 академични списания.
**JSTOR
База за търсене със статии в списания, фокусирана върху социалните науки, икономиката и историята.
**ProQuest Dissertations & Theses Database
Съдържа 1,5 милиона дисертации и тезиси, написани от студенти от над 700 университета.
**Gale In Context: Middle School
Прочетете и проучете всяка тема в над 1000 списания, вестници и списания. Насочена към 11–13 годишни ученици.
**Gale in Context: Opposing Viewpoints
Научете мнението на експертите по спорни и дискутирани теми в статии от хиляди вестници и списания.
ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ И ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ
**Digital Literacy
База данни за цифровата грамотност, включително как да създадете подкаст, кампания в социалните медии, мултимедийно представяне и други цифрови проекти.
СТРИЙМИНГ НА ВИДЕО РЕСУРСИ
**Kanopy
Поток на селекция от над 100 документални филма, изследващи най-вдъхновяващите и интересни съвременни теми в Съединените щати.
Очакваме Ви в нашия American Space Plovdiv! Не пропускайте!

 

Абонамент за 2020 година в Народната библиотека

abonament 2020

През настоящата година Народната библиотека Ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на заглавията можете да видите тук.

FaLang translation system by Faboba