НОВИНИ
 
 
Семинар "Проекти за дигитализация на КИН"
 

karadechevaНа 12.12.2012 г. отдел Методичен организира в лекционната зала на Народната библиотека семинар на тема ”Проекти за дигитализация на културно-историческо наследство”, с библиотекарите от обществени, училищни, университетски и специални библиотеки от Пловдивска област. На срещата присъстваха 78 библиотекари от гр. Пловдив и областта. Те се запознаха с новите дейности в процеса на дигитализация на културно-историческо наследство, които бяха представени от презентаторите на семинара : 1. Инициатива за създаване на Регионален културен цифров портал, Димитър Минев, и.д. директор на НБ „Иван Вазов“ 2. Образователен потенциал на Регионален исторически музей – Пловдив, Мария Карадечева, Регионален исторически музей, гр. Пловдив 3. Дигитализация на ценни колекции от отдел „Специални сбирки” на Народна библиотека „Иван Вазов”, Петко Георгиев, Народна библиотека”Иван Вазов“, гр. Пловдив 4. Проектът EMBARK, Антоанета Лесенска, Народна библиотека”Иван Вазов, гр. Пловдив.

 

  
Завърши Есенната сесия от обученията по Програма „Глоб@лнибиблиотеки - България” 2012

DSCN0148На 04.12.2012 г.  завърши Есенната  сесия от обучителния цикъл на библиотекарите от Целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - Бълггария” в Пловдив. Обучението започна в средата на месец септември.  Обучени бяха общо 80 библиотекари, от които 27 от РНБ „Иван Вазов” и 53 – от библиотеките в  общини Пловдив,  Марица, Родопи, Асеновград, Карлово, Съединение, Кричим,  Първомай, Хисар, Лъки, Брезово, Калояново, Раковски, Садово, Сопот, в 10 групи по всичките пет направления от предвидената програма.
На 5 ноември 2012 г. стартира първото в страната Пилотно обучение  за хора със зрителни увреждания.
В Обучителния център на РНБ „Иван Вазов” по Програмата се обучаваха петима граждани със зрителни увреждания, на възраст  от 20 до 50 години от, които трима обучаеми бяха от град Пловдив, двама - от областта (с.Йоаким Груево и с. Строево). Разходите по обучението бяха поети от Програмата. Всички участници, при предварителните разговори с тях,  заявиха своята потребност от разширяване и задълбочаване на познанията и практическите си умения за ползване на ИТ в работата и във всекидневния живот. 
Партньор на НБИВ в обучението беше Фондация „Бъдеще 21 век”, която изпълнява собствена програма „ИТ и хората с увреждания”  от  2000 г., чрез своята ”Сиско академия”.
В Обучението активно се включи библиотечен специалист от НБИВ, Теодора Костова, на доброволен принцип. Нейното участие се оказа изключително полезно, както за обучаемите така и за обучителя, който също е от хората със специални потребности. Област Пловдив е единствената в страната, която има в състава на своите обучители по Програмата, обучител със специални нужди.
С приключването на настоящата обучителна сесия 46 от библиотекарите в област Пловдив, работещи по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, и 2 от РНБ „Иван Вазов”, затвориха обучителния цикъл – преминаха и петте предвидени  в нея направления.  Това са малко повече от 56% от библиотекарите.
Всички обучаващи се говореха с възторг и благодарност за предоставената им възможност да натрупат нови, полезни за работата  и за личностното им развитие знания и умения, готови да приложат на практика родилите се по време на обученията  идеи.

 Таня Пилева, координатор

 

  

Ново при нас

KokanovaКолекция от 60 златни български филма на DVD попълни сбирката на Народна библиотека „Иван Вазов”. Това са емблематични за изминалите години ленти на българското кино, превърнали се във филмова класика, които всеки уважаващ себе си киноман трябва да види.
Филмите се предоставят за домашно ползване безплатно срещу лична читателска карта за срок от 7 дни в сектор „Изкуство”.
Заповядайте!

  

Предстоящо

На 6 ноември (вторник) в 10.00 часа в Заседателна зала на НБ”Иван Вазов”, ще се проведе пресконференция по повод срещата на изтъкнати учени и общественици с ученици, студенти и граждани по повод 1 ноември – „Ден на народните будители”. Събитието е по повод третото издание на проекта „Народните будители и аз”, 133 години от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов” и 250 години от написването на Паисиевата „История славянобългарска”. Гости ще бъдат акад. Георги Марков, акад. Антон Дончев, акад.Константин Косев, Нешка Робева, проф. Огнян Сапарев, проф. Венцислав Кисьов, Хайгашот Агасян, Иван Гранитски.
От 16.30 часа в Лекционна зала на библиотеката ще се проведе срещата им с гражданството на гр. Пловдив.

 

 

Регионална тематична среща на целевите библиотеки по програма Глоб@лни библиотеки - България

globalni_09На 04.09.2012 г. в Народната библиотека се проведе Регионална тематична среща „Добри практики в целевите библиотеки от област Пловдив”, съвместна инициатива на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”.
В срещата взеха участие 90 библиотечни специалисти от Целевите библиотеки от област Пловдив, представители на читалища и местни власти, партньорски организации. Звеното за управление на програмата (ЗУП) беше представено от регионалните мениджъри Красимир Христов и Красимира Кънева. Форумът беше открит от Димитър Минев, и.д. директор на Народната библиотека. Г–н Стефан Стоянов, зам. кмет на община Пловдив, поднесе приветствие към участниците в срещата. Първата сесия стартира с обобщаващата презентация на Красимира Кънева „Добри практики по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. 
След нея добри практики в своята дейност представиха целевите библиотеки при ГБ”Паисий Хилендарски” Асеновград - ”Традиции и иновации в лятната работа с деца в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”; читалищните библиотеки в гр. Стамболийски - “Обучение на възрастни от деца доброволци - успешен модел в контекста на идеята за учене през целия живот”; с. Градина - „Програма „Глоб@лни библиотеки - България” и обучението в информационна компетентност на възрастни - нов акцент в работата на целевата библиотека в с. Градина”; с. Искра - “Глобалната библиотека в с. Искра в помощ на формалното обучение по  биология, химия, български език и история”;  с. Калояново - „Библиотеката при НЧ „Искра“, с. Калояново - пример за  популяризиране на местната история със средствата на съвременните информационни технологии”;  с. Труд - “Информирани и здрави – добри практики с ученици на библиотеката при НЧ ”Светлина 1923”.
В ролята си на партньори на Програмата, както на национално, така и на регионално равнище, в работата на срещата участваха и Областен информационен център - Пловдив, който презентира своята дейност, стартирала през 2012 г. като проект на Община Пловдив, подкрепен от Европейския фонд за регионално развитие и Национален алианс за работа с доброволци, който представи съвместният проект на Алианса и Пловдивската народна библиотека за 2012 г. „Умения на библиотекарите от Целевите библиотеки да привличат и обучават граждани за доброволци в помощ на дейността си”.
В работата по групи с модератор Красимира Кънева, своя опит и добри практики споделиха и в последствие представиха пред аудиторията всички участници в срещата. В края на срещата Красимир Христов, регионален мениджър за област Пловдив, представи идеите и перспективите за развитие на Програма „Глоб@лни библиотеки – България.
 
Златка Иванова, регионален координатор по програмата за област Пловдив
 


 

 

Предстоящо
  
logo_softlibФирма Софт Либ ООД и Народната библиотека в Пловдив ви канят на Четиринадесетия традиционен семинар на потребителите на Интегрираната библиотечно-информационна система Е-Lib. Събитието ще се проведе в дните от 8 до 10 октомври 2012 г. в лекционната зала на библиотеката. Повече информация и програмата на семинара вижте тук.
  
 (Т)

 

 

 

 Нова сканираща техника в Народната библиотека

scanner_1На 31.07.2012 г. в Народната библиотека беше представено последното попълнение  техническо оборудване на Дигиталния център. Проявата уважиха с присъствието си г-н Стефан Стоянов, зам.-кмет "Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики” на община Пловдив, г-н Димитър Атанасов, омбудсман на града, както и много граждани. Новозакупената самостоятелна сканираща станция е разположена на ІІ-ри етаж, където предстои да се премести Дигиталния център.
Втора поредна година студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”  участват активно през летните месеци  в дейностите по дигитализация на съдържание в  библиотеката. Благодарение на любезното съдействие и финансова подкрепа на евродепутата Емил Стоянов, член на Комисията по култура към Европейския парламент, който осигури десет стипендии  за работа през лятото, студенти от специалността „Лингвистика с информационни технологии”  правят едномесечен стаж  по дигитализиране на библиотечни документи. Тази година те ще използват и последната придобивка на библиотеката - нов цветен букскенер на френската фирма i2s ONYX – ергономична, високоскоростна и икономична машина за дигитализация във формат А2 и резолюция 400х400 dpi.

 (Т)

 

 

Завърши Пролетната сесия от обученията по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в Пловдив

globalni_prolet_2012На 21.07.2012 г.  завърши Пролетната сесия от обучителния цикъл на библиотекарите от Целевите библиотеки в Пловдив. Обучението започна в началото на месец април.  Обучени бяха общо 100 библиотекари, от които 31 от РНБ „Иван Вазов” и 69 – от библиотеките в  общини Марица, Родопи, Асеновград, Карлово, Съединение, Стамболийски, Кричим, Перущица, Първомай, Хисар, Лъки, Брезово, Калояново, Куклен, Раковски, Садово, Сопот и Пловдив, в 14 групи по всичките пет направления от предвидената програма:
Първо направление „Информационни и комуникационни технологии” 
Второ направление „Организация и управление на работата в обществената библиотека”
Трето направление „Услуги в модерната библиотека”
Четвърто направление „Общуване и работа с потребители и общности”
Пето направление „Застъпничество, набиране на средства и управление на проектен цикъл”. С приключването на настоящата обучителна сесия около 45% от библиотекарите в област Пловдив, работещи по Програмата затвориха обучителния цикъл – преминаха и петте предвидени  в нея направления.
Акцент през тази сесия беше поставен върху Четвърто и Пето направления – обучиха се общо 78 библиотекари. Особено внимание беше обърнато на Пето направление, което е съвсем ново за Програмата и се включва за първи път. Библиотекарите навлязоха в непозната и трудна за тях територия, сякаш в един нов и загадъчен свят, изпълнен с предизвикателства, но и с надежда, че има какво да направят, връщайки се в своите библиотеки, така че да бъдат още по – полезни на своите потребители. С натрупването на новите знания и умения се засили и тяхната увереност, че работят за една полезна  обществена  кауза.  Това обучение, съчетано с Четвърто направление, в което се учиха на ефективни начини за общуване с хората, възможностите за представяне на различни инициативи в библиотеките си, разкриха нови хоризонти и посоки на библиотечната дейност. Всички обучаващи се говореха с възторг и благодарност за предоставената им възможност да натрупат нови, полезни за работата  и за личностното им развитие знания и умения, готови да приложат на практика родилите се по време на обученията  идеи.

 

Таня Пилева, обучител, отдел "Методичен"

 


 

 

ОБЯВИ

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 85/11.07.2012г.на И.Д. Директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: 31.25 кв.м. от покривното пространство на сграда с идентификатор 56784.522.206.2 по КК и КР на гр.Пловдив на коти +32.90 м. и + 34.85 м., разположени съгласно скица ситуация, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив. Отдаваната част от имота е за разполагане на мачти(антени), базова станция и кабелни пътеки. Разполагането на съоръжението ще се осъществи съгласно издадена от Община Пловдив скица-виза за проектиране на инвестиционен проект: базова станция в УПИ –I – библиотека от кв.315-стар, 141-нов по плана на ЦГЧ, град Пловдив. За целта спечелилият търга е длъжен в едномесечен срок да изготви инвестиционен проект и след това да изгради съоръжението и да го въведе в експлоатация в срок до 2 месеца от издаването на разрешението за строеж, при следните параметри:
•Начална тръжна цена –  600 лв. (шестстотин лева)
•Стъпка на наддаване – 400лв. (четиристотин лева)
•Срок на наемния договор-5/пет/години.
•Депозит за участие в търга - 1000 лв. (хиляди лв.)по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов”
•Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 03.08.2012г. от 9.00 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
•Цена на тръжните документи – 2 000 (две хиляди) лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
•Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 02.08.2012г. включително.
•Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 02.08.2012г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 02.08.2012г. до 15 часа.
•За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905

 

***

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 84/11.07.2012г.на И.Д. Директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: 80 кв.м. в югоизточната част на сграда с идентификатор 56784.522.206.9 по КК и КР на гр.Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив, за дейност – за книжарница, при следните параметри:
•Начална тръжна цена –  400 лв. (четиристотин) лева.
•Стъпка на наддаване – 10 (десет) лева.
•Срок на наемния договор-5/пет/години.
•Депозит за участие в търга - 400 лв. (четиристотин лв.), внесени по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов” или в касата на РНБ „Иван Вазов”
•Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 03.08.2012г. от 9.40. часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
•Цена на тръжните документи – 30 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
•Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 02.08.2012г. включително.
•Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 02.08.2012г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 02.08.2012г. до 15 часа.
•За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905

 

***

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 82/11.07.2012г.на И.Д. Директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: терен с площ от 3 кв.м., попадащ на втори етаж от сграда с идентификатор 56784.522.206.1 по КК и КР на гр.Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив, за дейност – за ксерокс, при следните параметри:
•Начална тръжна цена –  60 лв. (шестдесет) лева.
•Стъпка на наддаване – 10 (десет) лева.
•Срок на наемния договор-5/пет/години.
•Депозит за участие в търга - 120 лв. (сто и двадесет лв.), внесени по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов” или в касата на РНБ „Иван Вазов”
•Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 03.08.2012г. от 10.20 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
•Цена на тръжните документи – 20 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
•Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 02.08.2012г. включително.
•Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 02.08.2012г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 02.08.2012г. до 15 часа.
•За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905

 

***

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 83/11.07.2012г.на И.Д. Директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: терен с площ от 3 кв.м., попадащ на втори етаж от сграда с идентификатор 56784.522.206.1 по КК и КР на гр.Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив, за дейност – за ксерокс, при следните параметри:
•Начална тръжна цена –  60 лв. (шестдесет) лева.
•Стъпка на наддаване – 10 (десет) лева.
•Срок на наемния договор-5/пет/години.
•Депозит за участие в търга - 120 лв. (сто и двадесет лв.), внесени по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов” или в касата на РНБ „Иван Вазов”
•Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 03.08.2012г. от 10.40 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
•Цена на тръжните документи – 20 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
•Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 02.08.2012г. включително.
•Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 02.08.2012г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 02.08.2012г. до 15 часа.
•За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905

 

***

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 81/11.07.2012г.на И.Д. Директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: първи етаж от сграда с идентификатор 56784.522.206.4 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ от 45 кв.м., която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив, за дейност – за кафе без алкохол, при следните параметри:
•Начална тръжна цена –  180 лв. (сто и осемдесет) лева.
•Стъпка на наддаване – 20 (двадесет) лева.
•Срок на наемния договор-5/пет/години.
•Депозит за участие в търга - 400 лв. (четиристотин лв.), внесени по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов” или в касата на РНБ „Иван Вазов”
•Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 03.08.2012г. от 9.20 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
•Цена на тръжните документи – 30 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
•Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 02.08.2012г. включително.
•Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 02.08.2012г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 02.08.2012г. до 15 часа.
•За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905

 

***

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 80/11.07.2012г.на И.Д. Директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив
ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: терен с площ от 1 кв.м., попадащ вдясно от входа на първи етаж от сграда с идентификатор 56784.522.206.1 по КК и КР на гр.Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив, за дейност – за кафе - машина, при следните параметри:
•Начална тръжна цена –  60 лв. (шестдесет) лева.
•Стъпка на наддаване – 10 (десет) лева.
•Срок на наемния договор-5/пет/години.
•Депозит за участие в търга - 120 лв. (сто и двадесет лв.), внесени по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов” или в касата на РНБ „Иван Вазов”
•Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 03.08.2012г. от 10.00 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
•Цена на тръжните документи – 30 лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
•Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 02.08.2012г. включително.
•Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 до 02.08.2012г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 02.08.2012г. до 15 часа.
•За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905
 

Нова услуга в библиотеката

softlibОт днес стартира нова електронна услуга за читателите “Автоматизирана система за единна регистрация на читателите”. Обслужван с електронен картон, читателят няма да се налага вече саморъчно,  да описва книгите който заема за в къщи на досегашния книжен картон с многото инвентарни номера, автор и заглавие. Вече избирате книгите в заемна за дома и излизате при библиотекарите на  „Регистрация”, да Ви впишат новозаетите книги. Облекчението е за Вас, за Ваше удобство и бързина на работа.
Предстои въвеждане на допълнителни услуги за читателите!

 

Екатерина Полякова, гл. библиотекар

  

  

 

 

Отворено писмо до българските институции

 

Уважаеми дами и господа,
Регионална Народна библиотека „Иван Вазов” - гр. Пловдив е най-голямата общодостъпна културна институция, която носи отговорност за съхраняване и опазване на писменото културно наследство. Тя е второ национално книгохранилище и институт с традиции, в който работят висококвалифицирани специалисти с амбиции да утвърдят и разширят водещите и позиции в информационната среда, да я превърнат във важен фактор, който може и трябва да  играе съществена роля.
Днес регионалните библиотеки, включително и нашата, изостават и не могат да отговарят на очакванията и изискванията на обществото. Именно те са институциите, които трябва да осигуряват правото на гражданите на достъп до информация, използвайки всички съвременни начини за комуникация, за да удовлетворят потребностите им от образование, информация и личностно развитие, в това число от развлечение и занимания през свободното време. Ниското заплащане на труда на библиотекаря отдавна доведе до маргинализиране на професията и е в основата на нейното принизяване до най-ниското обществено стъпало. Високата отговорност, която ни е вменена, предвид работата ни с най-ценното - информацията - и задължението, което сме поели да опазваме, съхраняваме и  популяризираме българското книжовно културно и историческо наследство, се обезценява. Днес стои отчетливо въпросът за създаване на нова визия за професионалната квалификация на библиотечните специалисти и тяхното кариерно развитие, за решаване на проблемите с материалната база и механизмите за определяне размера на трудовото възнаграждение.
Ние настояваме за:
• Синхронизиране на стандартите за издръжка на библиотеките с европейските;
• Изработване на съвременна нормативна база, хармонизирана с европейските директиви и стандарти и Национална  стратегия за развитие на библиотеките;
• Незабавно увеличаване на трудовото възнаграждение.
Настояваме да изразите официално становище по поставените проблеми и да ни подкрепите в стремежа ни да отговорим на нуждите на обществото! Писмото е адресирано до министър-председателя на републиката, вицепремиера и министър на финансите, министъра на културата, кмета на град Пловдив, председателя на Българската библиотечно-информационна асоциация и е подписано от ръководството и колектива на Народната библиотека.

 

  

Народната библиотека в НАБИС

 

nalisНа 3 май т.г. Народната библиотека стана асоцииран член на Фондация Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС) и ще предоставя библиографската си база данни за включване в Своден каталог НАБИС. Главната цел на проекта е създаването на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който да дава възможност за интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на участващите библиотеки и онлайн достъп до библиографската информация за техните книжни и електронни ресурси през общ  онлайн портал. Други членове на фондацията от Пловдив са университетските библиотеки на ПУ "Паисий Хилендарски", Аграрен университет и Технически университет.
(Т)

 


 

Пролетна обучителна сесия в Народната библиотека

global04121С обучение по Трето направление „Услуги в модерната библиотека” в Пловдив стартира Пролетната сесия на обучителния компонент на програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Обучението се проведе  в специално оборудвания за целта Център с 10 компютъризирани работни станции с обучител Велислава Маринова от Столична библиотека.  От  10-ната участници в групата, 8 са представители на целеви библиотеки от областта (градовете Асеновград, Карлово, Първомай, с. Калояново, с. Градина, с. Искра, с. Куртово Конаре, с. Катуница) а 2 – на целеви библиотеки от град Пловдив (НБИВ и НЧ ”Алеко Константинов”).

 


Работна среща по програма „Глоб@лни библиотеки - България"

global0412На 30.03. 2012 г. в Лекционната зала на Народната библиотека се проведе работна среща с библиотекари, представители на целевите библиотеки в област Пловдив (49) по  програма „Глоб@лни библиотеки - България".
Срещата беше инициирана от регионалния координатор по програмата за областта, Златка Иванова, и проведена в тясно сътрудничество със ЗУП. На срещата присъстваха 52 представители на целевите библиотеки. От страна на ЗУП присъстваха Силвина Фурнаджиева, сътрудник портал, Люба Деветакова, ръководител Мониторинг и въздействие и Красимир Христов, регионален мениджър за област Пловдив.
Идеята за срещата, която да има смисъла и на обучение, се зароди след анонсираното от страна на ЗУП основно обновяване на портала на програмата  -  с цел отварянето му към широкия спектър потребители, но най-вече към библиотекарите от целевите библиотеки за самостоятелна работа  и изява.   
В контекста на този търсен ефект, основната част от времето беше отделена на представянето на портала, на първо място, в неговата цялост, като структура; като връзки между споделената информация и части; като дизайнерски решения; като перспектива на развитие в близък план; като ползване от потребители, извън рамките на мрежата от целеви библиотеки. Последва по-задълбоченото представяне на отделните рубрики и подрубрики, с превес на „Моят профил”, „Добави съдържание”, „Видеогалерия”, „Публикувай новина”, „Тримесечен отчет”, „Фотогалерия”, „Редактирай съдържание”, „Форуми”. Професионално, интелигентно, балансирано, съобразено с нуждите на  пловдивската глобална гилдия, Силвина Фурнаджиева сърфираше из дебрите на нашия познат/непознат Портал, предпоставяйки активно слушане, съпричастие и участие от страна на присъстващите. При обговарянето на работата в рубриката „Фотогалерия”, активно се включи Красимир Христов, който успешно консултира библиотекарите  как да преформатират направените по различни поводи снимки за успешното им представяне в портала.
Остана време и за любимата на всички ни тема за регистрирането на случващото се по програмата в целевите библиотеки, за неговото структуриране в тримесечния отчет, както и за успешното му представяне на портала. Без съмнение, тук в свои води беше Люба Деветакова, за която пловдивската аудитория е добре позната, което пък и даде възможност да се съсредоточи върху надграждане на информацията по темата. Тя отново подчерта, че резултатите от работата на библиотеките, отчетени коректно и в пълнота в тримесечните отчети, са в основата на отчитането на напредъка на България  в контекста на целите на програмата по време на регулярните срещи с донора в Сиатъл.  Допълвайки се един друг, Люба Деветакова и Красимир Христов представиха  развитието на програмата в близък план.
Златка Иванова представи работата, своята и на отговорника по учебна база, Таня Пилева, по организирането на обученията през настоящата Пролетна сесия, фиксира проблемните моменти, благодари на колегите от целевите библиотеки, участници в обученията, за успешното им решаване и предстоящо стартиране на 2 април 2012 г. Подчерта, че работата и по Програмата е успешна и благодарение на подкрепата на целия екип на отдел „Методичен” на Народна библиотека ”Иван Вазов”.
Накрая, но случило се в самото начало на работната среща, регионалният координатор представи на аудиторията новоназначените библиотекари, осем на брой, в целевите библиотеки от Етап 2010 и им връчи рекламната фанелка на програмата. Пропусната възможност своя „звезден миг” да имат и новите библиотекари (5) от предходния Етап 2009, присъстващите от тях на срещата също получиха дължащите им се поздрави и фанелки!

 

Златка Иванова, регионален координатор на програмата за област Пловдив

 


 

 

ОБЯВА

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 28/26.03.2012 г. на и.д. директора на РНБ „Иван Вазов”, съгласно Заповед № 12 ОА 99/16.01.2012 г. на Кмета на Община Пловдив

 

Обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” № 17, а именно: 30 кв.м. в западната част на 14-ят  етаж (покрив) на сграда с идентификатор 56784.522.206.3 по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999 г. на район „Централен”, Община Пловдив. Отдаваната част от имота е за разполагане на мачти (антени), базова станция и кабелни пътеки, при следните параметри:
• Начална тръжна цена –  не по-малко от 600 лв. (шестстотин лева);
• Стъпка на наддаване – 400 лв. (четиристотин лева);
• Срок на наемния договор - 5 (пет) години;
• Депозит за участие в търга - 1000 лв. (хиляда) по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов”;
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 27.04.2012 г. от 10.00  часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки” № 17, Заседателна зала;
• Цена на тръжните документи – 1 100 (хиляда и сто) лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”;
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№ 17, в касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 26.04.2012 г. включително;
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9.00  до 16.30 часа до 26.04.2012 г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки” № 17, а на 26.04.2012 г. до 15.00 часа;
• За справки и допълнителна информация – тел. (+032) 654 905.

 

  

ОБЯВА

 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 28/26.03.2012 г. на и.д. директора на РНБ „Иван Вазаов”, съгласно Заповед №12 ОА 99/16.01.2012 г. на Кмета на Община Пловдив

 

Обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

 

на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: 30 кв.м. в северната част на 14  етаж (покрив) на сграда с идентификатор 56784.522.206.3 по КК и КР на гр. Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр. Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999 г. на район „Централен”, Община Пловдив. Отдаваната част от имота е за разполагане на мачти (антени), базова станция и кабелни пътеки, при следните параметри:
• Начална тръжна цена –  не по-малко от 600 лв. (шестстотин лева);
• Стъпка на наддаване – 400 лв. (четиристотин лева);
• Срок на наемния договор – 5 (пет) години;
• Депозит за участие в търга - 1000 лв. (хиляда лева) по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, получател: РНБ „Иван Вазов”;
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 27.04.2 012 г. от 11.00 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки” №17, Заседателна зала;
• Цена на тръжните документи – 1 100 (хиляда и сто) лева, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”;
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№ 17, в касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 26.04. 2012 г. включително;
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа до 26.04.2012 г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки” № 17, а на 26.04.2012 г. до 15.00  часа;
• За справки и допълнителна информация – тел. (+032) 654 905.

(Т)

 


 

 

Заключителна конференция по проекта ЕМBАRК. Пловдив, 4 април 2012 г.

EMBARK13.30 – 13.45 – проф. М. Цибранска-Костова, проф. Е. Мирчева, Институт за български език, БАН - " Зайковският требник от ХІV век в среднобългарската литературна традиция";
13.45 – 14.00 – Владан Триич, Национална библиотека на Сърбия -  "За ролята на един сръбски ръкопис в историята на исихастката полемика";
14.00 - 14.15 – Миланка Убипарип, Национална библиотека на Сърбия - "Един общ литературен феномен в сръбската и българската средновековна литература";
14.15 - 14.30 – Зденек Ухлирж, Национална библиотека на Чешката република - "Славянското влияние върху ранната централноевропейска история и нейната последваща латинизация";
14.30 - 14.45 – Томаш Климек, Национална библиотека на Чешката република - "Наша или чужда? Балканите в средновековни хроники от Чешките земи до средата на ХV век";
15.00 - Закриване

 

  

Европеана и българските институции
Конференция, Пловдив, 3-4 април 2012 г.
Програма

images3 април
13.00 - 13.30 – официално откриване
Eмил Стоянов, член на Европейския парламент,
Даниела Петрова, председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание на Република България,
арх. Георги Стоев, зам.-министър на културата на Република България;
13.30 - 13.45 – Милена Попова, представител на фондация „Европеана” - "Нови инициативи на Европеана и възможностите на българските институции да участват в тях";
13.45 - 14.00 – Анелия Грозданова, началник на отдел в дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС" в Министерския съвет - "Финансовият механизъм на ЕИП и дигитализацията на културното наследство";
14.00 - 14.15 – Ели Канева, гл. експерт в дирекция „Информационни технологии” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НКЛ по програма "Подкрепа за ИКТ политики" - "Цифрово съдържание, отворени данни и креативност";
14.15 - 14.30 – проф. дмн Галя Ангелова, НКЛ 7 РП ИКТ, Тотка Чернаева, дирекция „Информационни технологии” МТИТС, член на Управляващия комитет на програма ИКТ/7РП - "Информационни и комуникационни технологии за достъп до културното съдържание на 7-ата Рамкова програма и българското участие в нея";
14.30 - 15.00 - дискусия;
15.00 - 15.15 – Vesna Injac-Malbasa, Национална библиотека на Република Сърбия - "Националната библиотека на Сърбия в международните проекти по дигитализация";
15.15 - 15.30 – Zdenek Uhlir, Национална библиотека на Чешката република - "Чешкото сътрудничество с Europeana/EDL: манускрипти и други източници";
15.30 - 15.35 – „Инициатива за създаване на Регионален културен цифров портал” – съобщение от Димитър Минев, и.д.директор на Народната библиотека в Пловдив и други директори на регионални културни институти;
15.35 - 15.50 – д-р Милена Добрева, Университет на Малта  - "Въздействие и стойност на дигиталните ресурси: поуки от последните проекти";
15.50 - 16.00 – доц. д-р Мартин Иванов, председател на Държавна агенция «Архиви» - "Българските архиви в Европеана и ApeNet/APEX";
16.00 - 16.15 - дискусия;
16.15 - 16.40 – кафе пауза;
16.40 - 16.50 – доц. д-р Христина Тончева и доц. д-р Иван Илиев, Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» - "Старобългарският Евхологий – ръкописно наследство в Пловдивската народна библиотека";
16.50 - 17.00 – Петко Георгиев, НБ „Иван Вазов” Пловдив - „Балканската война 1912 г. – представена чрез дигитална фотографска сбирка на НБ „Иван Вазов”;
17.00 - 17.10 – доц. д-р Цветанка Панчева, ръководител на направление „Дигитална библиотека” на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Марина Василева, ръководител на направление "Информационни технологии" - "Дигитализираното книжовно наследство, съхранявано в Националната библиотека – достъпно и чрез Европеана";
17.10 - 17.20 – Емилия Станева-Милкова и инж. Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна - "Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна в Европеана – вчера, днес и утре";
17.20 - 17.30 – Спаска Тарандова, зам.-директор на Столичната библиотека  и  Калина Иванова, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново  - "Консорциумът – успешно решение за дигитализация на писменото културно наследство";
17.30 - 17.40 – ст.н.с. д-р Динчо Кръстев и н.с. Даниела Атанасова, Централна библиотека на БАН - "Проекти и проектни възможности на Фондация НАБИС и на ЦБ на БАН";
17.40 - 18.00 - дискусия

4 април
9.30 - 9.40 – доц. д-р Николай Киров, НБУ - "Дигитализация на български народни песни и представянето им в Европеана (размяната на добри практики и възможности за финансиране на тази дейност)";
9.40 - 9.50 – доц. д-р Цветана Кьосева, зам.-директор на Националния исторически музей – София - "Дигитализация на триизмерни културни ценности. Проблеми и финансиране";
9.50 - 10.00 – н.с. Стефан Шивачев, директор на Регионалния исторически музей – Пловдив и Мария Карадечева, главен уредник на музея - "Опитът на Регионалния исторически музей в дигитализация на фондовете"; 
10.00 - 10.30 – кафе пауза;
10.30 - 10.40 – Петя Толева, Регионален археологически музей – Пловдив - "Приоритети в дейността на Регионалния археологически музей по отношение на съхранение и популяризиране на културното наследство";
10.40 - 10.50 – д-р Владимир Алексиев и д-р Мариана Дамова, Онтотекст - "Опитът на Онтотекст в областта на културното наследство: колекции на Bulgariana, публикувани в Europeana";
10.50 - 11.00 – проф. дин Вера Бонева, Университет по библиотекознание и информационни технологии  - "За Европеана – междуинституционално";
11.00 - 11.10 – Анна Попова, Българска библиотечно-информационна асоциация - "Проект на ББИА за национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките";
11.10 - 11.20 – Владимир Балчев, Държавен архив - Пловдив - "Дигитализацията в Държавен архив – Пловдив. Постижения и проблеми";
11.20 - 11.30 – ст.н.с. Милчо Цветков, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, Българска академия на науките - "Европейската мрежа: съхранение и онлайн достъп до астрономическите архивни записи";
11.30 - 12.00 – дискусия;
12.00 закриване.

 

(Т)

 

 

 

Народната библиотека в Manuscriptorium

 

plovdiv_libraryЦенни образци от славянското писмено културно наследство, собственост на Народната библиотека, са включени в рубриката "Колекция на месеца" в  Manuscriptorium. Manuscriptorium е европейска дигитална библиотека за документално културно историческо наследство, която предоставя достъп до споделени ресурси на културни институти на страни във и извън Европейския съюз. Услугата осигурява непрекъснат достъп до повече от 5 милиона цифрови изображения. Manuscriptorium e подагрегатор на Europeana в сферата на историческите ресурси.

(Т)

  

  

  

 

Работна среща „Нови услуги в обществената библиотека"

 

rabsreshta04На 29.03.2012 година отдел Методичен организира работна среща „Нови услуги в  обществената библиотека” за библиотекарите от обществените библиотеки на общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Кричим, Куклен и Перущица.
Присъстващите около 40 библиотекари бяха запознати с новите правила  на Кодекс на специализираната библиотечна услуга „Междубиблиотечно заемане”.  Бяха дадени насоки за включване на положенията  от Кодекса в Правилата за обслужване на ползвателите на всяка  обществена библиотека и беше представена  презентация за новите eлектронни и информационни услуги.
Златка Иванова, завеждащ отдел „Методичен”, препоръча на библиотекарите да рекламират  сред потребителите  по-широко  възможността да получат библиотечни документи и електронни копия от страната и чужбина чрез осъществяването на междубиблиотечното заемане.
На срещата библиотекарите от обществените библиотеки на град Пловдив получиха  екземпляри от   трите  заглавия  подарени книги  по  Програмата на община Пловдив за финансиране на книги на пловдивски автори: стихосбирката „Есенен часовник” от Иван Странджев (издателство „Летера”),  „Градът ІІ” на Сим Алексиев и разказите „Пред прага на храма” на Стефан Бонев (издателство „Хермес”).

Стефка Илиева, отдел "Методичен" 

 

 

 

Обучителен семинар в Народната библиотека

 

sem0212На 24 февруари в лекционната зала на Народната библиотека се проведе еднодневно  обучение на библиотекари от училищните библиотеки, съвместна инициатива на отдел „Методичен”  и „Център за творческо обучение” София в лицето на Иглика Ангелова, ръководител образователни програми.
Обучението е във връзка с открития „Портал за насърчаване на четенето” от „Центъра за творческо обучение”.  Библиотекарите се запознаха с възможностите на Портала и работата в него, каква е методиката за създаване на тестове, как се извършва администрирането в сайта, училищната библиотека като генератор на междупредметни връзки.
В обучението участваха 11 библиотекари, заявили предварително желанието си за участие.  По време на заниманията получиха и пароли за влизане в Портала. Библиотекарите направиха и първите си тестове. Иглика Ангелова, ръководител образователни програми и обучител, поднесе информацията за библиотекарите по интересен и разнообразен начин.
Това начинание дава възможност на училищните библиотекари да се включат активно в процеса на модернизация на обучението в българското училище. Променят се изискванията на времето, променят се и методите на работа!
От тази среща с възможностите на „Портала за насърчаване на четенето” библиотекарите от училищните библиотеки си тръгнаха с повече самочувствие.
        
Таня Пилева, методист

  

 


Обучения на граждани по Програма „Глоб@ лни библиотеки - България”

 


gb_01Продължава обучението на граждани по Програма «Глоб@ лни библиотеки-България». От 30-ти януари  до 2-ри февруари  се проведе обучение по начална компютърна грамотност и работа в Интернет в трета поредна група. Хората споделят, че желаят да се научат да работят на компютър и в Интернет, за да „осъществяват връзка със света”! Събраха се хора с различно образование и професия, обединени от желанието да се научат да ползват новите технологии.
Всички изказаха своята благодарност и към Програмата, и към нас, обучаващите, които сме отделили време да ги учим на „компютърна азбука”!

Таня Пилева, обучител по програмата

 


gb_02Новата група курсисти, обучаваща се за начални компютърни знания и интернет от 13-ти до 16-ти  февруари по Програма „Глоб@ лни библиотеки - България”,  в Обучителния център на Народната библиотека  е пъстра - представена е от двама работещи, една безработна и седем пенсионери, шест от тях над 60 годишна възраст. Отново жените са преобладаващ брой.  Желанието на всички обучаеми, въпреки различията в социалния и възрастов състав, е едно - по-бързо да усвоят новите технологии и работата с компютър,  да сърфират безметежно в интернет,  да общуват в скайп и социалната мрежа с близки и приятели. Всички изказаха благодарността си за обучението, а осем от курсистите в заключителната анкета изразиха желанието си да продължат в надграждащо обучение.

Стефка Илиева, обучител по програмата 

 

  

  Представяне на НАБИС в Народната библиотека

logoЕдинен онлайн каталог на библиотеките на БАН, на СУ „Св. Климент Охридски” и на Американския университет в България бе представен на 18 януари 2012 г.  в Лекционната зала на Народната библиотека. Проектът за каталога е разработен още през 2008 г. от Динчо Кръстев – директор на Централната библиотека на БАН, но тръгва през юни 2009 г.  благодарение на подкрепата на фондация “Америка за България”. Така се поставя началото на проекта НАБИС, реализиран от едноименната фондация, учредена от Централната библиотека на БАН, Софийския университет и Американския университет.
company_logoОсновната цел на проекта, който е с продължителност 5 години, е създаването на единен онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал в интернет да позволява интегрирано търсене в каталозите на библиотеките, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги. С представянето на онлайн каталога на трите библиотеки приключва първият етап от проекта. По време на втория етап мрежата е отворена към всички библиотеки в страната, като условията за участие са нивото на автоматизация, качеството на библиографските записи и желанието за сътрудничество.
Бяха представени накратко и възможностите на приложните продукти на фирма ExLibris: Primo – за откриване и предоставяне на библиографска информация; Aleph –за управление на книжни колекции; DigiTool – за управление на дигитални колекции; MetaLib – за метатърсене и SFX – за изграждане на връзки към информационни източници, предоставяни по електронен път.

(T)

 

  

Обучение на граждани в начална компютърна грамотност

obuchenie_globalniБлагодарение на  Програма „Глоб@лни библиотеки-България” началото на Новата година донесе на   10 граждани на град Пловдив шанс да получат начални компютърни познания в Обучителния център на Народната библиотека. Групата курсисти е единадесетата по ред група обучаеми от стартирането на Програмата. Тя  беше представена от 9 жени и един мъж, седем от курсистите са с висше образование. С изключение на един, всички са пенсионери. Удивително беше желанието и мотивацията на една от курсистките на 83 годишна възраст да се обучава в  ползване на комуникационните услуги на интернет,  електронна поща и скайп.
В заключителната анкета обучаемите отбелязаха, че се нуждаят от повече дни за  практически упражнения. Цялата група предложи да се изработи по-кратко ръководство за начинаещите, което да съдържа превод от английски език на  основните команди за работа с програмата за текстообработка.

Стефка Илиева, методист

 

 

  

Безплатни курсове в Народната библиотека

obuchenie_fevruariНародната  библиотека организира  безплатни курсове за придобиване на начална компютърна грамотност за възрастни. Занятията ще се провеждат в  Обучителния  център на библиотеката, открит по  Програма «Глоб@лни библиотеки-България». Включването в групите ще следва реда на записването. Крайният срок  за записване е 1 февруари 2012 г. Повече информация можете да получите при зав. отдел „Обслужване на читателите. Книгохранение”, първи етаж, стая № 24, тел. (032) 626 901 и 654 917. Очакваме ви!

(T)

 

  

Творческа Европа: нова рамкова програма (2014-2020)

creative-europe-467x270Творческа Европа е нова рамкова програма за секторите на културата и творчеството  в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. на ЕС.
Програмата обединява настоящите програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“ в обща рамка и създава изцяло нов механизъм, подобряващ достъпа до финансиране.
Европейската комисия предлага съществено увеличение на бюджета, предназначен за секторите на културата и творчеството, в размер на общо 1,801 милиарда EUR (по текущи цени) или 37-процентно увеличение спрямо настоящите нива на разходите. Това увеличение съответства   на логиката и приоритетите на стратегията „Европа 2020“, както и на водещите инициативи, тъй като инвестициите в секторите на културата и творчеството допринасят пряко за определената в стратегията цел за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

(T)

FaLang translation system by Faboba