НОВИНИ

Официално откриване на ГЛОБАЛНАТА Народна библиотека в Пловдив

pressНа 21 декември се състоя Официалното откриване на ГЛОБАЛНАТА Народна библиотека. Програмата по откриването започна с пресконференция при участието на представители на местната власт, Звеното за управление на Програмата и ключовите партньори Министерство на културата и ПРООН.
Народната библиотека в Пловдив участва в първия етап на Програма
„Глоб@лни библиотеки - България”, финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. В края на м. ноември в библиотеката бяха доставени и инсталирани 25 компютърни конфигурации. Десет от тях, със сървър, многофункционален принтер, проектор и екран, както и лаптоп, са инсталирани в специално изграден ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР за библиотекари и потребители. Той е оборудван и обзаведен с финансовата подкрепа на Община Пловдив, като партньор по програмата. Останалите 14 компютри са разпределени в различните звена за обслужване на читатели и потребители на библиотеката – читални зали, заемни за дома и Детски отдел. Към тях се добавят един цветен принтер, слушалки и камери. С тази нова придобивка компютрите в библиотеката стават общо 110 на брой, от които 20 предназначени за читатели.
Реализирането на Програмата има за цел не само да оборудва българските библиотеки като съвременни центрове на информация с нова компютърна техника, но и да осигури безплатен достъп до интернет, да организира и реализира разнообразни обучителни програми, както за библиотекари, така и за потребители.
По този начин гражданите и гостите на Пловдив са подпомогнати в приобщаването им към глобалното информационно общество.

 

Работно съвещание в Народната библиотека

suveshtanieНа 10 декември се проведе работно съвещание по програма Глоб@лни библиотеки – България с представители на целевите библиотеки (2009 г.) от Пловдивска област. Основни акценти от изложението на Златка Иванова, регионален координатор по програмата за област Пловдив, пред 35-те участници на съвещанието бяха: организиране на рекламната кампания за стартиране на програмата; организиране на ежедневната работа с ИКТ оборудването за времето до стартиране на планираните обучения; работа в интернет – социални мрежи; организиране на документацията по програмата.
Стефка Илиева, обучител по трето направление „Услуги в модерната библиотека”, представи презентациите „Услуги за гражданите” и „Изработване на Правила за обслужване на ползвателите на обществената електронна информация в целевите библиотеки”.
Камен Мицев, ключов обучител по първо направление „Информационни и комуникационни технологии”, запозна аудиторията с операционната система Windows 7 и MS Office 2007.
Антоанета Лесенска, Справочно-библиографски и информационен отдел, представи информационните възможности на сайта на НБИВ, достъпните интерактивни услуги - Електронен каталог, Виртуална справочна служба, профила на библиотеката във Facebook, както и потенциала на социалните мрежи за представяне на организацията - подходи и практика.

 
 
Работна среща на Програма „Глоб@лни библиотеки – България

globalnibibНа 12 ноември се проведе работна среща на Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” с ръководството и екипа на Народната библиотека, посветена на текущите дейности по програмата, ангажиментите на двете страни за тяхната ефективна реализация и работния график за осъществяване на конкретните договорености.
Дневният ред на събитието включваше презентациите "Комуникация и застъпничество" – Наталия Георгиева, специалист Връзки с обществеността; "Компонент „Обучение” – преглед на планираните дейности" – Диана Андреева, специалист Обучения; "Преглед на Компонент „ИКТ” – текущи и предстоящи дейности" – Даниел Даковски, координатор.
Оживените дискусии в края на семинара показаха, че на екипа предстои дългосрочна и усилена работа в библиотеката за осъществяване на основната цел на програмата - достъп до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността и гражданството на Пловдив.
 
 
 
Промяна в работното време на библиотеката

chasoveОт 1 ноември (понеделник) работното време на библиотеката се променя от лятно към зимно, съобразно ежегодната официална промяна на астрономическото време в страната.
 
 
 
Есенен семинар в Народната библиотека

om_seminar_octomvriНа 19 октомври в лекционната зала на Народната библиотека се проведе семинар, организиран от отдел „Методичен”, на тема „Изграждане на информационна компетентност у децата и учащите. Съчетаване на теорията с добри практики в пловдивските библиотеки”. Участваха 71 библиотекари от училищни и читалищни библиотеки от град Пловдив и Пловдивска област, както и библиотекари от НБИВ. На аудиторията бяха представени изключително интересни презентации по следната програма: „Информационна култура на учениците. Стандарти и ресурси” - Стефка Илиева, отдел „Методичен”; „Система от уроци за формиране на информационна компетентност у учениците от основното училище" - Таня Пилева, библиотекар, ОУ ”Алеко Константинов”, Пловдив; „Възможности в учебните програми за формиране на информационна компетентност у учащите се от горен курс на средното училище” - Ангелина Ставрева, отдел „Методичен”; „Служба „Междубиблиотечно заемане” - в услуга на потребителите” - Петя Кехайова, зав. сектор, НБИВ; „Демонстрация на уроци по информационна компетентност за учениците от I-VII клас” - Таня Пилева, библиотекар, ОУ ”Алеко Константинов”, Пловдив; „Демонстрация на уроци по литература за II клас” - Емилия Петрова, начален учител, Пловдив; „Демонстрация на нестандартни и полезни за учениците уроци” - Галя Кривчева, библиотекар, ЕГ ”Иван Вазов”, Пловдив.
Библиотекарите от ОУ „Алеко Константинов” и ЕГ „Иван Вазов” успешно презентират пред учениците си, както регламентираните в учебните програми за начален и горен курс на училището, теми, свързани с формирането на информационна компетентност, така и уроци с нестандартна тематика.
На срещата Златка Иванова, зав. отдел „Методичен”, анонсира добри инициативи на библиотеки от областта и направи няколко текущи съобщения.

Ангелина Ставрева, отдел "Методичен"

 
 
Работна среща по програма Глобални библиотеки - България

На 14 септември в Народната библиотека се проведе работна среща на Програма Глоб@лни библиотеки – България с представители на целевите библиотеки, читалищата и местните власти от област Пловдив. На работната среща Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" представи основните текущи и предстоящи дейности по програмата. Бяха застъпени и темите: възможности за застъпничество, които имат библиотеките в малките населени места; доставката на ИКТ оборудване в целевите библиотеки; представяне на портала и профилите на програмата в социалните мрежи Facebook и Twitter; основните индикатори за измерване на въздействието на програмата върху местните общности.
На срещата присъстваха 83 души, от които 70 представители на 42 библиотеки и читалища и 13 представители на местната власт. Активно се включиха и регионалният координатор на програмата за област Пловдив Златка Иванова и методистите от Народната библиотека Ангелина Ставрева и Стефка Илиева.
 
 
Народната библиотека получи дарение от документи за дейността на големия пловдивски общественик и благодетел Димитър Кудоглу
 
kudogly_1На 25 май 2010 г. Райна Каблешкова дари на Народна библиотека “Иван Вазов” три изключително ценни документа от архива на нейния дядо Недко Каблешков (председател на eфорията "Д. П. Кудоглу"), осветляващи високоблагородното дело на Димитър Кудоглу. Протоколната книга, Книгата на посетителите и Златната книга на благотворителите разкриват важни моменти от дейността на Дома на благотворителността и народното здраве ”Димитър Кудоглу“ в Пловдив.
Димитър Кудоглу е най-големият български дарител през ХХ век. Търговец на тютюн, роден на 12 август 1862 г. в с. Габрово, Ксантийско. През 1903 г. се заселва в Дрезден, Германия. През 1917 г. открива в Пловдив безплатна трапезария за бедни. Предоставя хотел “Цар Симеон” за социално заведение Дом на благотворителността и народното здраве (1926 г.). Сградата е съборена през 1971 г. Почетен гражданин на Пловдив от 1927 г. Почива на 7 март 1940 г. в Пловдив.
Паметни остават думите на Димитър Кудоглу при откриването на Дома през 1926 г.: “Благодаря, благодаря милион пъти за честта, която ми правите. Никога няма да забравя симпатиите, що ми проявихте при освещаването на този Дом, който е Ваш, който е Дом на целия български народ. Добивам нови сили, за доброто на нашия народ. Силно вярвам, че и за България ще настанат по-радостни, по-светли и по-щастливи дни и че слънцето на свободата, правдата и истината ще изгрее върху всички краища на нашата хубава родна земя!”
 
 
 
Излезе нова книга на наш колега


Stoilov_romanПетата книга на нашия колега Димил Стоилов – „Дългият бегач на любовни разстояния“, е вече на пазара. Тя разказва сложна криминална история, в която на главните персонажи им се случват поредица от привидно необясними неща. Между доброто и злото те поставят под въпрос устойчивостта на приятелството, брака и идентичността. Как касапница в Студентски град или живот в далечна страна променят човека? Може ли една случка да направи най-близкия ти приятел терорист? Въпрос на ези-тура ли е любовта? Разрушени ли са преградните стени у хората след падането на Берлинската стена, или остатъците продължават да дращят в нашето съвремие? Героите на романа настойчиво търсят отговори на тези и още много други въпроси, а авторът навързва лабиринти на динамичен сюжет, който увлича, държи в напрежение и провокира желанието да обичаме и да бъдем обичани. Откъс от романа четете тук.

 

Разказ на Димил Стоилов отличен в немски литературен конкурс
 
 
Ein_Dach_aus_Tannenzapfen
За втори път разказ на Димил Стоилов бе отличен в конкурс, организиран от немското издателство Literaturpodium. Разказът „Покрив от шишарка“ (Ein Dach aus Tannenzapfen) е включен в сборника „Пак бяла Коледа" с разкази и стихове за зимното време в превод на Десислава Георгиева.
В това издание на конкурса мотото бе „Зима и Коледа“ и в надпреварата участваха над 190 писатели от Германия, Австрия, Швейцария, Холандия, САЩ, Южна Африка и България. Честито, колега!
 

 

 

 

 

Народната библиотека отбелязва 160-годишнината от рождението на своя патрон Иван Вазов (1850-1921)

konferentsia_vazov_1На 7 юли започнаха тържествата, посветени на 160-годишнината от рождението на Иван Вазов, а точно преди 60 години Пловдивската народна библиотека се наименува на този велик български поет, прозаик, драматург и човек. Така Иван Вазов става неин патрон. Тържествата започнаха с тематична конференция „Жените в живота на Иван Вазов”. Доклади на тема „Любовното творчество на Вазов. Митологични, етнокултурни и биографични проекции” изнесоха Емилия Каменова и Катя Кузмова-Зографова, главен уредник на дома-музей „Никола Вапцаров” в София.
Литературният историк Емилия Каменова се спря много обстойно и богато описателно, бих казала дори артистично, на любовната биография на Иван Вазов на фона на неговия обществен живот. Всички тези „любови” са отразени в поезията на автора. На същата тема, но с някои по-конкретни факти от написването на дадени любовни стихове, се спря и Катя Кузмова-Зографова, без да повтаря казаното от предходния лектор. Основно тя говори за Евгения Марс, голямата любов на Вазов, и нейното отразяване в творчеството му.
konferentsia_vazov_2След двете прекрасни лекции се изказаха доц. Юлия Николова в защита на жената възрожденка, която освен революционерка може да бъде и нежно цвете, възпято от поета. След нея се изказа и доц. Владимир Янев, ПУ „Паисий Хилендарски”, вече в защита на жената като цяло и по-точно жената „блян”. Рецитал по Вазови творби изпълни Георги Василев, актьор от Пловдивския драматичен театър.
Днес, 8 юли, конференцията ще продължи в Сопот, родния град на Вазов. Към двете лекторки ще се присъединят Венета Ганева, завеждащ отдел „Специални сбирки”, с доклад на тема „Първи Вазови издания в Пловдивската народна библиотека” и уредника на къщата-музей на поета, Цветанка Неделчева.

Екатерина Полякова, зав. сектор „Литературни науки”

 

 

Народната библиотека с Национална награда
 
18Народна библиотека "Иван Вазов" спечели Националната награда "Христо Г. Данов" за 2010 г. в категорията Библиотеки и библиотечно дело. Това е второ отличие в тази категория - първата Национална награда "Христо Г. Данов" библиотеката спечели през 2002 г.
Церемонията се проведе на 11 юни 2010 г. като част от инициативата Пловдив чете. Наградата се присъжда ежегодно по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, за принос в националната книжовна култура през предходната календарна година. Честито, колеги!
 
 
 
 
 
ПЛОВДИВ ЧЕТЕ. Програма 9 – 13 юни

 

plovdiv_chete9 юни (сряда)
11 часа – площад „Стефан Стамболов”. Официално откриване на „Пловдив чете”. С участието на Градски духов оркестър. Кметът на града г-н Славчо Атанасов открива книжния фестивал и дава началото на Голямото четене
17.00 часа – Книжарница „Хермес”. ИК „Хермес”: Премиера на „28 години мълчание” от Красимир Костадинов и „Един друг живот” от Вероника Денева – лауреати в четвъртия национален литературен конкурс „Хермес”
17.30 часа – Културен център „Тракарт”. ИК „Унискорп”: Премиера на „Заекът на Гала” от Светлана Дичева
17.30 часа – Балабанова къща. ИК „Жанет 45”: “Пътят към София”, Стефан Дичев. Представя Митко Новков
19 часа – Драматичен театър Пловдив (голяма зала). Връчване на Орфеев венец за поезия. Авторски рецитал на Петър Анастасов. Музикален гост – Хилда Казасян трио
19 – 22 часа - Летни сцени ”Конюшните на Царя”. ИК „Сиела”: „Голямото нощно четене”. Гости – Бойко Ламбовски, Стефан Иванов, Пейчо Кънев, Палми Ранчев

10 юни (четвъртък)
16 часа – Детска градина „Весела” (бул. „Дунав” № 67). ИК „ПАН”: „Мишлето Мишунчо” (от поредицата „Приказчици в рими”) от Руми Райк. Гост – Руми Райк
16 часа – Културен център „Тракарт”. ИК „Вакон”: Премиера на „Ереван” от Жилбер Синуе. Представя Сергей Манасарян – Посланик на Република Армения, Хайгашот Агасян, Златко Стайков – преводач
17 часа – Балабанова къща. ИК „Летера”: „Ататюрк и Фикрие” от Хъфзъ Топуз. Представя Младен Влашки
18 часа – Културен център „Тракарт”. ИК „Труд”: Премиера на „Храмът на осмицата” от Димитър Шумналиев
18 часа – Книжарница „Хермес”. ИК „Хермес”: Премиера на „Да се обичаме с отворени очи” от Хорхе Букай. Специален гост – Хорхе Букай
19 – 22 часа – Летни сцени ”Конюшните на Царя”. ИК „Сиела”: „Голямото нощно четене”. Гости – Елена Алексиева, Алек Попов, Виргиния Захариева, Стоян Терзиев, Нина Божидарова

11 юни (петък)
17.30 часа – Къща-музей „Христо Г. Данов”. Национални награди „Христо Г. Данов” 2010
18 часа – Къща-музей „Ламартин”. ИК „Жанет 45”: Премиера на “Химикал, шоколад и две рупии” от Елена Щерева, Николай Янков
18 часа – Културен център „Тракарт”. ИК „Летера”: “Кръстопът на култури” от Иван Маразов, Татяна Шалганова, Оксана Минаева. Представят проф. Иван Маразов, Татяна Шалганова, Оксана Минаева
19 часа – хотел „Санкт Петербург”. ИК „Хермес”: Лекция на тема „Да се обичаме с отворени очи” – Хорхе Букай (вход с покани)
19 – 22 часа – Летни сцени ”Конюшните на Царя”. ИК „Сиела”: „Голямото нощно четене”. Гости – Богдан Русев, Радослав Парушев, Тома Марков, Момчил Николов, Васил Георгиев

12 юни (събота)
11 часа – площад „Стефан Стамболов”. Детски празник. Младите таланти на Пловдив. Обявяване на резултатите от Четвъртия литературен конкурс „Огънят на Орфей”
11 часа – Балабанова къща. ИК „Вакон”: Премиера на „Дългият път през Америка” от Филип Жак. Представя Филип Жак
12.30 часа – Културен център „Тракарт”. 10 години списание „Страница”. Представяне на първи брой за 2010 г. от Младен Влашки. Специални гости – Деян Енев, Красимир Димовски, Милен Стоянов
16.30 часа – Книжарница „Хермес”. ИК „Хермес”: Премиера на „Двойното дъно на класиката: От Ботев и Вазов до Йовков и Далчев” от Йордан Ефтимов
17.00 часа – Културен център „Тракарт”. ИК „Колибри”: Премиера на „Тарпани” от Димитър Атанасов. Представя Владимир Янев
17.30 часа – Балабанова къща. ИК „Жанет 45”: Премиера на „Всичко възможно” от Веселина Божилова. Представя Камен Коларов. С участието на актрисата Маргарита Кондакова
18.30 часа – Културен център „Тракарт”. ИК „Персей”: Представяне на Нона Йотова и книгата й „Ще потъна в очите ти”. Гост Нона Йотова – стихове и песни в нейно изпълнение. Представя Пламен Тотев

13 юни (неделя)
Книжен базар

 

Работна среща ”Подобрения и нови решения в програмен продукт АБ” за специализиран библиотечен софтуер
 

pctmНа 28 май се проведе пролетната работна среща на потребителите на специализирания програмен продукт „АБ”. Организатори бяха отдел „Методичен” и фирма „PC–TM”. След демонстрацията на подобренията и новите решения в модулните панели, беше предоставена възможност за споделяне на опит от работата с продукта, както и за въпроси към обучителя. На вниманието на участниците в срещата бе представена книгата „1000 причини да се гордеем, че сме българи”, издание на Фондация „Българска гордост”. Г-жа Светлана Вълчева, представител на фондацията за пореден път представи книгата пред библиотекарите от Пловдивска област. В работната среща взеха участие 19 библиотекари от университетски, читалищни и специални библиотеки.

Ангелина Ставрева, отдел "Методичен"

 
 
 
Работна среща в Народната библиотека
 
seminar_omНа 18 май 2010 г. в лекционната зала на Народната библиотека беше проведена работна среща с библиотекари от училищните и специалните библиотеки от Пловдивска област. Акцент на срещата бяха най-необходимите библиотечно-информационни стандарти и переспективите на стандартизацията в архивната, библиотечната и информационната дейност у нас. Преглед на поредицата специализирани стандарти и на дейността на Технически комитет 16 при Български институт по стандартизация направи Стефка Илиева, методист и представител на Народната библиотека в комисията. Съпътстващи работната среща теми бяха новия Закон за обществените библиотеки в България и втория етап на програмата „Глобални библиотеки” България, информация за които представи Златка Иванова, завеждащ отдел „Методичен”. Аудиторията се обедини в мнението, че връзката на училищната с обществената библиотека е необходимия мост за сътрудничество между двете институции - партньори за изпълнението на образователните задачи сред подрастващите.
 
Стефка Илиева, отдел "Методичен"
 
 
 
Национална библиотечна седмица (17-21 май)

nbs2010_logoЗа пета поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 17 до 21 май. Официален гост на Националната библиотечна седмица ще бъде г-жа Роберта Стивънс – президент на Американската библиотечна асоциация.
Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт, както и на обществеността към библиотеките и възможността те да заемат ключова роля в развитието на информационното общество, в изграждането на икономика на знанието и ученето през целия живот; в процесите на опазване и достъп до културното наследство; в реализацията на проекта за електронно правителство. Библиотеките са най-демократичните институции за достъп до информация за гражданите.
Проблемите на българските библиотеки не са проблеми само на библиотекарите; това са проблеми на държавното и местно управление, както и на цялото общество. Библиотеките се издържат от българските граждани чрез данъците, които плащат. Всеки български гражданин има право на библиотечно обслужване в осъвременени, уютни и технологично обновени библиотеки, предлагащи широка палитра от интернет услуги, допълващи богатите им колекции от печатни и електронни издания. Една от конкретните цели на кампанията е да се привлече вниманието на новоизбраните политици от законодателната и изпълнителната власт, както и на местните власти към ролята и възможностите на библиотеките и библиотечните специалисти да допринесат за развитието на страната като цяло и в частност на регионите.

 

 
23 април – Световен ден на книгата и авторското право

3Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова отправи специално послание за случая. Тя съобщи, че ЮНЕСКО сформира надзорен орган за борба срещу пиратството в книгоиздаването, след като новите технологии в цифровизацията на книгите създават все по-голяма опасност от посегателства върху авторското право. "Пред лицето на новите форми, които приема книгата, и на промените в тяхното създаване, отпечатване и в достъпа до съдържанието им, е необходимо спешно да се припомни, че развитието на книгоиздаването е невъзможно без зачитането на авторското право. Това е още по-вярно в момент, когато цифровизацията прави книгата още по-уязвима за незаконното й използване". Надзорният орган, чиято база данни ще бъде актуализирана редовно, ще предоставя извадки от законодателни текстове в борбата с пиратството по отношение на авторско право, както и информация за най-добрите практики на държавите в това отношение. Идеята за Деня произхожда от Каталуния, където на тази дата честват Свети Георги и всяка продадена книга е съпровождана от цвете, а книжарниците изнасят книгите си за един ден на тротоара. Датата не е избрана случайно. На 23 април 1616 г. умират Уилям Шекспир (1564-1616), Мигел де Сервантес (1547-1616) и Инка Гарсиласо де ла Вега (1539-1616). Това е и денят, в който са родени двама от класиците на XX век - Владимир Набоков (1899) и Морис Дрюон (1918).

 

90-годишен юбилей на Валери Петров в Народната библиотека

001Уважаеми г-н Петров,
Изключително приятно ми е от свое име и от името на колектива на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, която ръководя, да Ви поздравя с Вашия 90-ти рожден ден! Вашето поетично, драматургично и преводаческо изкуство е любимо на всички поколения, търсено и четено години наред, изучавано с любов и преклонение пред необятния Ви талант. Бъдете жив и здрав, пишете и издавайте, защото ние, Вашите читатели и почитатели, имаме нужда от Вашата мъдрост и доброта, от Вашия тънък усет към словото и римите, от блестящия хумор и приказното богатство на творбите Ви. Заповядайте в Пловдив, в удобно за Вас време, и ние с удоволствие ще Ви посрещнем в нашата библиотека. Тук ще откриете много свои искрени ценители, които с трепет Ви очакват и се надяват на такъв подарък. Във Ваша чест ние сме подредили изложба с последните Ви творби, за да припомним на своите читатели Вашето перо и да ги направим съпричастни към Вашия голям личен празник! От сърце Ви поздравяваме и желаем отново много здраве и творчески сили занапред!

Из поздравителното писмо на директора на библиотеката
 
 
 
 
Пътуваща фотоизложба по случай 130 годишнината на Българската статистика беше открита в Народната библиотека

statistikaНа 1 март, по случай Националния празник на Република България, беше открита пътуваща фотоизложба, посветена на 130-та годишнина от създаването на Българската статистика. Тя ще остане на разположение на читателите на Народната библиотека до 12 март. 25-те фотоса обхващат цялата история на статистиката в България и представят ценни статистически изследвания, издания, графики и карти, исторически документи. Сред снимките посетители на изложбата ще намерят Указ № 296 от 25 юни 1880 г. за създаването на Статистическо-организационно отделение при Министерството на финансите. Изложбата е допълнена със статистически публикации, научни и учебни издания от фонда на Народната библиотека. Фотоизложбата се реализира по проект „Прозрачна и достъпна информация – прозрачна, достъпна и ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” на ЕС.
 
 
Достъп до правно-информационна система СИЕЛА
 
cielaНародна библиотека „Иван Вазов” предлага безплатен онлайн достъп за гражданите до базите-данни на правно-информационната система СИЕЛА (Сиела Норми, Сиела Процедури, Сиела Евро, Сиела Инфо, Сиела Инфомедия, Сиела Образование).
Абонаментът е предоставен с подкрепата на Програма
“Глоб@лни библиотеки – България”. За начин на достъп и консултации се обръщайте към дежурния библиотекар в Сектор Обществено-политически науки.

 
Стартира Етап 2010 за набиране на кандидатури от библиотеки/читалища за включване в Глоб@лни библиотеки - България
 
logo_globalni"Глоб@лни библиотеки - България" - съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие - стартира Етап 2010 за набиране на кандидатури на библиотеки/читалища за включване в програмата. Кандидатурите се подават до 14 април 2010 г. През 2009 г. 455 обществени библиотеки от 234 общини бяха избрани за включване в програмата. През 2010 г. тя цели да обхване предимно по-малки населени места, за да подпомага достъпа до информация, знание, комуникации и електронни услуги.
Очаква се общо 900 обществени библиотеки от цялата страна да получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника, които да предоставят безплатно на потребителите. 3000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, модерен библиотечен мениджмънт, предоставяне на съвременни услуги и умения за работа с хора. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за гражданите и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.
Планираният общ бюджет на програмата е 50 милиона щ.д., което включва 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за периода 2009 - 2013, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България.
 
Златка Иванова, регионален координатор по Програмата за област Пловдив (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)
 
 
 
Подписано е споразумение по програма „Глоб@лни библиотеки – България”
 
 
glob_3На официална церемония на 25 януари 2010 г. в сградата на Община Пловдив, кметът Славчо Атанасов и директорът на Народната библиотека д-р Радка Колева подписаха Споразумение за сътрудничество по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Подписването на споразумението стана в присъствието на представители на всички пловдивски електронни и печатни медия, на зам. кмета по култура Петя Гогова, на представителя на звеното за управление на програмата Даниел Даковски и регионалния координатор за област Пловдив Златка Иванова (НБИВ). В кратко експозе Радка Колева запозна присъстващите с целите на програма „Глоб@лни библиотеки”; участието на Народната библиотека в първия етап (2009) по избор на целеви библиотеки, както и с предстоящите задачи по изпълнението на поетите ангажименти. Зам. кметът П. Гогова изрично подчерта, че glob_2подкрепата от страна на Община Пловдив на Народната библиотека при участието и в този най-голям след промените у нас проект в библиотечно-информационната сфера е безспорна и небудеща съмнение. Дарявайки г-н Славчо Атанасов със специалния плакет на програмата, Д. Даковски му благодари за подкрепата от името на Управителното тяло. Зл. Иванова подчерта значението на всички медийни институции в Пловдив за успешния старт и реализация на програмата и ги прикани към активно партньорство с нея. Предложената и гласувана единодушно от местния парламент финансова подкрепа за Народната библиотека е в размер на 30 000 лв. По-голямата част от средствата ще бъде вложена в изграждането на Обучителен център. В него по регламент ще се провежда обучение на библиотечните специалисти от обществените библиотеки в областта - НБИВ, градски и читалищни библиотеки - за работа с информационните технологии, новите електронни услуги и за работа с хора. По време на реализирането на програмата до 2013 г., а и в дългосрочен план, обучените библиотечни специалисти ще станат обучители на различни групи граждани от glob_4град Пловдив. Центърът ще бъде оборудван с 10 работни станции, мултимедия и прилежащи устройства. Другите 10 от всичките 25 дарени компютърни конфигурации, ще бъдат достъпни за гражданите на Пловдив в различните читални зали на библиотеката - за самостоятелна работа в мрежата. Пет работни станции ще са в услуга на специалистите в НБИВ.
След днешната церемония, Народна библиотека ”Иван Вазов” стартира действителното си участие в националния проект „Глоб@лни библиотеки – България” с амбицията за съществен принос в реализирането на неговата стратегическа цел – приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество чрез равноправен, лесен и безплатен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги, осигурени от обществените библиотеки в България.
 
Златка Иванова, регионален координатор по Програмата за област Пловдив
 
 
Изложба на комикси от Германия и Швейцария
 
komiks_1Навършват се 12 години от създаването на Немската читалня в Пловдив, която през годините се утвърди като място за срещи на приятелите на немския език и култура в Пловдив.
По този повод Немската читалня към Народна библиотека „Иван Вазов” със съдействието на Гьоте – Институт България и Швейцарското посолство в България представи забележителна колекция от книги на немски и швейцарски издателски къщи, отразяващи различни страни на комиксите и тяхното развитие в двете държави.
Откриването на изложбата се състоя на 10. 02. 2010 г. в централно фоайе на библиотеката и беше почетено от многобройна и възторжена публика.
 

Достъп до електронните ресурси на Ovid в Народната библиотека

 
Seminar_ovid_2От началото на 2010 г. читателите на Народната библиотека могат да ползват на място бази данни на Ovid в различните области на знанието. Достъпът за читателите е безплатен и се осъществява от всяко автоматизирано работно място в библиотеката.
Ovid е международно признат информационен доставчик в областта на науката, с приоритет на дейност свързан с публикуването и разпространението на електронна медицинска литература. Осигурявайки широк спектър от специализирана литература, средства и услуги, Ovid удовлетворява разнородните научни и практически потребности на над 13 милиона потребители. Ресурсите, които компанията предоставя, включват над 1 200 научни списания, близо 2000 електронни монографии, както и над 200 бази данни, интегрирани в мощна и гъвкава платформа за търсене и извличане на информация (OvidSP). Специалисти от цял свят разчитат на Ovid за осигуряване на качествена научна литература по разнoобразни теми и проблеми.
През месец януари е достъпен и пакет триизмерни мултимедийни анатомични модули на човешкото тяло, произведени от Primal Pictures. Продуктът се състои от:
Human Anatomy: Regional Edition – Много медицински учебни заведения и болници следват подход към преподаването и практикуването на анатомия, съобразен с отделни области от човешкото тяло. В тази серия влизат 9 обширни модула, покриващи глава и шия, гръбнак, гръден кош и коремна област и др.
Seminar_ovid1Human Anatomy: Systemic Edition – 15 модула, всеки от които е посветен на отделна система като: опорно-двигателна, сърдечно-съдова, отделителна, дихателна и др. Интерактивен модул за функционална анатомия разкрива детайлна визуализация на взаимовръзката между мускули, кости и сухожилия.
Sports Injuries Series – 3 модула, покриващи често срещани наранявания в следствие на претоварване на коляното, ходилото и рамото.
Surgery Series - 5 модула за хирургични процедури и пост-оперативна рехабилитация на коляно, бедро и ходило.
3D Head & Neck with Neuroanatomy – Много подходяща серия за курсове и катедри за продължаващо обучение, тъй като модулът разкрива детайлна 3D визуализация на глава, шия, лице, ухо, мозък, черепни нерви и др.
Системата предлага и допълнителни модули за специалисти и студенти по радиология, педиатрия и др.

 

FaLang translation system by Faboba