НОВИНИ   


Съобщения

 Уважаеми потребители, 

Уведомяваме Ви, че услуга "Онлайн поръчки"  на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. няма да бъде достъпна на 22,23 и 29,30 декември 2014г. Извиняваме се за неудобството! 

Хубави празници!

Заповядайте на 5 януари 2015г.!

 Уважаеми потребители,

Справочно-библиографски и информационен отдел на Народна библиотека „Иван Вазов” Ви поздравява с настъпващите светли празници. Уведомяваме Ви, че за периода  21 декември 2014 г. – 05 януари 2015 г. Виртуалната справочна служба няма да приема запитвания.

Очакваме Ви отново и през Новата 2015 година!

 ОБЯВА 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 351/08.12.2014г. на Директора на РНБ „Иван Вазаов”,
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: 10 кв.м. от покривното пространство на сграда с идентификатор 56784.522.206.2 по КК и КР на гр.Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив. Отдаваната част от имота е за изграждане на телекомуникационна система за пренос на безжичен интернет. Разполагането на съоръжението ще се осъществи, съгласно издадена от Община Пловдив скица-виза за проектиране на инвестиционен проект: „Изграждане на телекомуникационна система за пренос на безжичен интернет“ върху покрива на съществуваща сграда с ИД 522.206.2 в УПИ I – библиотека от кв.141 – нов /315 – стар/ по плана на Централна градска част – гр.Пловдив. За целта спечелилият търга е длъжен в едномесечен срок да изготви инвестиционен проект и след това да изгради съоръжението и да го въведе в експлоатация в срок до 2 месеца от издаването на разрешението за строеж, при следните параметри:
• Начална тръжна цена – 500 лв. (петстотин лева) без ДДС.
• Стъпка на наддаване – 50лв. (петдесет лева) ;
• Срок на наемния договор-5/пет/години.
• Депозит за участие в търга – 500 лв. (петстотин лв.) без ДДС, внесен в брой в касата на РНБ „Иван Вазов” или по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ИНВЕСТБАНК АД, получател: РНБ „Иван Вазов”
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 19.12.2014г. от 10.00 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
• Цена на тръжните документи – 500 (петстотин) лева без ДДС, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 15 часа на 18.12.2014г. включително.
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 часа до 18.12.2014г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 18.12.2014г. до 15 часа.
• За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905. 

 

img 0642
Пиеса за деца в Библиотеката
На 12 декември  в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив, пред ученици от ОУ „Душо Хаджидеков” беше поставена детската пиеса „Наско сладкото”, съвместна постановка на Детски отдел на Библиотеката и Сдружение „Писалка и перо”.  Малките артисти на възраст от 3 до 8 г., които са активни потребители на Детския отдел, отправиха своите послания към връстниците си за здравословно хранене и здравословен начин на живот. В пиесата бяха вмъкнати текстове от една от най-забележителните книги, написани за деца „Мечо Пух”. Участниците в пиесата получиха подаръци, осигурени от Сдружение „Писалка и перо”.
Стефка Илиева, гл. библиотекар в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив

 

books-511x340

ПОДАРИ  СИ  КНИГА , ПОЧУСТВАЙ  ТОПЛИНАТА  НА  КОЛЕДА

За втора поредна година Пловдивската народна библиотека дарява книги на своите потребители и гости.
В навечерието на светлите Коледни празници даряваме многоекземплярни заглавия от фондовете си.
Заповядайте от 15 декември във фоайето на Библиотеката!
  
klych 
 
15 – 19 декември
СЕДМИЦА БЕЗ ГЛОБИ  в навечерието на Коледа и Нова Година!
Обявяваме седмица на отворените врати за потребители, просрочил датата за връщане на заети библиотечни документи от Библиотеката.
Задълженията се опрощават само,  когато  потребителят върне всичко.
Заповядайте и върнете „забравените” книги, без да се налагат санкции.
 

Немската читалня в Пловдив получи подарък от Гьоте институт за Коледа! 

det.kat nemskaОт този месец може да се потопите в приказния свят на Братя Грим и Вилхелм Хауф, в историите от книгите на Ерих Кестнер и в още много забавни приключения за малки и по-големи сред приятната атмосфера на новооформения детски кът в Немската читалня към НБ „Иван Вазов” в Пловдив.

Елате и вижте сами!

 

 

Излезе от печат Годишник на НБИВ 2005-2013 

NBIV 2005-2013В края на настоящата година излезе нова книга на Годишник на Пловдивската народна библиотека, обхващаща периода 2005-2013 г. Изданието е посветено на 135-годишния юбилей на Библиотеката. В тематичните раздели Развитие в периода 2005-2013, Статии и научни съобщения, Професия, Вътрешно-нормативни документи, Статистически данни, In Memoriam са представени постиженията и предизвикателствата пред институцията за 9-годишния период. Корицата припомня мотива на корицата на Годишниците на НБИВ от 20-те години на миналия век.

 

 

На вниманието на потребителите!

 От месец декември НБ"Иван Вазов" преминава към зимно работно време:

Читални зали и зали за дома:
понеделник - петък - 8.00 - 17.45 ч.
събота Читалня 1 - 8.00 - 17.45 ч.
неделя Читалня 1 - 8.00 - 15.45 ч.
Информационен център
понеделник - петък - 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.45 ч.

 

Премиера на книгата "Познатият непознат Пловдив"

img 0625
В петък 28 ноември в Пловдивската народна библиотека се състоя премиера на новата книга  „Познатият непознат Пловдив” с автор Пенка Калинкова.  Срещата премина при голям интерес  с  многолюдна и разнообразна публика. Вероятно пловдивските граждани спазват правилото на авторката – „Обичаш по-добре, когато познаваш”. 
 Само книгата  бе представена от доц. Владимир Янев, защото Пенка Калинкова няма нужда от представяне, тя е име в пловдивската културна общественост,  отделни глави от книгата прочете Валери Кьорлев. 
 Множество почитатели  се наредиха за автограф с новата книга в ръка!
 
 

 Oпазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви 

Reni MarchevaНа 27 и 28 ноември т.г. се проведе обучение от годишната квалификационна програма на тема „Научни и практически изисквания за опазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви“. Занятието, проведено от д-р Рени Марчева-Кънова, НА на БАН, беше предназначено за специалистите от отдел „Специални сбирки“, Химическа лаборатория за реставрация и консервация на документи, сектор „Хранение“, функционалните звена Книговезница и Дигитален център. Курсът предложи основна практическа информация, необходима при планиране и реализиране на програмите за опазване на фондовете и при включване на консервационните принципи в съществуващите вече програми. Фокусът беше поставен върху профилактиката и задържане на повреждането на библиотечните и архивните материали върху хартиена основа, избор на опаковки за съхранение, специфика на разполагане и подреждане на съхраняваните библиотечни и архивни документи. Основни акценти бяха темите: Влияние на материалите, съставящи книги и документи върху тяхната дълготрайност; Влияние на физико-химичните и биологични фактори при съхранението на библиотечните материали; Методи на съхранение и правила на ползване на фондовете; Киселинност на документите и методите на неутрализация. Фазова консервация. Капсулация; Тест методи за определяне на състоянието на хартиената основа на документалните и книжни фондове; Стабилизация на документи и книги чрез методите на реставрация (класическа реставрация, листодопълване, разцепване, ламинация). Малка реставрация; Методи за реформатиране (микрофилмиране, дигитализиране, ксерокопиране).

 

 

 Работна среща в Пловдивската народна библиотека

img 0612Опазването и популяризирането на библиотечните фондове е свързано със създаването на дигитални колекции, които да са на разположение на потребителите по всяко време и от всяка точка на достъп до интернет. Народна библиотека „Иван Вазов” от години  работи по национални и международни проекти за дигитализация на своите ценни колекции.  
„Добрите практики на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив за предоставяне на дигитални ресурси онлайн” е тема на работната среща, проведена на 25.11.2014 г. в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” за библиотекарите от университетски, училищни, специални и обществени библиотеки на Пловдивска област. Пред 50-те библиотекари Петко Георгиев, библиотекар в отдел „Специални сбирки” разказа за проектите на Библиотеката за дигитализация на писменото наследство и  разкри възможностите за онлайн ползване на дигитализираната колекция „Портрети и  снимки”. 
img 0615Антоанета Лесенска, заместник-директор на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив, поднесе презентация за направеното до момента по дигитализирането на 58 славянски ръкописа от колекциите и демонстрира бързия достъп до тях чрез сайта на Библиотеката.
Всички участници посетиха Дигиталният център, където Тодор Ненов демонстрира как се сканират периодични издания и книги и как се обработват дигитализираните им копия.
Работната среща продължи с анализ на библиотечно-информационната дейност на училищните библиотеки за изминалата 2013/2014 учебна година от Таня Пилева, методист. 
Стефка Илиева, гл. библиотекар, Отдел "Методичен"

 

  Славянски ръкописи онлайн 

OktoihПриключи работата по първия етап от създаването на електронен каталог на славянските ръкописи от колекцията на Пловдивската народна библиотека. Готови са каталожните описания и дигиталните копия на 58 ръкописни фрагмента на хартия и пергамент от периода XII–XVII в., като за целта е използвана библиотечно-информационната система ALEPH 500, формaта за библиографски данни MARC21 при изработването на каталожните описания, а за визуализирането на паметниците – софтуерния продукт DigiTool за интегриране на дигитални изображения. Сред образците са известните: 7(234) Кюстендилски палимпсест, края на ХІІ век, 25(62) Слепченски апостол (фрагмент), втора половина на ХІІ век, 59(213) Кичевски триод, втора половина на ХІІІ век , 84(40) Требник, 1592 г., 105(222) Пловдивски сборник, първа половина на ХV век, 119(137) Сливенски дамаскин, първа половина на ХVІІ век и т.н. Така тази значима колекция вече е достъпна за широката публика чрез сводния каталог на партньорите от Фондация НАБИС. В началото на 2015 г. ще стартира втория етап по електронната обработка на включените обекти с цел цялостно представяне на славянското ръкописно наследство, съхранявано в Пловдив. 

 

Приз „Любим съвременен български автор” за Иво Сиромахов 

sreshta ivo siromahov -

Кампанията  „Любим съвременен български автор на Пловдив” на Сдружение „Писалка и перо”  и НБИВ „Иван Вазов” , завършва със среща на избрания  в гласуването  автор – Иво Сиромахов, с неговите почитатели и приятели. Събитието ще се състои на 21 ноември 2014 г. от 18.00 ч. в Конферентната зала на Пловдивската библиотека „Иван Вазов”. На срещата любимият автор на пловдивчани ще награди своите почитатели, избрани чрез жребий от гласувалите за него. Гостите на тази среща-разговор,  ще имат възможност да задават въпроси към автора, да получат автограф и снимки.

Каним всички почитатели на автора и пловдивчани, които искат да се запознаят с него, да заповядат! 

 

  eBooks ЕBSCO достъп 

lEBSCOОт 10 ноември до 20 декември ви предлагаме достъп до две от най-големите колекции от електронни книги на ЕBSCO
*eBook Academic Collection: в колекцията са включени над 132000 заглавия на водещи университетски издатели, като: Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGill-Queen's University Press, Harvard University Press and many others. Additional academic publishers include Elsevier Ltd.; Ashgate Publishing Ltd; Taylor & Francis Ltd; Sage Publications, Ltd. and John Wiley & Sons, Inc.\Предлага се богат избор на мултидисциплинарни заглавия електронни книги, обхващащи широк спектър от академични дисциплини, като:
• Езикознание и литературознание
• Изкуства
• Икономика и Бизнес
• Инженерни науки и технологии
• Медицина
• Образование
• Обществени науки
• Политически науки
• Религия
• Сценични изкуства
• Философия
• и др.
*eBook Business Collection: Колекция предлага над 12000 специализирани заглавия електронни книги по различни бизнес теми, като: маркетинг, финанси, управление на доставки, предприемачеството, управление на кариерата, личностно развитие, комуникация и работа в мрежова среда. Освен заглавия от академични издателства са включени и такива на бизнес сдружения: Oxford University Press, Cambridge Scholars Publishing, Booher Research Institute,World Scientific Publishing Company, Princeton University Press, Morgan James Publishing and Ashgate Publishing Ltd. 

                                                                                                      

 Библиотеките и уязвимите групи от обществото

img 0565Хората с увреждания трябва да имат същия достъп до документи и библиотеки, както останалите членове на обществото. Обществените библиотеки носят своята отговорност за обслужването на уязвимите лица. На публичните библиотеки се препоръчва да осигуряват за тези хора подходящи документи и специфични услуги.
Заради важността на темата на 11.11.2014 г. в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив се проведе работна среща с библиотекарите от обществените библиотеки на тема  „Работа на  библиотеките с уязвими групи”. Пред 50-те библиотекари от Пловдивска област презентация за обученията, които реализира Национален център за Рехабилитация на слепи в град Пловдив направи управителят Стефан Данчев. Центърът се ангажира доброволно да проведе обучения за работа с компютърна техника, специализирани програми и закупените помощни технологии. Директорът на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив Димитър Минев благодари на г-н Данчев за направеното дарение от компютърни конфигурации в Библиотеката с помощта на Фондация Ротари. 
img 0573Катя Стоилова - директор на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности Пловдив разказа за проблемите на децата с увреждания и дейностите на центъра, насочени към решаването им. Райчин Рачев от фондация „Бъдеще 21 век” представи онлайн обученията за хора с увреждания на Софтуерната академия в Пловдив, а Екатерина Полякова,  гл. библиотекар сподели с аудиторията дейностите и ползите от реализацията на проект „Подпомагане на социалното включване и комуникация, чрез облекчаване достъпа на хора с увреден слух до е-ресурси и услуги на РНБ „Иван Вазов” Пловдив”. 
Гост на работната среща беше Ашод Дерандонян, инициатор на Национална кампания „Заслушай се” който представи целите на инициативата и раздаде на всички присъстващи плакати за кампанията. 
Стефка Илиева, гл.библиотекар Отдел "Методичен"
 
 

 135 години Пловдивска народна библиотека 

135 NBIVНа 30-ти октомври тържествено беше отбелязана 135-годишнината от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов“. През 2014 г. се навършват 160 г. от рождението на Лука Касъров (1854–1916), първият български енциклопедист, лексикограф, просветен деец и библиограф, създател на първата българска енциклопедия „Енциклопедически речник“, поддиректор на Пловдивската народна библиотека (1902-1915). Двете знаменателни дати бяха отбелязани с провеждането на Втори национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“. През 2003 г. се състоя първото издание на колоквиума, посветено тогава на 100-годишнината от рождението на д-р Маньо Стоянов, библиограф, историк, богослов, книговед и директор на библиотеката през 40-те години на миналия век. Работата на форума протече в три панела: Лука Касъров и енциклопедичността – приноси и аспекти; Българската книжовност в последните години на Възраждането; Неочаквани находки, лични колекции и сбирки. Представените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник.
В 12:00 часа във фоайето на Изкуствотеката прозвучаха творби на композиторите Емануил Манолов и Добри Христов в изпълнение на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ и беше открита документална изложба по повод 160 г. от рождението на Лука Касъров. По повод юбилея на Библиотеката бяха поднесени официални приветствия от името на Министерство на културата, Община Пловдив, Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, професионалната колегия и библиотечната общност от страната. Дарителите на Библиотеката бяха почетени с благодарствени грамоти.
Брус Бъртън, заместник-посланик, Посолство на САЩ в България, откри American Space на територията на Библиотеката. Там гражданите на Пловдив ще могат да намерят информация за американската история, изкуство, кино, литература, култура и общество. Той ще предоставя безплатен достъп до книги от САЩ в печатен и електронен формат, както и достъп до база данни. Автор на архитектурния проект е арх. Петко Костадинов, АРКО СТУДИО, председател на Камарата на архитектите, Регионална колегия Пловдив.

Организирането на празничния ден не би било възможно без финансовата подкрепа на нашите приятели и съмишленици, на които благодарим от сърце:

Посолство на Съединени Американски Щати в България

Ротари клубове

Rotary International            rotary-club 

Rotary District 2482 - Bulgaria      theme20132014

rotary-presentation-31102013-2-638
РАЙС ЕООД                 rais logo new

Общинско предприятие  Градини и паркове   logo

Винпром Пещера АД    logo bg
Винарска изба "Вила Юстина"        ustina logo-2
Белла България              bulgaria2 logo bella
Торти "Колекция"             torti kolekcia logo label bordo

"Металик - Иван Михайлов ЕТ", фирмата-изпълнител на строителните дейности на American Space
 
АРКО СТУДИО - арх. Петко Костадинов, автор на архитектурния проект, председател на Камарата на архитектите, Регионална колегия Пловдив, Посланик на Библиотеката

 

 Изложба в библиотеката

 2

Известната пловдивска керамичка Анастасия Ножарова ще гостува с изложба живопис в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив от 27 октомври до 7 ноември 2014 г.
Откриването на изложбата е на 27 октомври от 17.00 часа в Централно фоайе.

 

 

Пловдив избра своя любим съвременен български автор

img 0401С голям интерес и оспорвано гласуване премина вчерашния изборен ден. Четящите  хора на Пловдив излъчиха своя любим български съвременен автор  и дадоха своя вот за Иво Сиромахов, спечелил 178 гласа. След него в челната петица се нареждат :
Стефан Цанев със 152 гласа;  
Токораз Исто – 125 гласа;     
Георги Господинов – 111 гласа;
Ваня  Щерева – 72 гласа.
В гласуването се включиха над 1200 души, като най-много са гласувалите в електронната форма – 350 гласа. На  пунктове за гласуване  най- активни  бяха читателите, гласували пред книжарница „Хермес” на Главната улица,  на останалите места броят на гласувалите е близък. По-голяма част от участниците, дали своя глас са ученици над 14 години  и студенти, но интерес към избора проявиха и много хора на средна възраст  включително и пенсионери.
Кампанията за любим съвременен български автор ще завърши със среща на автора – победител и  неговите почитатели в началото на месец ноември в Пловдивската народна библиотека. Чрез жребий ще бъдат избрани  имената  от гласувалите, които ще получат награди на  срещата.     

 

Пловдив избира любим съвременен български автор


proekt kampania new1На 15 октомври 2014 г. четящите хора  на Пловдив ще имат възможност, да посочат своя любим съвременен български автор. Кампанията е организирана  от Сдружение „Писалка и перо“ към Народната библиотека „Иван Вазов“ с финансовата подкрепа на НАРД – Национален алианс за работа с доброволци, а основна цел е популяризирането на съвременните български автори и техните книги.
В определения ден на пет места в Пловдив всеки ще може да гласува за любимия си автор, а първите решили да пуснат своя „вот” за българската литература, ще получат подарък от рекламните материали на кампанията.
Авторът, събрал най-много гласове, ще бъде обявен за „Любим български автор на Пловдив“, а сред имената на хората гласували за него, ще бъде теглен жребий за награди. Кампанията ще завърши със среща на автора – победител с неговите почитатели в Пловдивската народна библиотека.
 

Местата за гласуване са:
НБ „Иван Вазов”
Книжарница „Хермес” Централ
ПУ „Паисий Хилендарски”
ЕГ „Иван Вазов”
ГХП „Св.Св. Кирил и Методий”

Можете да гласувате и онлайн.
Очакваме Ви!

На вниманието на потребителите!

Виртуалната справочна служба уведомява потребителите, че поради технически причини временно не могат да бъдат задавани въпроси на e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Благодарим Ви за разбирането!

"Чети с мен" в Пловдив

  logo text final cmyk wВ слънчевия, есенен 28-ми септември четящите Пловдивчани се събраха в Централен павилион на Цар Симеоновата градина, за да прочетат редове от любими книги в рамките на националната кампания „Чети с мен”, обявена с цел насърчаване на четенето и грамотността сред всички възрасти. Включиха се известни пловдивски автори и представители на пловдивските издателства.

dscn0244img 0370

Желанието на най-малките читатели да покажат своята любима книга и да прочетат страничка за своя любим герой, бе толкова голямо че не остана ред за възрастните. Всички участници в инициативата, споделили личната си изява с усмивка и ентусиазъм, получиха подарък – книга, предоставена от ИК „Хермес”. Кампанията в Пловдив – град бе инициирана от Народна библиотека „Иван Вазов” .

  Работна среща за библиотекари  за насърчаване на детското четене

 
img 0262Засиленият интерес от обществеността към проблемите на детското четене през последните месеци, ни провокира да проведем на 24 септември в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” работна среща на тази тематика. С  класическите текстове  в творчеството на Дора Габе и Станислав Стратиев и психологическите особенности на детското възприемане запозна аудиторията  Галина Димитрова, докторант и преподавател към Катедра по история на литературата и сравнително литературознание в ПУ „Паисий Хилендарски”.
img 0267Пред 60-те библиотекари от обществените библиотеки на Пловдивска област бяха споделени добри практики за насърчаване на детското четене от Васка Тонова, гл. библиотекар  „Детски отдел”на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив , Милена Марковска,  Директор -Градска библиотека „Паисий Хилендарски” Асеновград , Светла Божилова, библиотекар в читалищната библиотека на с.Труд.
В края на срещата бяха проведени делови игри от участниците в пет работни групи за кастинг на детски книги,  за това как да работят съвместно библиотеките с учителите, родителите, издателите и какви иновативни подходи да прилагат за насърчаване на четенето.
 

Стефка Илиева, гл. библиотекар  Отдел „Методичен”

 

Нощ на музеите и галериите в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив 2014


poster vazovИ през тази година Народна библиотека „Иван Вазов” ще бъде част от голямата Пловдивска сцена в десетото издание на „Нощ на музеите и галериите”.Участието на Библиотеката е през втората вечер - 13 септември /събота/ в програма „Култура и клуб”.
Юбилеите за нашата Библиотека през тази година са два - 135 години Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив и 10 години „Нощ на музеите и галериите” – Пловдив. Ще бъдат подредени четири атрактивни, пространствени изложби. Първата изложба „Четвероевангелие на Иван Александър”  е посветена на фототипно издание на Лондонското четвероевангелие на Иван Александър, един от най красивите ръкописни паметници на българската книжнина. Писан е от монах Симон във Велико Търново през 1356 година по поръчка на цар Иван Александър. През 17 век е изнесен в манастира „Св. Павел” в Атон. Защо оригиналният ръкопис е в Лондон – Британски музей, ще научите във фоайето на Библиотеката на 13 септември 2014 година.
Втората изложба „Глаголически знаци” изработени от Александър Гешев с огромно проникновение съдържащо се във всеки знак на всяка буква носещи в себе си сакралността на символа. Зад симетричната изразност на глаголическите знаци седи една прекрасна изобразителна и графична декорация. Платната са дарени на Библиотеката от Иван Фратев.
Третата изложба „Голямата книга” е пространствен проект изработен от Стюарт Маккълок  и Мария Ризова с участието на деца – читатели. Българските букви излизащи от книгата и завладяващи пространство, светове и посетители са изрисувани от ученици участници в „Арт-клуб” към СОУ „Черноризец Храбър”.
Четвъртата изложба „Туве Янсон - Живот и творчество” обхваща всички периоди от богатото творчество на авторката, включително репродукции на сюрреалистичните й картини от 30-те, модернистични произведения от 50-те и по-абстрактно изкуство от 60-те и 70-те години на ХХ в. Специално място е отделено на мумините - литературните герои, които Туве Янсон създава и които й носят световна слава и любов. Гостува Посолство на Финландия в България. Изложбата ще бъде официално открита на 13 септември 20.00 часа от представител на Посолството.

Ротари клуб в помощ на хората в неравностойно положение


logo ncrs bgСъздаване на достъпна архитектурна и технологична среда за хората в неравностойно положение е целта на трите Ротари клуба в град Пловдив, които с помощта на Фондация Ротари са събрали средства в размер на 60 000 български лева. С тези средства са закупени 21 устройства (помощни технологии) предназначени за незрящи, както и настолни и преносими компютърни конфигурации с цел да бъдат дарени за употреба от студенти и кандидат-студенти в Пловдивските ВУЗ-ове, Народната Библиотека и центрове за рехабилитация на незрящи.
Партньор в това благородно начинание е Национален център за Рехабилитация на слепи в град Пловдив, който се ангажира доброволно да обучи за работа с компютърна техника, специализирани програми и закупените помощни технологии 50 възрастни хора (18 +) и 30 деца.
От 15.09.1914 г. в националния център за рехабилитация на слепи започва безплатно обучение за работа с тази техника, както и с информационни технологии за незрящи.

За повече информация: Стефан Данчев, тел.: 032/28 11 56.

 ДОБРОВОЛЦИ В ПОМОЩ НА БИБЛИОТЕКАТА

lqtna chitalnq 3Сдружение „Писалка и перо“ към Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив търси доброволци за инициативата ”Младите хора на Пловдив избират любим съвременен български автор” в периода септември-ноември. Основното събитие ще бъде провеждането на "изборен ден", в който на различни места в Пловдив минувачите ще могат да гласуват за любимия си български автор. Предварително ще бъдат разпространени брошури и флаери с имената на авторите и заглавия на техни книги.
След гласуването ще се излъчи авторът, събрал най-много почитатели, а от гласувалите за него ще се изтеглят имена, които ще получат награди. На заключителна среща в Библиотеката "любимия български автор на Пловдив" ще се срещне с неговите почитатели.
Доброволците ще имат участие в почти всички етапи, като предварително ще преминат кратко обучение, организирано от НАРД (Национален алианс за работа с доброволци).

Очакваме активните млади хора от град Пловдив да се включат в редиците на доброволчеството !
За записвания и информация:
0899 319 245 ; 032/654 939; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ангелина Ставрева
Или на място в Библиотеката - Отдел Методичен

 Лятна читалня на открито

lqtna chitalnq 2014

На 8 юли 2014 г. за трета поредна година открихме лятна читалня, която тази година се проведе в градинката на Джумаята. Събрали опит и впечатления от предишните две летни читални, направихме  програма, която разпространихме  със съдействието на Община Пловдив и медиите. Издателствата, които подкрепиха инициативата ни, са шест. Издателство „ Просвета ”  ни  дари  енциклопедии и  художествена литература,„ Хермес ” – книги от списъците за летен прочит, „ Фют ” и „ Егмонт България” ни предоставиха най – атрактивните детски списания. Издателство „ Клевър бук ” ни снабди с активни карти, които силно впечатлиха децата. Разпределихме книжките по издателства и обособихме ателиета. За всяко ателие отговаряха по трима доброволци, които четяха на децата и им разказваха колко е важно да си четящ и знаещ, че благодарение на книгата имаме богата култура и попадаме в различни светове, пречупени през нашия мироглед.  lqtna chitalnq 1С готовност и ентусиазъм в нашата инициатива се включиха главен асистент Ивана Колева, която преподава сценична реч в ПУ „ Паисий Хилендарски ”, Найден Банчевски – студент по актьорско майсторство в ПУ „ Паисий Хилендарски ” и Гергана Мантърлиева – сценограф. За краткото време те успяха да подберат малки актьори, с които освен че разучиха ролите си, изработиха  декори за сцената. Представянето на театралната постановка „Зеленчукова свада” по текст на Радой Киров беше финалът на нашата лятна читалня. Всичко това направихме с активното участие на доброволците към НБ „Иван Вазов” от Националния алианс за работа с доброволци и „Лео клуб – Пловдив”.
lqtna chitalnq 2Това многообразие от идеи накара десетки деца и родителите им да посветят тези три дни на книгата и по един различен начин да се докоснат до изкуството и културата.
Официално инициативата приключи, но поради големия интерес сред децата и родителите решихме от понеделник до сряда по два часа в градинката да има доброволци, които да продължат лятното четене до края на м.юли, а в четвъртък в Детския отдел да бъде езиковото ателие. Идеята е деца да преподават на деца. Ученици от ЕГ "Пловдив" ще занимават малчуганите под формата на игра, на английски език.

Васка Тонова - зав. отдел на  Детски отдел на НБ "Иван Вазов"

 

160 години от рождението на Лука Касъров (1854-1916)  

LKasurovНавършват се 160 години от рождението на Лука Касъров (1854-1916), първият български енциклопедист, лексикограф, просветен деец и библиограф, създател на първата българска енциклопедия "Енциклопедически речник", поддиректор на Пловдивската народна библиотека (1902-1915). Роден е на 24 юни 1854 г. в Копривщица. Бакалавър по изкуствата от Робърт колеж в Цариград. В периода 1877-1890 г. е сътрудник на вестник „Зорница“. От 1893 г. живее в Пловдив и работи като гимназиален учител, главен библиотекар и поддиректор на Народната библиотека. Първата българска обща енциклопедия е издадена през 1899-1907 г. в три части: през 1899 г. излиза том I, през 1905 г. излиза том II, а през 1907 г. - том III. Близо 40 години тя остава единствената българската универсална енциклопедия. Без съмнение, Лука Касъров се ръководи от примера и принципите на френския лексикограф, педагог и издател на енциклопедична литература Пиер Ларус. Удивителното в случая е, че трудът е дело само на един човек, който го подготвя в продължение на 30 години, използвайки източници на български, френски, английски и руски език. Речникът е венец на издателската дейност на Драган Манчов. За да го отпечата, издателят продава къщата си, а за ІІІ-ти том залага своята пенсия. В Пловдивската народна библиотека Лука Касъров работи от 1896 г. На 1 юни 1902 г. директорът Борис Дякович го назначава  за поддиректор, за да се осъществи пренареждането, сигнирането и каталогизирането на библиотечния фонд, който е в незавидно състояние. Освен с работата по каталозите, Лука Касъров е ангажиран с ред организационно-административни задачи по ремонта на сградата на библиотеката. И в същото време изготвя съвсем сам първия в страната Енциклопедичен речник в три тома, чието издаване е цяла одисея от препятствия и съдебни дела. Лука Касъров напуска библиотеката през 1915 г. и умира в Копривщица на 8 май 1916 г. На 30-ти октомври т.г. Пловдивдивската народна библиотека ще отбележи 160-тата годишнина от рождението на Лука Касъров с Втори национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“.

 

 Живата история на Народната библиотека в Пловдив 

NBIV 1905Изминаха близо 110 години от издаването на първата книга на Годишник на Пловдивската народна библиотека, дело на Борис Дякович (1868-1937), един от най-заслужилите и уважавани директори на Библиотеката. От април 1901 г. до февруари 1932 г. той ръководи Пловдивската Народна библиотека, към която създава и Археологически музей (1910). Това е едно от първите научни издания от този род в България, на което сътрудничат години наред професорите Богдан Филов, Гаврил Кацаров, Стефан Младенов, Димитър Дечев, Васил Златарски, Беньо Цонев и редица други. В юбилейната за Народната библиотека в Пловдив 2014 година, той вече е достъпен и онлайн.

 

 

 

20-те най-четени български книги за периода м.април - м.юни 2014 г.


top-20Милан Миланов "Тайните подземия на България"-75, Стефан Цанев "Български хроники"-57, Токораз Исто "Тангра"-32, Токораз Исто "Ятаган и меч"-27, Емилиян Станев "Избрани произведения"-20, Димитър Димов "Тютюн"-19, Захари Стоянов "Съчинения"-15, Ивайло Петров "Избрани съчинения"-15, Евгений Тодоров "Особености на филибелийския характер"-13, Емилиян Станев "Крадецът на праскови"-13, Людмила Филипова "Стъклени съдби"-13, Георги Господинов "Невидимите кризи"-12, Милен Русков "Възвишение"-12, Георги Господинов "Физика на тъгата"-11, Михаил Вешим "Руският съсед"-11, Георги Георгиев Господинов "И други истории"-10, Елин Пелин "Ветрената мелница"-10, Николай Орешаров "Банката"-10, "Аз живях социализма"-10, Людмила Филипова "Където се раждат ангелите"-10.

 

Работна среща за библиотекари, работещи в училищните библиотеки


img 0225На 25 юни 2014 г. в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов” се проведе Работна среща с библиотекарите от училищните библиотеки в област Пловдив на тема: „Организация и управление на работата в училищната библиотека”, организирана и проведена от методист училищни библиотеки, Таня Пилева. Присъстваха 19 от общо 29 щатни библиотекари от Региона.
Форумът беше открит от г – н Минев, директор на НБ „Иван Вазов” Пловдив.
Първата част на Програмата включваше представяне и дискусия за приоритетите в дейността, мисията, функциите и задачите на училищните библиотеки.
Втората част на Работната среща беше посветена на управлението на училищната библиотека, планиране и отчитане на дейността, индивидуална и групова работа с потребителите. След представяне на основните акценти по темата, срещата продължи с работа по групи. Всеки от четирите екипа разработи отделните раздели, които съставляват Годишния план и отчет на училищната библиотека, след което говорителят на всеки екип представи идеите и вижданията на всяка група.
Работната среща продължи с оживена дискусия по темата и завърши с извеждане на образец за  план/отчет на училищна библиотека.

В анкетите за обратна връзка в края на форума библиотекарите посочват, че за тях Работната среща е била полезна като професионални занимания и като атмосфера.

 Таня Пилева, методист

 Електронните книги - глобалният въпрос на оцеляването

grashkinaСеминар на тема "Електронните книги: Глобалният въпрос на оцеляването" се проведе на 12 юни 2014 година в Пловдивската библиотека. Гост-лектора Ваня Грашкина, изпълнителен директор на Национален център за информация и документация към Министерство на образованието, София, запозна аудиторията с проблемите на издаването, разпространението и ползването на електронните книги. В семинара се включиха библиотечни специалисти от различни видове библиотеки от Пловдивска област, от съседни областни градове, както и представители на Българската библиотечно-информационна асоциация и преподаватели от Университета по библиотекознание и информационни технологии.
workshopВъв втората част на деня ,Улрике Аник Вебер - проект-мениджър на програмния отдел „Семейство” при Фондация „Четене” (Майнц, Германия), проведе уъркшоп на тема: „Дигитални светове. Възможности, предизвикателства и стимули за практиката”. Тя представи изследвания върху читателските навици на децата в дигитална среда, иновативни практики на четене в този контекст, както и примери за насърчаване на четенето в различна детска възраст. 

  

Професионална квалификация 

NABISПриключи двудневен семинар от цикъла вътрешна квалификация за библиотечните специалисти от отделите „Комплектуване, продължаващи издания и международен обмен” и „Обработка и каталози”. Сабина Анева, заместник-изпълнителен директор на Фондация НАБИС представи теоретичен курс за запознаване с библиографския формат MARC 21 и архитектура на базите данни в интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500, v.20.1, разработена от израелската фирма Ex Libris и обхващаща всички процеси в библиотеката. ALEPH 500 е интегрирана библиотечна система за управление на колекции, която предлага набор от модули, който е напълно адекватен на многоаспектната библиотечна дейност; подпомага управлението на библиотечните фондове, тяхното използване и въвеждането на нови услуги; дава възможност за изпращането на онлайн поръчки и управление на личен интерфейс; базиран е на установени международни стандарти и се развива в партньорство с водещи фирми в областта на информационните технологии. 
Пловдивската народна библиотека е асоцииран член на фондацията от пролетта на 2012 г. Оттогава Библиотеката предоставя библиографската си база данни в Своден каталог НАБИС. 

 

 

Историята на Бурдевия родrindova 2
Пловдивската народна библиотека бе домакин на Среща на наследниците на Бурдевия род на 10 юни 2014 г. На срещата Петко Георгиев от отдел "Специални сбирки" на Библиотеката представи новата книга на Бистра Риндова "Историята на Бурдевия род". Книгата разкрива съдбата на Бурдевия род - един от хилядите български родове, напуснали през 1924 г. "доброволно" родния си край в Егейска Македония, за да се спасят от насилствената елинизация и етническо прочистване и да запазят българското си самосъзнание и българските си родови корени.

 

Предстоящо

logo-goetheГьоте-институт България и Немска читалня при Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив Ви канят на лекция и уъркшоп на тема: „Четене с дигитални медии - шансове, предизвикателства и идеи за практиката. Различното четене - с приложения и интерактивни книги”.
Улрике Аник Вебер, гост-лектор от немската Фондация "Четене",  ще представи изследвания върху читателските навици на децата в дигитална среда, иновативни практики на четене в този контекст, както и примери за насърчаване на четенето в различна детска възраст.
Срещата ще се проведе на 12.06.2014 година в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” от 14,30 до 17,30 часа. Осигурен е превод на български език.

 

През месеците юни и юли Ви предлагаме безплатен достъп до базите данни на CABI:
cabi

CAB Abstracts – Най-пълната в тематично отношение и най-голяма в света база данни в областта на приложните науки за живота: селско стопанство, екология и науки за околната среда, ветеринарна медицина, обществено здравеопазване, приложна икономика, науки за храните и хранене, почвознание, и пр.;
Global Health – Единствената в света база данни, специализирана в областта на общественото здравеопазване с 2,5 милиона документа, публикувани от 1973 г. насам, извлечени от над 6,000 научни списания, както и от хиляди доклади от научни конференции, постери, монографии и пр.;
Nutrition and Food Science Database – Специализирана база данни в областта на храненето, храните и хранителните технологии, диетологията.;
Environmental Impact – База данни с над 1,7 милиона документа (статии от научни списания, отчети, доклади, монографии и глави от книги, дисертации, обзори, научни новини, и пр.) в областта на екологията, опазването на околната среда, климатичните промени, и всички аспекти на човешкото въздействие върху биосферата.;
VetMed Resource – Базата покрива всички аспекти на ветеринарната медицина и здравето на животните (не само на отглежданите в животновъдството, но и на домашните любимци, дивите и екзотични животни, и пр.);
Leisure and Tourism Database – База данни с над 142000 документа (статии, монографии и глави от книги, обзори, доклади от научни конференции и пр.) по теми обхващащи туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.), политики и управление на туризма, отдих и възстановяване, изкуства и забавления, организиране и управление на събития, спорт, и др.;
Forestry Science Database – Водеща световна база данни с тематично покритие в областта на науките за гората, за дървесината, както и в областта на горското стопанство, използване на земята, агролесовъдни изследвания, климатични промени и въздействието им върху горите, обезлесяване, горска сеч, градско лесовъдство и озеленяване, и др.;
Crop Protection Compendium – Пълнотекстов, енциклопедичен, мулти-медиен ресурс с научно и приложно значение, който обединява научна информация за всички аспекти на растителната защита. Той предлага глобално покритие на вредители, болести, плевели и техните естествени врагове, културите, които са техните домакини, и страните, в които те се появят. ;
Animal Health and Production Compendium – Пълнотекстов, енциклопедичен, мултимедиен ресурс, който обединява широк спектър от различни видове научно-обоснована информация за болестите по животните, техните патогени и вектори; животновъдството, генетиката и храненето на селскостопански животни и птици, и др.;
Forestry Compendium – Уникален ресурс в световен мащаб, предоставящ достъп до компилация от знания за горското стопанство, идеален за практическото вземане на решения. Предлага изчерпателна информация за тропически, субтропични, умерени и бореални дървесни видове от голямо икономическо значение и по-малко известни видове от местно значение.

 

Обучение на Европейски граждански ресурсен център в Библиотеката

obuchenie s ekНа 30 и 31 май 2014 година отдел „Методичен” при Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив и Европейски граждански ресурсен център - София, проведоха двудневно обучение на тема: „Национални обучителни семинари за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”. Лекторът - Зина Любенова предостави изключително полезна информация за финансиращите програми на ЕК, като запозна участниците с формуляра за кандидатстване, етапите за разработване на проект и съпътстващите документи. В обучението се включиха 24 души от обществени библиотеки от Пловдив и областта и 4 доброволци от ОблС на БЧК, които получиха основни насоки в управлението на проекти.

 

На вниманието на потребителите

                                                       Здравен семинар
misia zdraveНародна библиотека ”Иван Вазов” ще бъде домакин на Здравен семинар на тема ”Витамин К2 и парадокса на калция : рискът от сърдечно – съдови заболявания и остеопороза може да бъде намален”. Лектор на Семинара е Д-р Нина Дончева, Катедра ”Фармакология и токсикология”, Медицински университет – Пловдив.
Инициативата е част от Национална информационна кампания, посветена на превенцията от сърдечно-съдови заболявания и остеопороза.
70% от българите са под риск от сърдечно-съдови заболявания , а една от всеки 3 жени и един от всеки 5 мъже развиват остеопороза в напреднала възраст. Възможно ли е всичко това да зависи от приема на един малко известен витамин? Отговор на този и други въпроси можете да получите от здравния специалист на 29 май /четвъртък / 2014 г. от 17.30 ч. в Обучителния център на Пловдивската народна библиотека.
За допълнителна информация и записване – тел.: 032/654939 и 0898 368030 /вход свободен/.
***
pregledВъв връзка с изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013 – 2020 г., Дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здравето” при РЗИ - Пловдив съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов“ организира провеждане на кампания по повод отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюнопушенел.
На 28 май (сряда) от 09.30 – 13.30 ч. ще бъде проведено БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ НА НИВАТА НА ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И КАРБОКСИХЕМОГЛОБИН в издишания от пушачите въздух и КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ за служители, потребители и граждани на Пловдив чрез теста на Фагерстрьом, измерване с апарата на “Smoker liser” и възможност за регистрация в дигитална платформа за здравни съвети iCoach.

              Високо признание


nagrada zlaten vekНа официална церемония на 20-ти май министър Петър Стоянович връчи наградите на изтъкнати творци по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост - 24 май.
Сред отличените с Почетен знак "Златен век" - Печат на Симеон Велики са Златка Иванова, гл. библиотекар и зав. отдел "Методичен" и проф. Радка Колева, директор на Пловдивската народна библиотека в периода 1988-2012 г. 

Честитим високата награда на заслужилите ни колеги!

 

Изложба „Калиграфско-художествени школи и писарски средища" 

10297602 10152438394404777 7242706091925858653 nПрез седмицата 12-16 май Народна библиотека "Иван Вазов" представя изложбата „Калиграфско-художествени школи и писарски средища по българските земи. Образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека“. Сред експонатите, които гражданите и гостите на града могат да видят, са уникални ръкописни книги от най-значимите писарски средища и книжовно-калиграфски школи през ХV-ХVІІІ в. – тези в Етрополе, Карлово, Аджар, Куклен, Котел, част от специалните колекции на Библиотеката – Требник от 1592 г. на йеромонах Даниил Етрополски, Петров апостол, 1598 г., Триод цветен (пентикостар), втора четвърт на ХVІІ в., Поп Йовков пентикостар, 1636 г., Октоих (възкресен) на Станко Граматик, втора половина на ХVІІ век, Поп Аврамов миней, 1660 г., Кръстьов миней за месец май, 1695 г., Котленски сборник, средата на ХVІ век, чиято подвързия е изработена от поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански).
Събитието откри доц. дфн Вася Велинова, директор на Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев". Участва Митрополитски хор „Св. Апостол Ерм“.
Проявата е посветена на 135 години от създаването на Пловдивската народна библиотека, на 11 май, празник на св. св. Кирил и Методий и професионален празник на българския библиотекар, на 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и се организира в рамките на Националната библиотечна седмица, 12-16 май 2014 г.

    

Годишните библиотечни награди на ББИА за 2013 в Народна библиотека „Иван Вазов”


petkoНаградата "Млад библиотекар на годината" тази година грабна нашият колега Петко Георгиев. Той работи в отдел "Специални сбирки", негова заслуга е създаването на база данни "Портрети и снимки" - над 3600 екземпляра, групови и единични портрети на лица, свързани с историята на страната. Активен участник е в множество библиотечни форуми с презентации и доклади.
Грамота за номинация в категория "Библиотекар на годината" получи Галя Лачева - завеждащ отдел "Краезнание". Отделът извършва издирване, обработване и предоставяне на точна и пълна информация за обществено-политическия и икономическия живот, наука, култура, образование и изкуства в Пловдивския край от древността до наши дни чрез традиционните форми на библиотечно-информационното обслужване и автоматизирани бази данни.

20140512 10532720140512 112140

 

Нощ на литературата

safe image.phpЗаповядайте в НБ "Иван Вазов"

на 14 май от 18.00 до 22.00 ч.

Ще се четат произведения на авторите: РОБЕРТ ШНАЙДЕР, АЛЪН БЕНЕТ, ЖОЗЕ САМАРАГО, ПЕТРА СОУКУПОВА, АНДРЕАС СТАЙКОС, ИЛИЯ  ТРОЯНОВ, АЦО ШОПОВ, РАФАЛ ВОЯШИНСКИ, ЗАХАР ПРИЛЕПИН, ЯСЕН АТАНАСОВ, МАРИН БОДАКОВ, СИЛВИЯ ЧОЛЕВА- четец Розалия Александрова.

 

 Изложба на детски рисунки
 Галерия „Резонанс” представя детско ателие „Резонанс” с 23 рисунки на 13 малки художници в Библиотеката. Светлите детски преживявания изпълват живота ни с радост, която умело е пресъздадена от талантливите малки творци върху лист хартия. Тази радост струи, резонира и обхваща нашите чувства.
В ателието децата рисуват неуморно и с огромно желание под вещото ръководство на Николай Маринов.
Изложбата ще бъде подредена във фоайе „Изкуствотека” на Народна библиотека „Иван Вазов” от 28 април до 11 май 2014 год. Откриване на 28 април в 17.00 часа.

rezonans

 

Походът на книгите продължава

Две премиери на книги се състояха в Библиотеката на 15 и 16 април 2014 г. Романът „Есенни пропасти” от Младен Козлодуйски и сборникът разкази „Морско танго” от Рачо Буров бяха представени в Конферентната зала на Библиотеката от Марин Кадиев в рамките на националната инициатива „Походът на книгите” - маратон на четенето в библиотеките из цялата страна.

 Студенти четат на деца

pohodat na knigataПо повод "Походът на книгите" /2-23 април/ Детският отдел на НБ"Иван Вазов" организира среща на студенти от ПУ " П. Хилендарски" и третокласници от СОУ "Св. П. Евтимий". Бъдещите учители, с преподавател Ивана Колева, четоха на децата откъси от любими детски книжки. Музикалното оформление беше дело на деветокласничката от НУМТИ "Добрин Петков" Ивелина Кръстева.

Васка Тонова, гл. библиотекар  "Детски отдел"

 20-те най-четени български книги за периода м.януари - м.март 2014 г.

 top-20Стефан Цанев "Български хроники" - 52, Милан Миланов "Тайните подземия на България" - 47, Димитър Димов "Тютюн"- 30, Емилиян Станев "Избрани произведения" - 26, Токороз Исто "Ятаган и меч" - 21, Георги Стоев "BG Кръстника" - 18, Николай Хайтов "Съчинения" - 15, Стефан Цанев "Съчинения в 12 тома" - 15, Димитър Недков "Знакът на българина" - 14, Милен Русков "Възвишение" - 14, Георги Господинов "D.J. Апокалипсисът идва в 6 вечерта - 14, Захари Стоянов "Съчинения" - 13, Антон Страшимиров "Съчинения" - 12, Петър Христозов "Следователя" - 12, Георги Господинов "Физика на тъгата" - 12, Петър Константинов "Синият аметист : Роман - трилогия" - 12, Иван Вазов "Иде ли?" - 12, Димитър Талев "Железният светилник" - 12, Марко Семов "Писма до България" - 11, Емилиян Станев "Крадецът на праскови" - 11

Информационен семинар

zina lubenovaНа 9 април 2014 г. в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив се проведе информационен семинар по Програма „Европа за гражданите”. Организатор на срещата бе Сдружение ”Писалка и перо” в партньорство със Сдружение „Хуманитарни инициативи за европейско развитие на България” и Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.
На информационния семинар гражданските организации (НПО) и публичните институции получиха експертна информация по Програма „Европа за гражданите”. В хода на срещата Зина Любенова, ръководител проекти от „Европейски граждански ресурсен център” – София представи Програмата и условията за кандидатстване през периода 2014-2020 г. Тя демонстрира пътя за регистрация в системата на Европейската Агенция (ECAS) и получаването на персонален код (Participant Identification Code (PIC). Срещата даде възможност на 46-те представители на НПО (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и умения относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Всички участници получиха методически материали от „Европейски граждански ресурсен център” – София.
 

Стефка Илиева, Председател на Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо”

 

Обучение от годишната квалификационна програма 

bbia 2014На 3-ти и 4-ти април се проведе обучение от програмата на Център за продължаващо образование на библиотекари при Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).  Изнесеното обучение е подкрепено чрез проект на ББИА "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".
Обучението на тема "Стратегии и техники за информационно търсене", проведено от доц. д-р Елена Янакиева, ръководител на направление „Библиографско и информационно обслужване” в Националната библиотека, беше предназначено за библиотечните специалисти от отделите "Справочно-библиографски и информационен" и "Краезнание". Курсът предлага  основни теоретични познания за средствата за търсене в Интернет, за процеса на информационно търсене и за основните стратегии – търсене и преглеждане. Описва теоретичен модел на информационно търсене, който може да се прилага като възможна рамка за собствено информационно търсене. Запознава с основните и допълнителни техники за намиране на нужната информация и дава практически препоръки за ефективно търсене. 

 

 

ПРОЛЕТНА РАБОТНА СРЕЩА

img 0086Поредната пролетна среща с библиотекарите от обществените библиотеки на общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Кричим, Куклен и Перущица на тема „Библиотеките подготвят бъдещето - иновативни практики”  се проведе  в конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив  на 26 март 2014 година.
Включилите се около 45 библиотекари бяха запознати с анализ на основните библиотечни показатели на обществените библиотеки в Пловдивска област за предходната 2013 година и с нов проект на Народна библиотека „Иван Вазов”  за работа с деца „Виртуална библиотека. Насърчаване на четенето чрез творчески занимания, базирани на информационните технологии.
За резултатите от анкетно проучване, проведено в четири училища на гр.Пловдив показващо отношението на децата от 11 до 14 годишна възраст към библиотеките, книгите и новите технологии направи презентация  Стефка Илиева, методист, а за иновативните модели на работа с деца в библиотеката към НЧ „Светлина” с. Труд разказа Светла Божилова, спечелила приз на ББИА през 2013 за библиотекар на годината. Тя демонстрира пред аудиторията  как се ползва медийния метър- инициатива на немските библиотеки за насърчаване на детското четене от 0 месеца до 14 годишна възраст и целенасочената работа на библиотеките с родителите.
Златка Иванова, завеждащ отдел „Методичен” представи новите издания: три учебници на ББИА, които имат за цел да подпомогнат професионалното образование по специалните учебни дисциплини от програмата за обучение на професия „Библиотекар” III степен и нормативни документи от сайта на Народна библиотека „Иван Вазов”. Тя запозна аудиторията и с предстоящите инициативи на Библиотеката за отбелязване на 135 години от създаването й.

Стефка Илиева, методист в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив

 

"ПРИКАЗКИ ЗА ЖИВОТА"

zinaidaВ навечерието на настъпване на пролетта, в Библиотеката се проведе среща – разговор с авторката Зинаида Хаджимитова и премиера на първата и книга „Приказки за живота”.
Зрителите присъстваха на четене и разказ за живота и творчеството на авторката, за срещите и разговорите с героите в нейните разкази, които се превръщат в приказки. Защо приказки? Защото има невероятно добро преплитане между фантастичното и реалното. Защото читателя обича приказното, искреното, човечното. Срещата беше непринудена, спонтанна и реална, като разказите – приказки. Среща с нов, непознат, но много истински автор – Зинаида Хаджимитова.

Екатерина Полякова, гл.библиотекар, отдел "Обслужване на потребители. Хранение. МЗС и ММЗС"

 

Изложба в библиотеката

shevchenkoПочетно консулство на Украйна в Пловдив, Украинско – Българско сдружение Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов” отбелязват 200 години от рождението на украинския поет и художник Тарас Шевченко (1814 – 1861). Годишнината се отбелязва с изложба от фондовете на Библиотеката, която бе открита на 14 март 2014 година в Централно фоайе.
Специален гост бе Негово Превъзходителство Извънреден и Пълномощен Посланик на Украйна в България Микола Балтажи.
Тарас Шевченко е известен украински поет и художник, роден на 9 март 1814 г.в село Моринци, (сега в Черкаска област) Киевска губерния, умира на 10 март 1861 г. в Санкт Петербург. Литературното му наследство се смята за основа на украинската литература. Шевченко е оставил литературни произведения на украински и руски език, а също така и произведения на живописта.

/A/

 

Информационна среща за библиотекарите от град Пловдив и областта

img 0031На 11 март 2014 г. в Пловдивската народна библиотека се проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране по европейски проекти и програми”, с лектор Мариана Николова, независим експерт.
Срещата бе организирана от отдел Методичен на Библиотеката и на нея присъстваха общо 52-ма библиотекари - от Народната библиотека, от университетски, общински, специални и читалищни библиотеки  от град Пловдив и областта.
При голям интерес от страна на аудиторията, лекторът г-жа Николова, представи същността на финансирането по проекти от фондове на Европейски съюз и Европейско икономическо пространство; видове схеми и начини на финансиране за новия "Програмен период 2014 – 2020 година”; основни правила за избор на теми и структуриране на проект, както и времеви график на дейностите и бюджет на проект.
Участниците бяха запознати и с основни източници на информация за Европейските програми.

/A/

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

На 11 март 2014 г. /вторник/ от 10.30 до 11.00 ч. в Библиотеката няма да се регистрират потребители поради технически причини.

Благодарим ви за разбирането!

Премиера на книгата "Кметът Божидар Здравков"


p1120568Премиерата на новата книга, издадена от издателство Летера, със съставители Проф. д-р Радка Колева и Анастасия Толева, се състоя на 20-ти февруари 2014 г. при голям интерес от страна на Пловдивската общественост. В Конферентната зала на Библиотеката присъстваха настоящи и бивши кметове – Иван Тотев и Славчо Атанасов, председателят на ОБС Пловдив - арх. Илко Николов и Димитър Атанасов – омбудсман на Пловдив. Книгата бе представена от историка Недялка Петрова, която отбеляза необходимостта от написването на такъв род издание за Кмета Божидар Здравков, оставил много трайна културна, строителна и икономическа следа в живота на град Пловдив.
Съставителите и издателите разказаха за пътя на написването на книгата, а внукът на Божидар Здравков носещ същото име разказа спомени от своето детство и живота на Кмета.

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Народна библиотека „Иван Вазов“ има удоволствието да Ви покани да участвате въвnbiv 1909
Втори национален колоквиум
„По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“
30-ти октомври 2014 г.
Форумът е посветен на 160 г. от рождението на Лука Касъров (1854-1916), главен библиотекар и поддиректор (1901-1915) и 135 години от създаването на Пловдивската народна библиотека 

Основни теми
o Лука Касъров и енциклопедичността – приноси и аспекти
o Българската книжовност в последните години на Възраждането
o Неочаквани находки, лични колекции и сбирки 

Заявката за участие с доклад можете да направите до 30.06.2014 г., като попълните онлайн регистрационен формуляр.
Потвърждение за участие ще получите до 15.07.2014 г.
Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник. 

Очакваме Вашето участие! 

Технически параметри:
o Докладите с максимален обем до 10 страници (Times New Roman Суг, 12 pt, вкл. илюстративен материал и цитирана литература) в DOCX формат следва да се изпратят на контактното лице не по-късно от 30.06. 2014 г.
o Експозе при представянето – в рамките на 10 мин. 

За информация
Контактно лице: Венета Ганева
тел.: (+032) 654 904
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Среща със студенти от Пловдивския университет

picture 003На 16 януари 2014 година в Пловдивската библиотеката се проведе занимание на студенти от Катедра „Етнология” към Философския факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” на тема „Библиотечно законодателство” / „Законодателство в библиотечно-информационната област”.  Предложението за Срещата дойде от Ели Попова, асистент в ПУ и ръководител на Държавен архив Пловдив, и беше отправено към Златка Иванова, гл.библиотекар в отдел ”Методичен” на Народна библиотека ”Иван Вазов” Пловдив. Златка Иванова представи и сайта на Библиотеката, с акцент върху основните документи, свързани с нейното управление и взаимодействие с потребители и граждани. По желание на аудиторията, беше посетен  Дигиталният център на НБИВ. Работещият в него служител представи дейността на Центъра.

Златка Иванова, гл.библиотекар в отдел ”Методичен” на Народна библиотека”Иван  Вазов” Пловдив

ТОП КЛАСАЦИИ В ПЛОВДИВСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

top-2020-те най-четени български автори за периода м.октомври - м.декември 2013 г.

Петър Христозов - 127, Стефан Цанев - 91, Иван Вазов - 74, Калин Терзийски - 60, Людмила Филипова - 48, Милан Миланов - 48, Александър Томов - 42, Владимир    Зарев - 42, Димитър Димов - 40, Димитър Талев - 37, Георги Г. Господинов - 36, Георги Господинов - 34, Ивайло Петров - 34, Иво Сиромахов - 32, Георги Данаилов - 29, Теодора Димова - 28, Токораз Исто - 28, Захари Стоянов - 27, Марко Семов - 27, Елин Пелин - 26, Весела Люцканова - 26, Алек Попов - 26

20-те най-четени световни автори за периода м.октомври - м.декември 2013 г.

Сандра Браун - 256, Агата Кристи - 247, Нора Робъртс - 245, Стивън Кинг - 227, Даниел Стийл - 218, Джеймс Патерсън - 206, Александра Маринина - 187, Ърл Стенли Гарднър - 182, Майкъл Конъли - 132, Джейн Ан Кренц - 130, Джаки Колинс - 127, Петър Христозов - 127, Дъглъс Престън - 121, Дейвид Балдачи - 113, Джеймс Ролинс - 110, Александър Ал.Бушков - 105, Паулу Коелю - 104, Клайв Каслър - 103, Елизабет Адлър - 102, Джеймс Хадли Чейс - 102

 

Абонамент за 2014 година в Народната библиотека 

abonament 2014През настоящата година Народната библиотека ви предлага разнообразен набор периодични издания, достъпни по абонамент, както и продължаващи издания, получавани по линия на обмен и като дар. Пълният списък на изданията можете да видите тук.

 

  

Кратки новини 

bikБългарски Информационен Консорциум предоставя на Пловдивската народна библиотека пробен достъп до колекцията „Academic Complete“ на ebrary от 1.12.2013 г. до 31.01.2014 г.
Колекцията „Academic Complete“ на ebrary предлага достъп до 89000 заглавия на електронни книги в области, като: икономика и бизнес, компютърни науки и информационни технологии, образование, инженерни науки и технологии, история, политически науки, хуманитарни науки, интердисциплинарни и регионални изследвания, език, литература и лингвистика, право и международни отношения, естествени науки, медицина и здравеопазване, физически науки,психология и социална работа, религия, философия, социология и антропология. В допълнение към колекцията са включени над 200 тома научна периодика, 1200 отчети на международни и европейски организации, над 1000 географски карти.

 

FaLang translation system by Faboba