НОВИНИ   


Съобщения

 Уважаеми потребители, 

Уведомяваме Ви, че услуга "Онлайн поръчки"  на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. няма да бъде достъпна на 22,23 и 29,30 декември 2014г. Извиняваме се за неудобството! 

Хубави празници!

Заповядайте на 5 януари 2015г.!

 Уважаеми потребители,

Справочно-библиографски и информационен отдел на Народна библиотека „Иван Вазов” Ви поздравява с настъпващите светли празници. Уведомяваме Ви, че за периода  21 декември 2014 г. – 05 януари 2015 г. Виртуалната справочна служба няма да приема запитвания.

Очакваме Ви отново и през Новата 2015 година!

 ОБЯВА 

На основание чл.8, ал.3 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.8, чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив изменено с Решение № 224, взето с Протокол № 18 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на заповед № 351/08.12.2014г. на Директора на РНБ „Иван Вазаов”,
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” №17, а именно: 10 кв.м. от покривното пространство на сграда с идентификатор 56784.522.206.2 по КК и КР на гр.Пловдив, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56784.522.206 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за общинска собственост №371/10.11.1999г. на район „Централен”, Община Пловдив. Отдаваната част от имота е за изграждане на телекомуникационна система за пренос на безжичен интернет. Разполагането на съоръжението ще се осъществи, съгласно издадена от Община Пловдив скица-виза за проектиране на инвестиционен проект: „Изграждане на телекомуникационна система за пренос на безжичен интернет“ върху покрива на съществуваща сграда с ИД 522.206.2 в УПИ I – библиотека от кв.141 – нов /315 – стар/ по плана на Централна градска част – гр.Пловдив. За целта спечелилият търга е длъжен в едномесечен срок да изготви инвестиционен проект и след това да изгради съоръжението и да го въведе в експлоатация в срок до 2 месеца от издаването на разрешението за строеж, при следните параметри:
• Начална тръжна цена – 500 лв. (петстотин лева) без ДДС.
• Стъпка на наддаване – 50лв. (петдесет лева) ;
• Срок на наемния договор-5/пет/години.
• Депозит за участие в търга – 500 лв. (петстотин лв.) без ДДС, внесен в брой в касата на РНБ „Иван Вазов” или по банкова сметка IBAN сметка BG92 IORT 73753102003900, BIC: IORTBGSF, при ИНВЕСТБАНК АД, получател: РНБ „Иван Вазов”
• Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 19.12.2014г. от 10.00 часа в РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, заседателна зала
• Цена на тръжните документи – 500 (петстотин) лева без ДДС, платими в касата на РНБ „Иван Вазов”.
• Получаване на тръжните книжа - РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, касата срещу представен документ за платена цена за книжата до 15 часа на 18.12.2014г. включително.
• Приемането на тръжна документация – всеки работен ден от 9 до 16.30 часа до 18.12.2014г. включително, в касата на РНБ „Иван Вазов”, ул.”Авксентий Велешки”№17, а на 18.12.2014г. до 15 часа.
• За справки и допълнителна информация – тел. 032 654 905. 

 

img 0642
Пиеса за деца в Библиотеката
На 12 декември  в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив, пред ученици от ОУ „Душо Хаджидеков” беше поставена детската пиеса „Наско сладкото”, съвместна постановка на Детски отдел на Библиотеката и Сдружение „Писалка и перо”.  Малките артисти на възраст от 3 до 8 г., които са активни потребители на Детския отдел, отправиха своите послания към връстниците си за здравословно хранене и здравословен начин на живот. В пиесата бяха вмъкнати текстове от една от най-забележителните книги, написани за деца „Мечо Пух”. Участниците в пиесата получиха подаръци, осигурени от Сдружение „Писалка и перо”.
Стефка Илиева, гл. библиотекар в Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив

 

books-511x340

ПОДАРИ  СИ  КНИГА , ПОЧУСТВАЙ  ТОПЛИНАТА  НА  КОЛЕДА

За втора поредна година Пловдивската народна библиотека дарява книги на своите потребители и гости.
В навечерието на светлите Коледни празници даряваме многоекземплярни заглавия от фондовете си.
Заповядайте от 15 декември във фоайето на Библиотеката!
  
klych 
 
15 – 19 декември
СЕДМИЦА БЕЗ ГЛОБИ  в навечерието на Коледа и Нова Година!
Обявяваме седмица на отворените врати за потребители, просрочил датата за връщане на заети библиотечни документи от Библиотеката.
Задълженията се опрощават само,  когато  потребителят върне всичко.
Заповядайте и върнете „забравените” книги, без да се налагат санкции.
 

Немската читалня в Пловдив получи подарък от Гьоте институт за Коледа! 

det.kat nemskaОт този месец може да се потопите в приказния свят на Братя Грим и Вилхелм Хауф, в историите от книгите на Ерих Кестнер и в още много забавни приключения за малки и по-големи сред приятната атмосфера на новооформения детски кът в Немската читалня към НБ „Иван Вазов” в Пловдив.

Елате и вижте сами!

 

 

Излезе от печат Годишник на НБИВ 2005-2013 

NBIV 2005-2013В края на настоящата година излезе нова книга на Годишник на Пловдивската народна библиотека, обхващаща периода 2005-2013 г. Изданието е посветено на 135-годишния юбилей на Библиотеката. В тематичните раздели Развитие в периода 2005-2013, Статии и научни съобщения, Професия, Вътрешно-нормативни документи, Статистически данни, In Memoriam са представени постиженията и предизвикателствата пред институцията за 9-годишния период. Корицата припомня мотива на корицата на Годишниците на НБИВ от 20-те години на миналия век.

 

 

На вниманието на потребителите!