ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА

tsenorazpis

1. Издаване на потребителска карта за една година (от дата до дата) 10.00 лв.

1.1. Издаване на потребителска карта за една година (от дата до дата) на ученици до 14 години 5.00 лв.
1.2. Издаване на потребителска карта за една година (от дата до дата) на пенсионери до 70-годишна възраст 4.00 лв.
2. Издаване на шестмесечна потребителска карта 5.00 лв.
3. Издаване на едномесечна потребителска карта 4.00 лв.
4. Издаване на еднодневна потребителска карта 3.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се заплаща издаване на потребителска карта:
*При представяне на актуален документ за намалена работоспособност (НЕЛК, ТЕЛК)
*От деца под 6-годишна възраст
*От деца и ученици от домовете за деца, лишени от родителски грижи и деца от рискови групи
*От пенсионери над 70-годишна възраст
*При едновременно записване на близнаци, единият от тях не заплаща издаването на потребителска карта
*От ветерани от войните
*При издаване на почетна потребителска карта и карти за настоящи и пенсиониралите се в библиотеката служители
*В случаите, в които не се заплаща издаването на потребителска карта се представя съответен актуален документ. 

5. Заплащане на пощенски разноски за изпращане на напомнителни писма до закъснели потребители:

5.1. За първо и второ писмо по 0.90 лв.
5.2. За трето писмо с обратна разписка 1.60 лв.
6. Междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане:
6.1. Доставка до друга библиотека от страната 4.20 лв.
6.2. Сканиране на 1 страница 0.18 лв.
6.3. Принтиране на 1 страница сканирано копие 0.36 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
*При изпращане на принтирани страници се заплащат и пощенските разноски;
*Първите 10 страници при сканиране не се заплащат;
*При разплащане за нуждите на междубиблиотечното заемане с библиотеки от чужбина се прилага ваучерната схема на Медународната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА)
7. Експозиционна дейност:
7.1. Организиране на изложби (времетраене до 15 дни; експертна и техническа обезпеченост) 144.00 лв.
7.2. За ученици и студенти от специализирани средни и висши училища по изкуствата, творческите школи и работилници 36.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При организирането на изложби вместо горепосочената сума може да се дари експонат на същата или по-висока стойност.
8. Предоставяне на писмени тематични библиографски и краеведски справки
8.1. За прегледана една годишнина от библиографски указател 3.00 лв.
8.2. За преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указател 1.50 лв.
8.3. За преглеждане на автентичен изворов материал 1 бр. 3.00 лв.
8.4. За достъп до външни мрежови ресурси и бази данни с информационно търсене в локалната автоматизирана система, онлайн база данни или база данни върху електронен носител:
- за 1 мин. 0.30 лв.
- за 1 база данни 1.50 лв.
9. Заснемане на библиотечни документи от колекциите на отдел „Специални сбирки“
9.1. Предоставяне на копие от оригинал върху електронен носител от колекциите старопечатни, редки и ценни издания, архивни документи, портрети, снимки и периодика, включително и със собствена техника, в jpeg-формат, за 1 бр. 3.60 лв.
9.2. Заснемане на филм в рамките на 1 астрономически час:
- за ръкописи 180.00 лв.
- за старопечатни, редки и ценни издания, архивни документи, портрети, снимки и периодика 96.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При наличие на фототипно издание или репроформа се предоставя копие от тях
10. Сканиране от фонда на библиотеката за 100dpi:
10.1. Сканиране на 1 страница
- от издания преди 1900 г. 1.80 лв.
- от издания след 1900 г. 0.18 лв.
10.2. Сканиране на изображение 0.96 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: Първите 10 копия за документи след 1900 г. не се заплащат                 

10.3. Фотографско заснемане на външно събитие в библиотеката 60.00 лв.              

10.4. Заснемане на външни събития от външен фотограф               

-за 1/2 час 24.00 лв.       

- за 1 час 42.00 лв.          

10.5. Конвертиране на изображения в PDF формат с оптическо разпознаване на текст (OCR) 0.24 лв.                      

11. Принтиране на 1 страница :
11.1. ф А-4 едностранно0.36 лв.
11.2. ф А-4 двустранно 0.42 лв. 

11.3. ф А-3 едностранно 0.48 лв.  

11.4. ф А-3 двустранно 0.60 лв.

12. Ксерокопиране на 1 страница:
12.1. ф А-4 едностранно 0.18 лв.
12.2. ф А-4 двустранно 0.24 лв.
12.3. ф А-3 едностранно 0.48 лв.       

12.4. ф А-3 двустранно 0.60 лв.        

12.5. на изображение 0.24 лв.

13. Предоставяне на носител, на който се записва информацията:
13.1. Едно СD 1.20 лв.
13.2. Едно DVD 1.80 лв.
13.3. Един лист хартия А-4 0.24 лв.
13.4. Един джоб 0.24 лв.
14. Подвързия:
14.1. Изработване на мека подвързия:      

- формат А-6 1 бр. 3.60 лв.
- формат А-5 1 бр. 4.50 лв.
- формат А-4 1 бр. 5.40 лв.
- формат А-3 1 бр. 7.20 лв.
- формат В-16 1 бр. 4.80 лв.
14.2. Възстановяване на мека подвързия 1 бр. до 100 стр. 4.80 лв.
14.3. Възстановяване на мека подвързия над 100 стр.:

- формат А-6 1 бр. 4.20 лв.
- формат А-5 1 бр. 6.00 лв.
- формат А-4 1 бр. 7.20 лв.
- формат А-3 1 бр. 8.40 лв.
- формат В-16 1 бр. 7.80 лв.
14.4. Изработване на твърда подвързия:          

- формат А-6 1 бр. 5.40 лв.
- формат А-5 1 бр. 7.80 лв.
- формат А-4 1 бр. 9.60 лв.
- формат В-16 1 бр. 12.60 лв.
- формат А-3 1 бр. 18.00 лв.
14.5. Възстановяване на твърда подвързия:     

- формат А-6 1 бр. 7.20 лв.
- формат А-5 1 бр. 9.60 лв.
- формат А-4 1 бр. 12.60 лв.
- формат А-3 1 бр. 18.00 лв.
- формат В-16 1 бр. 15.60 лв.
15. Подвързване на периодични издания:
15.1. Мека подвързия
- формат А-4 1 бр. 15.60 лв.
- формат А-3 1 бр. 18.00 лв.
- формат А-5 1 бр. 12.60 лв.
15.2. Твърда подвързия
- формат А-4 1 бр. 18.40 лв.
- формат А-3 1 бр. 24.00 лв.
- формат А-5 1 бр. 15.60 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При заявка на тяло с над 20 мм гръб, поръчката се оскъпява с 25 %
15.3. Биговане :
- за тираж до 50 бр., за цялата поръчка 2.40 лв.
- за тираж над 50 бр., на биг 0.18 лв.
15.4. Машинно термозалепване на тяло с не по-малък формат 120/170 мм
- за тираж до 50 бр.:
под 20 мм гръб 1.50 лв.
над 20 мм гръб 1.80 лв.
- за тираж над 50 бр.:
под 20 мм гръб 0.42 лв.
над 20 мм гръб 0.78 лв.
15.5. Подвързия с фолио:   

- формат А-5 1 бр. 1.50 лв.  

- формат А-4 1 бр. 2.70 лв.   

- формат А-3 1 бр. 4.20 лв.
15.6. Изработване на папки:
- формат 38/54 1 бр. 18.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: При заявка за формат над посочения, поръчката се оскъпява реципрочно.
15.7. Рязане на нож:
- един срез 0.60 лв.
- обрязване на 1 том 1.80 лв.
- обрязване над 50 бр. 1 том 0.78 лв.
16. Работа на печатна машина „Дупло“ едноцветен печат при тираж до 100 бр.:
16.1. Изработване на 1 кола (16 стр.) формат А-4 96.00 лв.
16.2. Изработване на 1 кола (16 стр.) формат А-5 54.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойността на услугите се увеличава с 50 % за бърза поръчка /до 3 работни дни/ и със 100% за експресна поръчка /до два работни дни/.  

16.3 Отпечатване на книги, брошури и др. - по калкулация на база тираж и брой страници /редактиране на текст, коригиране на текст, предпечатна подготовка и дизайн/:  

Цени до 100 бр. стр  

- формат А-5 черно-бяло 0.60 лв.

- формат А-5 цветно 0.72 лв.     

- формат А-4 черно-бяло 0.90 лв.

- формат А-4 цветно 1.20 лв.   

- формат А-3 черно-бяло 1.44 лв.  

- формат А-3 цветно 1.50 лв.      

Цени над 100 бр. - 50% отстъпка 

ЗАБЕЛЕЖКА: В цената на цветното отпечатване се калкулира по-висока цена само за услугата "Предпечатна подготовка и дизайн". В цената не е включено изработването на корицата.      

16.4. Архивиране на административни документи:  

16.4.1. Мека корица:  

- формат А-5 12.00 лв

- формат А-4 18.00 лв.  

- формат А-3 30.00 лв.      

16.4.2. Твърда корица:      

- формат А-5 18.00 лв.    

- формат А-4 24.00 лв.    

- формат А-3 36.00 лв.      

16.5. Прошнуроване на административни документи:  

- до 20 мм гръб за 1 бр. 2.40 лв.        

- над 20 мм гръб за 1 бр. 4.80 лв.            

16.6. Подшиване на коли на книжно тяло /за 1 бр. кола/ 1.20 лв.        

16.6.1. Книговезко скрепяване на коли /за 1 бр. кола/ 0.60 лв.  

16.6.2. Скрепяване на листове с телбод - до 20 стр. 1.50 лв.        

16.6.3. Изработване на малки форми - джоб, разделители и др. - калкулиране на цена по разходни материали и труд.
17. Предоставяне за ползване на Конферентна зала, Информационен център и Обучителен център:
17.1. За 1 час 54.00 лв.
17.2. За 2 часа 90.00 лв.
17.3. За 3 часа 120.00 лв.
17.4. За 4 часа 168.00 лв.
17.5. За 6 часа 186.00 лв.
17.6. За цял ден 270.00 лв.
18. Предоставяне на мултимедия за ползване в библиотеката:
18.1. За 1 час 18.00 лв.
18.2. За 2 часа 36.00 лв.
18.3. За 3 часа 42.00 лв.
18.4. За 4 часа 60.00 лв.
18.5. За цял ден 90.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Сумите по точка 1.1;1.2; 2; 3; 4; 5; 8 са освободени от ДДС сделки.
2. Услугите по т.17 и т.18 в почивни и празнични дни са достъпни след разрешение на Директора на Библиотеката и се заплащат както следва:
- в почивни дни с увеличение 75%
- в дни на официални празници с увеличение 100 %
3. Стойността на услугите се увеличават с 50 % за бърза поръчка, изпълнение до 3 работни дни и със 100 % за експресна поръчка, изпълнение в деня на подаването им.
4. Продажните цени влизат в сила от 01.06.2023 г. 

FaLang translation system by Faboba