УНИКАЛНИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ В ПЛОВДИВСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

В началото на ХХ век директорът на Народната библиотека и музей в Пловдив Борис Дякович – виден български учен, археолог – отделя редките и ценни книги в отделна сбирка, т.н. „музейна библиотека“. Тези книги носят белег МБ, знак, че тези издания са с голяма стойност. През 1949 г. е създаден отдел „Специални сбирки“, където се съхраняват библиотечни документи, различаващи се по определени белези от другите книги на библиотеката. Те са обособени в отделни фондове и имат изключителна стойност като издания. Това са ръкописи на пергамент и хартия от ХI–ХIХ век, възрожденска литература от 1806–1878 г., редки и ценни издания, щампи, литографии и гравюри, архивни документи, портрети и снимки.
Сбирката от ръкописи в Пловдивската библиотека съхранява известните в научния свят особено скъпи и ценни книжовни паметници като Слепченския апостол от ХII век, Кюстендилския палимпсест от ХII век, Постен триод от ХIII век – уникални пергаментни ръкописи. Неповторими по изящество и красота са ръкописите от ХVII век – Аврамов сборник от 1674 г., Псалтир от 1638 г., Служебния миней за м. юни и м. септември на Кръстьо Граматик.
Книгите от фонд Редки и ценни издания се отличават от другите книги в основния фонд на библиотеката по различни белези и 

unikalni_3

качества. Стойността на едни от тях се състои в отдалечеността на времето на тяхното издаване – ХVI век, на други – във формата и размерите, или пък разлика в начина на оформлението на книгата и особености при отпечатването, други – в ограничеността на тиража – 17, 50, 200, 500 екземпляра. Тук се съхраняват книги с особено голяма ценност на съдържанието или в неповторимостта на изданието.
В сбирката се пазят издания, които са единствени в страната. Такива са Офортите на Рембранд – тритомен каталог, отпечатан в Париж през 1880 г. в 500 екземпляра; История и паметници на византийските емайли от Никодим Кондаков, издадена през 1892 г. в 200 екземпляра – красиво и луксозно издание с позлатени корици, тежко 7 кг; издадената от Алдите География на Страбон – Венеция, 1516 г.; книгата на Ариф паша, илюстрирана от Николай Павлович, 1863/4 г.; Плавания, приключения и пътувания в Турция от Никола де Николай, 1576 г.; Часословец от Яков Крайков, 1566 г.; Класическа златна библия, 1897 г., издадена в Будапеща – богато илюстрирано с цветни репродукции издание, луксозна подвързия от кожа със златисти инкрустации и художествено изработен обков.
Във фонд Редки и ценни издания се намират първите печатни книги на български език от ХVI до края на ХVIII век – Четириевангелие на Макарий, печатано в 1512 г. в Търговище; Венецианските издания на Божидар Вукович и Яков Крайков от средата на ХVI в.; Тук се намира Музикалният речник на Жан-Жак Русо от 1768 г.;третото издание в 36 тома на първата в света обща Енциклопедия на Дидро – Д’Аламбер, 1778–1779 г.; Стематографията на Христофор Жефарович от 1741 г., в която всяка страница представлява монолитна медогравюра от ръчно гравирани клишета; издание на прочутото Реймско евангелие от известния славист Луи Леже, 1899 г.; Каталог за книгите в Областната Пловдивска библиотека, 1885 г. – първият печатан библиотечен каталог в България, Новият завет. Четирите евангелия и деянията на апостолите, отпечатана през 1562 г. в Тюбинген с илирийска глаголица на хърватски език, първата Българска китка от песни, 1881 г., нотен ръкопис от чешкия музикант и композитор Франц Швестка.
Тук се съхраняват първи издания на наши поети и писатели класици, книги с автографи на видни личности, номерирани издания, ценни и оригинални книги с посвещения на Пловдивската библиотека. Такава книга е Яворов споменик от 1919 г. На гърба на корицата пише: „От Яворовия споменик се отпечатаха 1970 екземпляра на обикновена, 20 на луксозна и 10 на разкошна хартия, последните от които, номеровани и носящи саморъчните подписи на участвующите автори“. От последните такива

unikalni_1

един екземпляр се съхранява в „Специални сбирки“ на Пловдивската библиотека и е надписана: „На Пловдивската библиотека“. Книгата е прошнурована с трикольорна лента, хартията е наистина разкошна, елегантната подвързия е комбинирана от светло лилаво, морско синьо и злато и напомня класическите споменици.
Подчертано внимание предизвикват още много книги в сбирката от ценни издания, в зависимост от научните интереси на ползвателите от страната и чужбина. Интересът към някои от тях е актуален през всичките изминали десетилетия от историята на Пловдивската библиотека. Такива редки и ценни книги са: История крестовьiх походовъ, Санкт Петербург, 1884 г., луксозно издание, богато илюстрирано с репродукции от дърворезба, изработени от френския художник Гюстав Доре; Трудовете на Феликс Каниц исторически, географски и етнографски изследвания на известния унгарски учен от 1860–1880 г.; френското издание от 32 тома, представящо кореспонденцията на Наполеон, Париж, 1858–1869 г.; луксозно издание на Ад, Чистилище и Рай от Данте Алигиери, от 1881 и 1885 г., издадени в Париж; оригинално издание на комедиите на Карло Голдони, Торино, 1756 г.; ценно издание на стиховете на персийския поет Саади, 1796 г.; луксозно издание на Библия в 6 тома на английски език, подарено от Леди Странгфорд, Лондон, 1860 г. и др.
Уникалните, редки и ценни издания в „Специални сбирки“ на Пловдивската народна библиотека са обект на постоянен интерес от учени, духовни лица, общественици, журналисти, издатели и гости от цял свят.
Сбирката от уникални издания в Народна библиотека „Иван Вазов“ ще продължава да събира всяко новопостъпило оригинално, стойностно и неповторимо книжно тяло. Тя ще бъде съхранена за поколенията и винаги ще представлява част от историческата памет на вечния Пловдив.

FaLang translation system by Faboba