ОТДЕЛ КОМПЛЕКТУВАНЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН

komplektuvaneОтделът се състои от два сектора: Комплектуване и международен обмен и Продължаващи издания. Основната дейност на Сектор Комплектуване и международен обмен е набавяне, допълване и обогатяване на библиотечния фонд чрез покупка, депозит, дарения и обмен на всички видове носители на информация - книги, ноти, аудиовизуални материали, репродукции, албуми и др. Набавянето е около 24 000 тома средно на година.
Покупката се извършва главно чрез някои от по-големите книжни борси в града, като "Литера-Н", "Жанет", "Хермес", "Летера",  "Макрос", а също и чрез директни контакти с автори, издателства и отделни разпространители.
Библиотеката поддържа обменни връзки с някои от по-големите библиотеки в страни като Русия, САЩ, Германия, Украйна, Белорусия, Македония, Сърбия,  Чехия, Словакия, Полша, Латвия, Франция, Армения.
По силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 
Народната библиотека в Пловдив  получава по един безплатен екземпляр от всяко новоизлязло заглавие на книжния пазар в страната. Депозитът се ползва от читателите само в читалните зали на библиотеката.

Сектор Продължаващи издания предоставя на своите читатели информация за вестниците  и списанията, издавани у нас и в чужбина. Според Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения  библиотеката получава по един безплатен екземпляр от всички продължаващи  издания, издавани в страната. В сектора се извършва абонаментът, чрез който се осигуряват вестници и списания, с оглед на читателското търсене. Подборът е по-пълен на български заглавия и ограничен на чужди езици. Други видове постъпления са дар и обмен. Чрез обмен фондът се обогатява с редица чуждестранни заглавия като "Contemporary Literature”, „Public Health Reports”, „The Library of Congress”, „Педагогика”, „Вопросы литературы”, „Радио”, „Радиотехника”, „Теоретическая и экспериментальная химия”.

Служителите от сектора поддържат каталозите за продължаващи издания на български език, руски език и латиница.
Достъпен е електронния каталог на продължаващите издания на български език. Работи се върху електронен каталог на продължаващите издания на руска и друга кирилица и на латиница. Поддържат се бази данни за текущата ежедневна периодика, които при справка дават информация на читателите за получените броеве на всяко заглавие. 
Всички продължаващи издания се ползват само в читалните зали  на библиотеката.

FaLang translation system by Faboba