ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Отдел „Връзки с обществеността“ е създаден през 2016 г.

Експертът „Връзки с обществеността“ разработва информационната стратегия, която създава разбиране и благоприятен поглед върху библиотеката и нейната роля в социо-културния живот.

*Разработва медийната стратегия за изграждане на висок обществен имидж на организацията.
*Изгражда и поддържа ефективна комуникация с партньорите и медийния сектор.
*Следи и анализира национални и международни събития, свързани с дейността на библиотеката.
*Следи за спазване на стандартите за публичност и видимост на библиотеката при различни събития.
*Организира и консултира различни медийни изяви – интервюта, репортажи, външни събития или други.
*Наблюдава медийните канали на библиотеката.
*Извършва наблюдение на обществения имидж на библиотеката. Анализира постигнатите резултати в сферата на публичността и връзките с целевите аудитории и планира стъпки за тяхното повишаване.

*Участва в подготовката и провеждането на публични културни и образователни събития в библиотеката и други нейни прояви в общественото пространство.

FaLang translation system by Faboba