ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Целенасочената работа по автоматизиране на библиотечно-информационните процеси започва през далечната 1979 г., когато се внедрява модерна за времето си система за автоматизирано информационно обслужване на читателите в среда на операционна система Novel 4.11. Въведена е компютърна информационно-търсеща система ИЗОТ-0310 и информационно–търсещи устройства УПДМЛ 9002-02 и ИПУ ИЗОТ-0320, което позволява през 1980 г. да се осъществи първи абонаментен достъп до база данни AGRIS (FAO) на магнитни ленти. Издава се текущ информационен бюлетин.

Следващият етап е свързан с автоматизирането на отделни процеси в библиотеката на основа на операционната система DOS, за да се стигне до създаването на локална библиотечна мрежа с 15 автоматизирани работни места през 1994 г. През 2003 г. с увеличаване на работните станции и обема на въвежданата информация се налага подмяна на съществуващата мрежа и се преминава към по-бърза 100 Mbit's мрежа в среда на операционна система LINUX с помощта на специализираните софтуерни продукти CDS/ISIS for Windows на фирма СофтЛиб.

Към момента библиотеката притежава модерна компютърна мрежа с над 110 автоматизирани работни места, включително 9 броя сървъра под LINUX, Windows и Windows Server, расте броят на базите данни и на записите в тях. През 2013 г. е въведен модул за обслужване на читателите E-LIB „Статистика и обслужване“, а през 2017 г. модул „Моята библиотека“, който позволява онлайн обслужване чрез предоставяне на услугите: достъп до личен читателски картон с информация за заетите документи и текущо състояние на заявките; възможност за онлайн презаписване на заети документи; възможност за онлайн запазване на документи и проследяване състоянието на заявката; възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги.

Постоянен приоритет на отдел Информационни технологии е обновяване на съществуващите автоматизирани работни места, сървъри, периферия и специализиран софтуер.

FaLang translation system by Faboba