МЕТОДИЧЕН ОТДЕЛ

 mg 8987 copyОтдел “Методичен” е част от структурата на Народна библиотека "Иван Вазов" Пловдив и предоставя  координационна, квалификационна и експертно – консултантска помощ за библиотеките от Пловдивска област, изпълнявайки част от функциите на Регионалната библиотека съгласно чл.27 от  Закон за обществените библиотеки. Отделът събира, обработва и предлага статистическа информация за библиотеките на органите на държавната и местна власт, както и конкретни  мерки за подобряване на тяхната дейност. Със създаването на Публичен Регистър на обществените библиотеки, отделът поема отговорността да наблюдава и контролира достоверността на статистическата информация за обществените библиотеки, публикувана в интернет.  

При заявено желание, отделът консултира изработването на:
- Концепция за развитието на библиотека;
- Правилник (Статут) на библиотека;
- Длъжностна характеристика на работно място; Длъжностна характеристика на библиотечен специалист.

 U0A2883Отделът предлага консултативна помощ на място при:
- Създаване, организиране, реорганизиране на библиотека;
- Изработване на експертна оценка на библиотечно - информационните дейности в библиотеката;
- Управление на персонала (подготовка и провеждане на конкурси за назначаване на библиотечни специалисти; атестиране на библиотечни специалисти при поискване)

 U0A4860Форми на методическа дейност:
- Консултации (на място и по е-поща);
- Посещения на място;
- Изработване на инструктивни и методически документи;
- Организиране и провеждане на работни срещи, семинари, квалификационни курсове, тренинги,практикуми и др.;

Специализираният фонд се обновява ежегодно с нови документи, постъпващи по покупка, обмен и дарение. В помощ на потребителите са поддържаните от отдела картотеки:

•    Библиотековедска картотека;
•    Номерационна на БДС ISO стандарти за библиотечни и информационни дейности;
•    Картотека по Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив

Отделът предлага за ползване библиотековедски издания за дома и в читалня.

FaLang translation system by Faboba