СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ

winisisСправочно-библиографски и информационен отдел предоставя:

• Разнообразна справочна информация чрез ползването на традиционни и електронни информационни технологии;
• Търсене в електронни бази данни чрез работа с информационно-търсеща система CDS/ISIS;
• Търсене в електронни каталози;
• Търсене в интернет.

Електронните услуги, които извършваме включват:

• Отговор на информационни запитвания по електронна поща чрез поддържането на Виртуална справочна служба;
• Информационни услуги за гражданите и гостите на Пловдив в
Обществения информационен център.

Справочните услуги, които извършваме включват:

• Устно справочно-библиографско и информационно обслужване;
• Изработване на писмени
тематични библиографски справки по заявена от потребителите тема, хронологичен обхват, обем, вид на изданията, език на публикациите и т.н.;
• Библиографски консултации;
• Провеждане на образователни екскурзии в библиотеката за всички потребители с цел запознаването им с историята и настоящето на библиотеката, книжовното и богатство и колекции, условията и реда за нейното ползване и т. н.

FaLang translation system by Faboba