ОТДЕЛ КРАЕЗНАНИЕ

kraeznanieСъздаден е през 1960 г. в структурата на Справочно-библиографски и информационен отдел.  Като самостоятелно структурно звено в библиотеката е обособен през 1970 г. Приоритет на отдела е издирването, обработването и предоставянето на точна и пълна информация за обществено-политическия и икономическия живот, наука, култура, образование и изкуства в Пловдивския край от древността до наши дни чрез традиционните форми на библиотечно-информационното обслужване и автоматизирани бази данни. Чрез справочния си апарат, който включва анотирана библиографска информация за събития, факти и личности от 1844 г. до днес, отдел "Краезнание" служи за информационен посредник между потребителите и фонда на библиотеката. Отделът издава ретроспективни краеведски библиографски указатели, съдържащи материали, описани по източници, получавани по депозит. От 1965 до 1990 г. се издава текущ библиографски указател Пловдивски окръг, който отразява цялостния живот на селищата от края. След 1991 г. е изградена автоматизирана база данни с над 350 000 записа.
В отдел "Краезнание" се съществуват следните сбирки и колекции със съответния  справочен апарат:

• Книги с автограф на пловдивски автори, членове на Дружеството на писателите в Пловдив;
• Ръкописи - дарени авторски ръкописи на издадени и неиздадени художествени произведения, спомени, научни изследвания, биографии, ноти;
• Декоративно-монументални проекти на реализирани и нереализирани произведения на пловдивски художници  като Йоан Левиев, Димитър Киров, Енчо Пиронков и др.;
• Плакати на пловдивски художници и плакати на пловдивска тематика, разкрити чрез уникална снимкова картотека;
• Аудиовизуална сбирка, съдържаща диапозитиви и негативи на заснети художествено-творчески прояви на територията на града: постановки на Драматичен театър "Н. О. Масалитинов", Пловдивска опера и Куклен театър - Пловдив, както и програми, плакати и покани за проявите; живописни, графични и скулпторни творби на пловдивски художници от самостоятелни и общи изложби.

Отделът извършва устни справки и информационно издирване, като се предоставят и разпечатки от базите данни. Изработват се писмени тематични библиографски справки срещу заплащане.

От 2015 г. отделът поддържа Виртуална КРАЕВЕДСКА служба.

FaLang translation system by Faboba