ОТДЕЛ СПЕЦИАЛНИ СБИРКИ

spetsialni_sbirkiОще със създаването на библиотеката започват да се събират ръкописни книги български исторически архив, българска възрожденска книжнина, редки и ценни издания, портрети и снимки, а от 1949 г. сбирките се оформят в самостоятелен отдел.

Ръкописни книги - славянски и чужди - датират от ХІ-ХVІІI в. Писани са на пергамент и хартия. С особена стойност са: Слепченски апостол от ХІІ в., Четвероевангелие от ХІV в., Александрия (История на Александър Македонски) от 1810 г. и др., общо 360 т. По взаимна договореност за сътрудничество между Народната библиотека и Центъра за славяно-византийски проучвания "проф. Иван Дуйчев" започна реставрация на най-засегнатите от времето изключително ценни гръцки ръкописи - пергаменти от ХІ в.

Български исторически архив - възлиза на 11 хил. документа. Това значително архивно богатство обхваща периода от ХVІІ до ХХ век. Ценни и богати архивни фондове са: "Йоаким Груев", "Николай Павлович", "Д-р Александър Пеев", "Източна Румелия" и др. За тях се поддържат азбучен, хронологичен и предметно-тематичен каталог.

Българска възрожденска книжнина- наброява над 3500 тома, издадени през периода 1806-1878 г. Сред тях са: Кириакодромион - Неделника на Софроний Врачански (1806 г.), Буквар с различни поучения на д-р Петър Берон (1824 г.), Българска граматика от Неофит Рилски (1835 г.), периодичните издания "Независимост", "Знаме", "Свобода", "Цариградски вестник", "Любословие" и пр. Описани са в азбучен каталог в две поредици - за книги и за периодични издания. Описанията на възрожденските книги могат да се търсят в електронен вид в справочника на д-р Маньо Стоянов „Български възрожденска книжнина”, както и в Своден каталог на старопечатни, редки и ценни издания.

 

Редки и ценни издания - по-голяма част от тези издания са единствени. Включените издания са палеотипи, първи издания на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, книги със старинна и оригинална подвързия и отпечатани по особен начин, издания с необикновен формат. Тук са: География на Страбон (Венеция, 1516 г.), Стематографията на Христофор Жефарович (1741 г.), Музикален речник на Жан Жак Русо (1768 г.), Енциклопедията на Дидро Д`Аламбер (1778-1779 г.) в 38 т. и др. Към сбирката "Редки и ценни издания" се отнася и една много интересна колекция от гравюри и щампи, печатани преди Освобождението. Фигурират в азбучен и систематичен каталог в две поредици - кирилица и латиница.

kalendar_1818Портрети и снимки - те са над 3600 екземпляра, групови и единични портрети на лица, свързани с историята на страната. Първите постъпления датират от 1884 г. Снимани са лица и селища, взели участие в Априлското въстание, портрети на велики българи, снимки на природни забележителности и природни явления като катастрофалното земетресение в Южна България през 1928 г. и много други.

През 2018 година специализираната читалня №5 на отдел "Специални сбирки" прие името Борис Дякович послучай 150 години от рождението на създателя на отдела Борис Дякович (1868-1937).

 

FaLang translation system by Faboba