ОТДЕЛ КАТАЛОГИЗАЦИЯ


obrabotkaОтделът извършва всички процеси по обработката на новите библиотечни документи: книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, видеокасети, CD-ROM - мултимедия, DVD, картографски издания (карти и атласи), листова графика, служебни издания.

Ползването им става достъпно чрез поддържаната система от каталози и картотеки:

Служебни каталози на книги:


• на български език;
• на руски и друга кирилица;
• на латиница.

Систематичен каталог на книгите, постъпили след 1960 г.;
Азбучно-предметна картотека към систематичния каталог на книгите;

Азбучен каталог на албуми:


• на български език;
• на руска и друга кирилица;
• на латиница.

Систематичен каталог на албуми

Каталози на листова графика

Систематичен каталог на картографски издания

Азбучен каталог на нотни издания

Систематичен каталог на нотни издания

Азбучен каталог на звукозаписи

Систематичен каталог на звукозаписи

Помощни картотеки - звукозаписи:


• на автори на текст;
• на индивидуални изпълнители;
• на колективни изпълнители;
• диригенти;
• на чуждите имена;
• на песни, хора, ръченици.

Азбучен каталог на видеокасети

Систематичен каталог на видеокасети

Служебни издания

Азбучна авторска картотека
Систематична картотека.

Азбучна картотека на автореферати от 1988 г.

Систематичен каталог на книгите, постъпили от 1944-1960, отпечатан в 14 тома.

Систематичен каталог на книгите до 1944 г. с калиграфско оформени каталожни картички с размери 10х9 см, в процес на ксерографиране. До момента са подготвени и издадени Т.1-Т.4, Т.6, Т.7.

 

От 1996 г. започна изграждането на електронния каталог на библиотеката, който включва библиографски описания на книги на български език, албуми, картографски, нотни и служебни издания. От 1997 г. се въвеждат и описанията на чуждестранните книги. Електронният каталог може да се ползва в интернет.
Изданията на некнижни носители са представени в отделен електронен каталог, съдържащ описания от 1999 г. Предстои представянето му в интернет пространството.

FaLang translation system by Faboba