Проект "Бебеландия в Библиотеката"

2Проектът "Бебеландия в Библиотеката" е реализиран от НБ ”Иван Вазов” гр. Пловдив  в партньорство с Фондация „Детски книги“ и с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
Той е абсолютно иновативен и е първият в  България, насочен към създаване на навици,  развитие и стимулиране на  ранното детско четене  за възраст от 0 до 6 години, чрез най-различни  методи и подходи. Освен децата, целевите групи включват родители,  учители в детски градини и детски центрове, библиотекари, граждани.  

Специфичните цели, които бяха поставени са:     
1. Представяне на техники за четене при децата от 0 до 3 годишна възраст;
2. Развитие на визуалната култура у децата;
3. Развитие на комуникационните умения у децата (вербална и невербална комуникация);      
4. Стимулиране на детското въображение чрез книги от най – ранна детска възраст;     
5. Привличане на семейството като активен участник в развитието на детето.
За постигането на тези цели в периода април - октомври 2018 година се проведоха  форуми за ранното детско четене с различни лектори и тематика:   
1. Форум 1 - Успешен старт: за важността от четенето при децата ( 0 – 3 години);
2. Форум 2 - Книгата като игра: основите на четенето и връзка между илюстрация и текст при изграждане и развитие на визуалната култура у детето;
3. Форум 3 -  Книгите са приятели: формиране на навици за четене при децата от ранна детска възраст;  
4. Форум 4 -  Добри практики: техники за четене на децата ( 0 – 3 години);              
5. Форум 5 - Истории с картинки: картинните книги и ролята им за хармоничното развитие на децата.
В Детския отдел на Пловдивската библиотека всеки вторник от 11.00 до 11.30 часа се провежда ”Часът на Бебеландия” - организирани четения за деца от 0 до 4 години. Темите са различни, съобразени с гости на събитието, празници и теми по идея на родители и учители.
IMG 5646В рамките на Проекта се подготвиха  три „Вълшебни сандъчета“,  всяко от тях съдържа книжки,  комбинирани с тематични играчки, пъзели и конструктори, с които детето само може да твори. Сандъчетата ще пътуват из детските градини в Пловдив -  за определен период ще бъдат заемани от децата в градината, след което сандъчето може да бъде заменено с друго.
Екипът за изпълнение на проекта цели постигането на следните резултати:
· Подпомагане на децата да развият визуална култура, интерес към книгите и умения за четене;  
· Формиране на знания и практически умения у родителите;
· Приобщаване на деца и родители и привличане на семейството - от най-малките до най-големите;        
· Подпомагане на учителите да работят с нови книги и да следят добрите практики;              
· Изграждане на общност от застъпници за инициативата и развитието й;  
· Превръщане на библиотеката в предпочитано място.

FaLang translation system by Faboba