Проект „Литературен ренесанс в Пловдив“

Plovdiv2019 logo BG square compositionПроект „Литературен ренесанс в Пловдив“ е част от Програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Той е изготвен от Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо“ и Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и се реализира съвместно с Общинска Фондация „Пловдив 2019“. Партньори са Гьоте-институт България, Народно читалище „Алеко Константинов-1954“ и Националната и университетска библиотека на Македония.
Проектът „Литературен Ренесанс в Пловдив“ имаше за цел да развие публиките на Пловдивската народна библиотека и читалищата, като културни институции на Пловдив, чрез дейности в България, Македония и Италия. В библиотечна среда да бъде осигурен свободен достъп на всички, включително и на малцинствата до култура, до познати и не толкова познати имена сред съвременните автори на художествена литература.  Организираха се през тригодишния период на Програмата 2017-2019 г. много събития:  библиографски изследвания и статистически проучвания на четенето на немски, италиански и балкански автори, изложби на преводна литература в България, Македония и Италия, конкурси за преводи за младежи от немски и италиански езици, виртуално състезание „Европейски столици на културата“, срещи с автори и преводачи в Народна библиотека „Иван Вазов“Пловдив и в НЧ „Алеко Константинов“ Пловдив, кръгла маса на тема „Изкуството на превода“.
Целевите групи на проекта са: ученици и студенти, хора в неравностойно положение, както и всички граждани, проявяващи интерес към литературата. Като резултат се развиха партньорските взаимоотношения между културните институции в европейски мащаб - между Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и Националната и университетска библиотека на Македония, между Народно читалище „Алеко Константинов“ и Библиотеките в Падуа и Градската публична библиотека на гр. Линдагара, Италия.
През 2018 г. се проведоха двата конкурса за преводи на разкази от немски и италиански езици на български език, а през 2019 г. виртуалното състезание на отбори от  пловдивски училища на тема „Европейски столици на културата“. Снимки от награждаването на победителите от конкурса за превод на художествен текст от немски език, може да видите тук , а от конкурса за превод на художествен текст от италиански език - тук.
В резултат на проекта се:
• Популяризира европейското литературно наследство чрез библиотеките;
• Укрепи се сътрудничеството между образователните и културни институции;
• Културното наследство се популяризира и чрез новите дигитални технологии и  се повиши интереса към литературните източници, реализира се целта на проекта за истински литературен „Ренесанс“.

FaLang translation system by Faboba