Подпомагане на социалното включване чрез облекчаване достъпа на хора с увреден слух до електронните услуги на НБ "Иван Вазов" 

proekt-hora s uvrejdaniq 1Пловдивската народна библиотека се включи в Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013 г. по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" с проект за подпомагане и социално приобщаване на хора с увреден слух и достъп до е-услуги в Библиотеката.
Целите на проекта са : повишаване равнището на информираност на гражданите с увреден слух на територията на гр. Пловдив; улесняване на достъпа на тези граждани до електронните услуги на НБ"Иван Вазов", както и други обществени услуги и постигане на съпричастност на гражданското общество с проблемите и потребностите на хората със специални нужди.
В рамките на Проекта се проведоха следните дейности:
Анкетирани бяха членовете на Съюза на глухите за идентифициране на потребностите им и обобщаване на техните предложения, за облекчаване достъпа им до обществени е-услуги.
Служители на НБ"Иван Вазов" и доброволци преминаха обучение на жестомимичен език, с което да се разширят възможностите за подкрепа на представителите на целевата група при ползване на услугите на Библиотеката.
proekt-hora s uvrejdaniq 2Проведе се обучение на граждани с увреден слух за възможностите за ползване на електронните  услуги на Библиотеката.  Представителите на целевата група са в голямата си част и със затруднения в говора, което прави общуването им трудно.  С това обучение,  основна дейност no Проекта,  се създава възможност за активно ползване на е-услугите в Интернет, включително  от дома.  На тяхно разположение и след приключване на Проекта ще бъде предоставена  компютърна зала с безплатен интернет.
Изготвен бе информационно-аналитичен материал за опита и добрите практики на библиотеки в страната и чужбина за достъп до е-услугите за хора с увреждания. Изследването и прилагането на добрите практики на други страни е необходимо за разширяване обхвата на услугите за  хората със специални нужди.  Изработен е седемминутен видеофилм (с жестомимичен превод) с информация за възможностите за ползване на услугите на НБ"Иван Вазов". 
Поради спецификата на заболяването, си хората с увреден слух са почти изцяло социално изключени ( не могат да ползват е-услугите за комуникации, телефон 112, телевизия, радио и др.).  С дейностите по Проекта се акцентира вниманието на Общността за решаване на проблемите на хората с увреден слух.  Утвърждава се доброволчеството в гражданското общество чрез участие в обучението по жестомимичен език, както на служителите на библиотеката, така и на членове на БЧК и граждани.
Проектът стартира през месец юли и продължи до месец ноември на 2013 г. и се осъществи с партньорството на : Съюз на глухите в България - Районна организация Пловдив;  Сдружение „Хуманитарни инициативи за Европейско развитие на България” – Пловдив;  Дирекция „Бюро по труда” – Пловдив;  Търговско - Промишлена камара и  доброволци от БЧК.

FaLang translation system by Faboba