Проект Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)

Dcl9O3OWAAEOI3LВ края на 2018 г. в Института за информационни и комуникационни технологии при БАН се състоя първата среща на членовете на консорциума по проекта „Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“, 2018–2023. Координатори на проекта са Института за информационни и комуникационни технологии, БАН и Министерство на образованието и науката. В състава на консорциума влизат и структурните звена от БАН: Институт за математика и информатика, Институт за Балканистика с Център по тракология, Институт за Етнология и фолклористика с Етнографски музей, Кирило-Методиевски научен център; университетските центрове СУ, НБУ, ШУ, ЮЗУ, БСУ; Сдружение Булгариана, фирмите Сирма медия и Онтотекст; Исторически музей – София и НБИВ. Пътната карта за изследователски инфраструктури е еднa от най-успешните европейски инициативи за привличането на европейски и международни научни организации в процесите на изпълнение на научни изследвания. Доказателство за това е и включването на научноизследователски инфраструктури в дневния ред на редица стратегически документи за наука и развитие, напр. стратегията Европа 2020. Основната цел на проекта е да се създаде национална технологична инфраструктура за ресурси и технологии за езиковото, културното и историческото наследство. КЛаДА-БГ ще осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за посочените области. Инфраструктурата ще поддържа решаването на различни задачи, насочени към специализирана и към широка аудитория.

FaLang translation system by Faboba